Täysistunnon pöytäkirja 57/2013 vp

PTK 57/2013 vp

57. TORSTAINA 23. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Työttömien mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Tänä keväänä on saatu kuulla useampaan otteeseen siitä, että työttömiltä on evätty mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä. Jopa samaan kierrätyskeskukseen on saanut mennä tai ei ole saanut mennä tekemään vapaaehtoistyötä riippuen siitä, keneltä on kysynyt. Onneksi nyt ministeriöstä on tullut viesti, että ministeriö on luvannut antaa valtakunnallisen ohjeistuksen asiasta te-toimistoille.

Kyse on hirveän vakavasta asiasta, koska vapaaehtoistyö missä tahansa yhdistyksessä voi nyt johtaa työttömyyspäivärahan menettämiseen, ja pahimmillaan se käytännössä rajoittaa kansalaisten perustuslaillista yhdistymisvapautta. Sen lisäksi sen merkitys henkisellä puolella työttömälle on äärimmäisen tärkeä. Kysyisin asianomaiselta ministeriltä: miten hallitus varmistaa, että työttömyysturvaa ei tehdä ehdolliseksi kieltäytymiselle normaalista yhdistystoiminnasta ja kuntoa ylläpitävästä vapaaehtoistyöstä, vaan päinvastoin, miten te-keskukset pystyisivät kannustamaan työttömiä oma-aloitteiseen aktiivisuuteen?

Työministeri Lauri Ihalainen

Tässä varmaan, puhemies, sopii, että sekä ministeri Risikko että minä vastaamme. Tämä liittyy myös te-toimistojen palveluihin.

Me olemme tämän ongelman tai tämän haasteen tiedostaneet, ja totta on myöskin se, että tässä on ollut vähän kirjavaa käytäntöä te-toimistojen palveluissa. Nyt ollaan uudistamassa näitä ohjeita niin, että tämä kohtelu ja käytäntö olisivat samanlaista koko maassa, ja tietoni mukaan näitä ohjeita koetetaan saada valmiiksi niin, että ne ovat ennen juhannusta ja näitä ohjeita valmistellaan työttömyysturvan osalta sosiaali- ja terveysministeriössä, johon Risikko varmaan kohta viittaa. Mutta meidän puolelta, mikä liittyy vapaaehtoistyöhön suhteessa te-toimistoihin, niin näitä ohjeita myös tarkistetaan, että tämmöisiä ongelmia, joihin tässä nyt viitattiin, ei syntyisi.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Aivan niin kuin ministeri Ihalainen tuossa totesi, niin tässähän on varmasti sellaisia kysymyksiä, mitä on vapaaehtoistyö. Silloin kun ihminen tekee vapaaehtoistyötä ja saa siitä palkkaa, on käytössä soviteltu päiväraha, ja tietysti siihen liittyen siitä, mitä saa tienata ja myöskin mitä se soviteltu päiväraha tarkoittaa ja niin edelleen, varmasti on hyvä tarkentaa niitä ohjeita, ja siinä sosiaali- ja terveysministeriö ja työministeriö tekevät hyvää yhteistyötä.

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Sovitettu päiväraha vie hienolla aasinsillalla seuraavaan kysymykseen. Me tiedämme, että meidän työttömyysturvassa, niin kuin meidän sosiaaliturvassa, on paljon ongelmia. Monessa kohtaa tuilla elävän ihmisen ei kannata ottaa työtä vastaan. Vasemmistoliitto pitää tätä sekä taloudellisena että sosiaalisena ongelmana. Meidän vastaus tähän on kaikille kansalaisille maksettava perustulo, joka korvaisi kokonaan nykyisen tukiviidakon. Perustulo poistaisi käytännössä kaikki työttömyysturvan kannustavuusongelmat, kun perustuloa saavan kansalaisen kannattaisi ilman menetyksiä ottaa vastaan vaikka vain päivän työ. Kysyisinkin pääministeri Kataiselta: millaista keskustelua hallituksen piirissä on käyty julkisuudessa paljon esillä olleesta perustulosta ratkaisuna työttömyysturvan ja muihin sosiaaliturvan ongelmiin?

Pääministeri Jyrki Katainen

Arvoisa herra puhemies! Hallituksessa ei ole käyty tätä perustulokeskustelua sen takia, että meillä hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä ei päätetty muuttaa tarveharkintaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Perustulojärjestelmässä on oma logiikkansa. Minä en ole vielä itseni kanssa päässyt loppuun asti ajatuksissani valmiiksi, toimisiko se paremmin kuin tämä nykyinen. Minä tiedän, että tämä nykyinen on siinä mielessä turvallinen, että säännöt ovat selvät eli sosiaaliturvaa annetaan silloin, kun ihminen ei pärjää, ja se on siis ehdollista tässä suhteessa. Mutta niin kuin täällä ministeri totesi, niin soviteltu päivärahahan on siihen suuntaan menoa, eli annetaan mahdollisuus sitten tehdä työtä. Itse asiassa tätä tukeva ajatus on myös pienten palkkatulojen veron alentaminen, joka on ollut täysin oikeaa politiikkaa, koska myös sen tilapäisen työn pitää olla aina taloudellisesti kannattavaa, koska pienet palkkatulot ja sosiaaliturva monesti kilpailevat keskenään ja sen työn pitää aina olla tekijälleen kannattavaa.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Se, että työttömät voivat osallistua kansalaisjärjestötoimintaan ja tehdä vapaaehtoistyötä, on ensiarvoisen tärkeää heidän elämänlaatunsa kannalta. Erittäin hyvä olisi myös, jos työttömälle suotaisiin mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaista työtä, tehdä vaikkapa päivä parikin kuussa työtä. Olen esittänyt tammikuussa ja keskustan eduskuntaryhmä on tehnyt siitä lakialoitteen, että työttömille suotaisiin mahdollisuus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysturvaa aletaan leikata. Tämä mahdollistaisi monelle sen, että välttyy toimeentulotuen hakemiselta. Se mahdollistaisi sen, että työkykyä pystyy ylläpitämään sitä pidempää työsuhdetta odotellessa. Kysyn hallitukselta: Joko olette valmistelemassa tämänsuuntaisen ehdotuksen toteuttamista? Milloin työttömälle tulee mahdollisuus ansaita edes muutama satanen ilman työttömyysturvan leikkauksia?

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tämä suojaosakeskusteluhan on ollut tässä hyvin vakavaa siitä syystä, aivan niin kuin edustaja tuossa kuvasi, että sellaisia kannusteita pitäisi olla. Meillä on tällä hetkellä meneillänsä työttömyysturvalainsäädännön kokonaisuudistus, jota meillä vetää Esko Salo. Hän oman työryhmänsä kanssa on arvioinut niitä tässä ensi vaiheessa tehtäviä asioita ja edelleen arvioi myöskin tätä suojaosa-asiaa. Valitettavasti se vaatisi aika paljon myös taloudellisia resursseja lisää, ja siitä syystä me joudumme tässä työttömyysturvalainsäädännön kokonaisuudistuksessa ottamaan vain pieniä askeleita ja ihan heti ei päästä siihen suojaosaan, mitä edustaja tässä nyt esittää.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

​​​​