Täysistunnon pöytäkirja 55/2013 vp

PTK 55/2013 vp

55. TIISTAINA 21. TOUKOKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

12) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

  jatkui

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tähän Yleisradion rooliin liittyy tämä viime aikoina keskustelussa ollut kysymys lottoarvonnan lähettämisestä Yleisradion kanavilla. Kun tässä näyttää salissa kanssani olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja, edustaja Kantola, niin voisin oikeastaan häneltä kysyä, miten Yleisradiossa on suhtauduttu tähän uuteen tilanteeseen ja onko mahdollista, että lotto voisi näkyä edelleen Yleisradion kanavilla. Ilmeisesti se aukeaa nyt, en tiedä, minkä mekanismin kautta, sitten kenties jonnekin muuallekin tai vain jonnekin muualle, mutta jos teillä olisi mahdollisuus hieman avata tätä tilannetta Yleisradion näkövinkkelistä.

Itse kyllä pidän tärkeänä, että lotto sieltä vanhaan tapaan voisi lauantai-iltana näkyä. Voisiko siinä olla semmoinen mahdollisuus olemassa, että se olisi tämmöinen ilmainen striimi, jota kaikki halukkaat voisivat kenties näyttää kanavillaan? Mutta oleellista on, että kansalaisille, joista moni lottoa rakastaa, vaikka eivät kaikki, niin se on kuitenkin tämmöinen kansallinen instituutio, jonka tuotoilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi, niin tärkeää on, että se lauantai-iltana olisi ihmisten nähtävissä.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Kysymys Oy Veikkaus Ab:n ja Yleisradion yhteistyöstä on ollut esillä hallintoneuvostossa hienokseltaan jo ennen kuin nyt keväällä tuli tämä Viestintäviraston päätös, jossa todettiin, että nykyisen muotoinen yhteistyö on tulkittavissa sponsoroinniksi, jonka yleisradiolaki selkeästi kieltää. Yleisradion toiminnanjohdon ja Veikkauksen välillä on käyty keskusteluja jo ennen tätä päätöstä tarkoituksena selvittää, minkälaista tämä yhteistyö on suhteessa mahdolliseen sponsorointiin. No, tuo selvitys ei ehtinyt päästä loppuun, kunnes sitten Viestintävirastosta tuli tämä päätös.

Se, mitä päätös pitää sisällään, on se, että nykyisen muotoinen yhteistyö Veikkauksen ja Yleisradion välillä ei ole mahdollista. Jos halutaan yhteistyötä jatkaa, niin pitää katsoa, mitkä ovat ne ehdot. Ehkä juuri jokin sentyyppinen, jota edustaja Kaikkonen tuossa luonnosteli, sen tyyppinen, jossa rahaa ei liiku Veikkauksesta Yleisradion suuntaan ja jossa ohjelmatyypin sisällä ei ole sentyyppistä laajaa mainonnaksi tulkittavaa kuvastoa tai puhetta, jota nyt viime aikoina lottoarvontaan on sisältynyt Ylen kanavilla. Kun sitä tällä tavalla järjestellään, niin saattaa hyvinkin olla mahdollista, että lotto voidaan jatkossakin katsoa Ylen kanavilla. Mutta keskustelu on käynnissä ja Viestintävirasto osallistunee siihen ainakin arvioiden sitä ennakolta, mikä tämä malli voisi olla.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Joo, kiitoksia kollegaedustaja Kantolalle. Varmistan vielä, että pidätte siis mahdollisena mallia, jossa lotto näkyy Yleisradion kanavalla mutta saattaa näkyä samaan aikaan vaikkapa Mainostelevision tai Neloskanavan kanavalla tai jollain muulla kanavalla.

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Juuri näin. Yleisradiolla ei tietenkään ole sanaa sanottavana siihen, keiden kanssa Oy Veikkaus Ab tekee yhteistyötä ja minkälaista se yhteistyö on. Viestintävirastolla sen sijaan voi olla myös hyvinkin tarkkaa sanottavaa siihen, minkälaista yhteistyö voi olla Veikkauksen ja kaupallisten medioiden kanssa. Tämä uusi päätös rajaa myös jossain määrin sitä, minkälaista ohjelmaformaattia voidaan siinä tapauksessa näyttää.

Mutta Yleisradio nyt tutkii omalta osaltaan, minkälaista yhteistyö voisi jatkossa olla, koska yleisön taholta on tullut toivomuksia siitä, että lotto julkisen palvelun hyvinkin uutisarvoisena lähetyksenä voisi jollakin tavalla olla Ylen kanavilla jatkossa.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Pidän myös tärkeänä sitä, että Veikkauksen toiminta voisi jatkua vakaalla tavalla ja se voisi tuottaa yhteiskunnalle sitä monenlaista hyvää, mitä se aikaansaa: rahoitusta nuorisotyöhön, liikuntaan, kulttuuriin, tieteeseen.

Nyt kun en ole itse vielä päässyt tutustumaan tähän Viestintäviraston päätökseen enkä ole ihan varma, käsittääkö se muuta kuin lotto-arvontaa, niin onko joitakin muita nykyisen yhteistyön muotoja, edustaja Kantola, joita tämä päätös koskee, vai onko se rajattu tähän lotto-arvontaan?

Ilkka Kantola /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä päätös koskee ainoastaan tätä lottoarvontaa, siinä tapahtuvaa yhteistyötä, joka tulkittiin laissa kielletyksi, siis sponsoroinniksi.

Mutta tiedossani on, ja asia oli tänään myös esillä liikenne- ja viestintävaliokunnan kuulemisessa, jossa Viestintäviraston edustajat olivat paikalla, että selvitetään sitä Yleisradion ja Viestintäviraston kesken, onko esimerkiksi raviveikkauksen ohjelmaformaatissa joitakin sentyyppisiä elementtejä, jotka olisivat tulkittavissa sponsoroinniksi, ja etsitään sellaista mallia, jossa yhteistyö voi sitten jatkua tai sitten päättyä, jos se on ongelmallista nykymuotoisena.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Lopuksi haluan vain todeta sen, että toivon, että näissä tulevissa ratkaisuissa otetaan ennen kaikkea huomioon kansalaisten ja tavallisten veikkaajien toiveet ja tarpeet saada tulospalvelua ja seurata urheilua, tai mistä muusta nyt veikkauksessa onkaan kysymys. Tietysti on paljon muutakin kuin urheiluveikkaus. Mutta toivon, että tämä kansalaisten ja tavallisten veikkaajien näkökulma otetaan tarkasti huomioon.

Keskustelu päättyi.