Täysistunnon pöytäkirja 58/2001 vp

PTK 58/2001 vp

58. PERJANTAINA 11. TOUKOKUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

 

Raimo  Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys ... (Hälinää)

Ensimmäinen varapuhemies:

(koputtaa)

Anteeksi, ed. Vistbacka. — Pyydän edustajia hiljentymään, asettumaan paikoilleen ja käymään tarvittavat keskustelut tämän salin ulkopuolella, koska hälinä häiritsee puhujaa.

Puhuja:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta on historiallisesti aika mielenkiintoinen. Liikennevaliokunta käsitteli samaa asiaa pari kuukautta sitten. Sen jälkeen viranomaistaholla on tullut tulkintaerimielisyyksiä siitä, ja sen johdosta tämä tuli uudelleen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että saattueessa ainoastaan vetävä poliisiauto voi käyttää vilkkuja. Aikaisemmassa oli erilaisia tulkintaongelmia. Toivottavasti tämä liikennevaliokunnan esitys nyt on sellainen, koska siinä ei muutettu sanallakaan hallituksen esitystä, että se voidaan hyväksyä ja saada voimaan 1. päivänä helmikuuta, niin kuin on ollut tarkoitus.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Asiahan on juuri niin kuin ed. Vistbacka hyvin kuvasi. Tätä tapausta voitaisiin verrata siihen tapaukseen, kun edellisen eduskunnan aikana maa- ja metsätalousministeriö esitti erääseen metsäpuolen lakiin yhden sanan muutosta. Kun hallituksen esitys tänne eduskuntaan tuli, se sana oli väärin kirjoitettu. Tässä on täysin analogisesta tapauksesta kysymys.

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! On kyllä hämmästyttävää, että meidän pitää näin tarkasti laissa määrätä, miten poliisiauton pitää käyttäytyä liikenteessä. Seuraavalla kerralla pitää ilmeisesti kirjoittaa myöskin, että kun tulee kaarre vasemmalle, niin poliisiauton pitää kääntyä kaarteen mukaan. Tämä on aivan hämmästyttävää lainsäädäntöä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​