Täysistunnon pöytäkirja 56/2005 vp

PTK 56/2005 vp

56. KESKIVIIKKONA 18. TOUKOKUUTA 2005 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki sairausvakuutuslain 4 luvun 7 §:n muuttamisesta

 

Anne Huotari /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nyt näyttää olevan vasemmistoliiton lakialoitteiden päivä tänä päivänä.

Olen tehnyt lakialoitteen sairausvakuutuslain 4 luvun 7 §:n muuttamisesta, ja asiahan koskee terveydenhuollon matkakustannuksia. Monella paikkakunnalla jo kunnan sisällä lähimpään terveyskeskukseenkin on useita kymmeniä kilometrejä matkaa. Tällä hetkellä yhdensuuntainen omavastuu on 9,25 euroa. Kun matka joudutaan kuitenkin tekemään kahteen suuntaan, se tarkoittaa jo 18,5 euron matkakustannuksia omavastuun piirissä kerralla.

Matkakustannusten omavastuitahan Kelan sairausvakuutuskorvauksissa nostettiin silloin 90-luvun lamankorjaustalkoissa. Nyt minun mielestäni, kun 2000-luvulla on pystytty hieman palauttamaan niitä vaikeimpia leikkauksia, mitä silloin on tehty, tämä sairausvakuutuksen omavastuu matkakuluista on yksi sellainen, jota pitäisi ehdottomasti pienentää. Tässä lakialoitteessani ehdotankin omavastuun puolittamista, laskemista 4,6 euroon. Se helpottaisi huomattavasti näiden ihmisten elämää, jotka sitten kuitenkin joutuvat vuoden aikana useita kertoja käymään lääkärissä, sairaalassa, ja kuntoutustakin tämä koskee. Nyt erityisesti, kun on käyty yhteiskunnallista keskustelua siitä, että näitä terveyspiirejä pitäisi suurentaa, matkakustannukset yhä vain nousevat ihmisillä. Samoin kun on keskusteltu siitä, että erikoissairaanhoitoakin pitäisi olla harvemmissa paikoissa ja se pitäisi keskittää, niin se tulee lisäämään myöskin asiakkaiden matkakustannuksia.

Nythän meillä on ongelmana se näissä terveydenhuollon kustannuksissa asiakkaan näkökulmasta, että on kolme erillistä maksukattoa: on terveydenhuollon maksukatto, sitten on matkakulujen ja lääkekulujen maksukatto. Alkuvuodesta, kun nämä katot eivät ole vielä täyttyneet, täytyy kyllä olla tosissaan tiukka talous näillä henkilöillä, joilla monilla Kelastakin saamieni tietojen mukaan esimerkiksi juuri näinä aikoina täyttyvät nämä katot. Erityisesti vanhemmat ihmiset eivät kyllä kovin herkästi lähde toimeentulotukiasiakkaiksi sen vuoksi, että heidän terveydenhuoltokustannuksensa ovat isoja. Käytännössä se tarkoittaa, että sitten säästetään ruuasta tai niistä lääkkeistä, ei osteta kaikkia lääkkeitä, mitä on, ja kun se matka on kuitenkin pakollinen tehdä, omavastuu käy kovin isoksi.

Isosta summasta tässä loppujen lopuksi ei ole kysymys, vaikka tietenkin se valtion budjettiin tulee jonkun verran vaikuttamaan. Mutta kun tällä hallituksella on näyttänyt olevan rahaa veronalennuksiinkin miljarditolkulla, niin eiköhän näille sairaillekin voisi jotakin helpotusta vähän antaa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Huotari puhui täyttä asiaa, ja samoin tämä itse aloite on täyttä asiaa. Kannatan sitä lämpimästi.

Kiinnitän tässä yhteydessä huomiota tähän samaan asiaan läheisesti liittyvään toiseen ongelmaan. Kun laki hoitotakuusta tai laki hoitoonpääsyn turvaamisesta, kuten se hienosti kuuluu, säädettiin ja samanaikaisesti käsiteltiin sairausvakuutuslain kokonaisuudistusta, kiinnitin huomiota valiokunnassa siihen, että jos sairaanhoitopiirit eivät pysty tarjoamaan riittävästi hoitoa, niin potilaalla on oikeus hakea sitä toisesta sairaanhoitopiiristä, yksityissektorilta tai jopa ulkomailta. (Ed. Huotari: Sairaala osoittaa!) — Tai itse asiassa siis sairaala osoittaa potilaan hakemaan sitä sieltä. — Samanaikaisesti kuitenkin sairausvakuutuslain uudistuksessa ei edelleenkään muutettu sitä pykälää, jossa todetaan, että ulkomailta hankitusta hoidosta matkakuluja ei korvata.

Nyt on alkanut ilmetä tapauksia, että sairaanhoitopiirit, kun eivät enää pysty Suomesta osoittamaan hoitoa, ovat osoittaneet sitä ulkomailta, mutta potilaat eivät tietenkään voi sinne lähteä, useimmiten tietenkään siksi, etteivät he halua lähteä ulkomaille, mutta eivät myöskään tietysti siksi, että ei kukaan tavallinen suomalainen pysty korvaamaan niitä matkakuluja, joita syntyy lähtiessä hakemaan hoitoa esimerkiksi Sveitsistä. Periaatteessa tämä tietysti kuuluisi sairaanhoitopiirin korvattavaksi, mutta kun sekään ei nyt näy tapahtuvan, niin tässä on kohtuullinen ongelma.

Raimo  Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Huotarin lakialoite on todella kannatettava, kun tiedän omalta paikkakunnaltanikin sen, mikä tulotaso esimerkiksi vanhemmalla väestöllä on tällä hetkellä, joka sairastaa aika paljon. Suuri osa on pelkällä kansaneläkkeellä, koska siihen aikaan, kun he olivat aktiivi-iässä, mitään työeläkejärjestelmiä ei ollut. Kun he joutuvat turvautumaan kuljetuksiin, sanotaan nyt esimerkiksi omalta paikkakunnaltani, keskussairaalaan Seinäjoelle, niin kyllä kieltämättä täytyy sanoa, että kun silloin tällaisen omavastuuosuuden, joka tällä hetkellä on 9,25 euroa, edestakaisin joutuu suorittamaan, niin merkitystähän sillä on joka tapauksessa. Minun mielestäni olisi järkevää sillä tavoin, että ihmiset voisivat turvautua kuitenkin hoitoon hakeutumiseen silloinkin, kun tulot ovat pienet, eikä tarvitsisi pelätä sitä, pystyykö sen omavastuuosuuden maksamaan.

Kun ed. Huotari sanoi siitä, että tämä vanhempi väestö ei halua kyllä oikein herkästi turvautua mihinkään toimeentulotukihommaan, koska he sanovat, että he ovat pärjänneet, he ovat rakentaneet tämän maan, he eivät halua mitään tukia, jotka on veroilla kerätty, niin se on asennekysymys tietysti, oikeus heillä on tukeen, ja minun mielestäni heidän pitäisi sitä hakea, mutta kaikki eivät sitä vain tee.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä tapauksessa totean, että ed. Huotarin ja vasemmistoliiton ryhmän perustelut olivat kyllä varsin vakuuttavat. Itse asiassa kehitys on jo mennyt esimerkiksi Oulussa siihen, että päivystyspoliklinikka on Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja jostakin sieltä asti, missä varapuhemies, joka johtaa tätä puhetta nyt, asuu, siitä kunnasta saakka, päivystyspoliklinikalle kiikutetaan asiakkaita. Elikkä on siirrytty aivan hurjaan menettelyyn jo nyt, ja siinä katsannossa tämänlaatuiset ratkaisut ovat tästä ajasta. Näinhän sen täytyy juuri olla. Elikkä jos sanoo a:n, niin joutuu sitten myöskin yhteiskunta sanomaan b:n.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Laki sairausvakuutuslain 4 luvun 7 §:n muuttamisesta on ihan hyvä aloite, ja ed. Huotari on tehnyt hyvän aloitteen. Se on joka puolella Suomea se tilanne, mitä ed. Pulliainen täällä kuvasi. Hoitomatkat pitenevät. Keski-Suomessakin, mistä olen, puhutaan, että 150 kilometriäkin on päivystyksiin, missä ihmiset joutuvat käymään. Mutta tämä tuntuu hurjalta, jos näin on, että ihmisiä pakotetaan maan rajojen ulkopuolelle, jos eivät sairaanhoitopiirit pysty hoitoa takaamaan. Näinkö sitten viedään Viroon ja siellä aletyönä tehdään nämä hommat? Ei tällaiseen pidä kyllä suostua, eikä tällaista pidä sairaanhoitopiirien järjestää. Kyllä tämä on varmaan suomalaisten ja eduskunnan tahdon vastaista.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Vaikka hoitotakuun matkakustannukset vain sivuavat tätä aihetta, niin siitähän on päätetty ihan selkeästi, että ne kuuluvat sairaanhoitopiirille. Mutta se ei tunnu olevan kyllä ihan selvää kansalaisille, joten tästä pitäisi kyllä varmasti vähän enemmän vielä informoida. Siinähän voi käydä niin, että joku onneton vielä ne maksaa, kun joutuu toiselle paikkakunnalle, kun oma sairaala ei pysty sitä hoitoa tarjoamaan. Siinä mielessä tiedotus olisi paikallaan.

Keskustelu päättyy.

​​​​