Täysistunnon pöytäkirja 57/2012 vp

PTK 57/2012 vp

57. TIISTAINA 29. TOUKOKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

 

Eeva Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan tämän kyseisen esityksen hyväksymistä, ja sillä perusteella, että tällä hetkellä on työn alla uusi kalastuslaki. Uusi kalastuslaki on ollut pitkään valmisteilla, ja sitä valmistellaan todella paljon. Siitä on käyty tuhansia valmistelupalavereita, tuhansia tunteja on työstetty. Ja näyttää siltä, että se ei edisty, ja toivon mukaan se ei nykymuodossa tule myöskään tapahtumaan.

Esimerkiksi kotitarvekäsite, kotitarvekalastus tässä kyseissä uudessa valmisteilla olevassa kalastuslaissa oltaisiin poistamassa. Vielä sen verran lyhyesti sanon, että tässä uudessa kalastuslaissa olisi ainoastaan virkistyskalastus ja ammatti- tai kaupallinen kalastus, ja kotitarvekalastus ei ole kumpaakaan näistä. Ja koska tämä uusi kalastuslaki tulee olemaan niin pitkässä kuusessa ja toivottavasti sitä ei tulla myöskään hyväksymään, niin kannatan sitä, että nykyisessä muodossa ei tämän tehdyn esityksen mukaisesti tätä asiaa viedä eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​