Täysistunnon pöytäkirja 58/2005 vp

PTK 58/2005 vp

58. PERJANTAINA 20. TOUKOKUUTA 2005 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunnan mietintö on yksimielinen hallituksen esityksestä 24. Tämä esityshän koskee sitä, että kunnille avataan jälleen eräin poikkeuksin etuosto-oikeus myös valtion tai sen laitosten omistamiin kiinteistöihin silloin kun ne ovat myynnissä.

Arvoisa puhemies! Tämä on tärkeä asia siinä mielessä, että vaikka tämä koskee varsin pientä osuutta, ehkä 1 prosentin luokkaa esimerkiksi kaikesta maan hankinnasta, niin etenkin Pääkaupunkiseudulla on pulaa tonttimaasta ja tämä nyt on yksi instrumentti kunnille hankkia maata rakentamista, nimenomaan asuntorakentamista, varten. Valiokunta muutti yhdeltä osin hallituksen esitystä, nimenomaan niin, että myöskin myyjää koskeva muutoksenhakuoikeuden rajoitus poistuu eli myös myyjäosapuoli voi olla valittajana tässä asiassa.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa herra puhemies! Me olemme viime aikoina keskustelleet kuntien ongelmista erittäin paljon sekä täällä eduskunnassa että peruskunnissa. Ongelmavyyhti on todella laaja, johon yksinkertaista ratkaisua ei ole olemassakaan, vaan tarvitaan useita, vaikeitakin, päätöksiä, jotta kuntakenttä pääsee siitä ahdingosta, jossa se juuri nyt ja lähivuodet tulee olemaan.

Eräs keskeisimmistä sektoreista kunnallispolitiikassa on kaavoitus- ja maapolitiikka. Yleisenä toteamuksena voisi sanoa, että ne kunnat, jotka ovat riittävän ajoissa joustavasti ja aktiivisesti harjoittaneet kaavoitus- ja maapolitiikkaa, ovat onnistuneet yleensä koko kunnan kehittämisessä. Kunnilla on tältä osin suuri vastuu. Sen vuoksi ympäristövaliokunnassa otettiin tästä etuosto-oikeuslain muutoksen yhteydessä mietintöön maininta. Siinä todetaan: "Etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa muodostaa tärkeän osan kunnan maapoliittista keinovalikoimaa, jossa vapaaehtoinen sopiminen on ensisijainen ja pakkolunastusmahdollisuus viimesijainen keino." Haluan korostaa tätä, että vapaaehtoista kaupantekoa pitää kunnissa harjoittaa riittävän ajoissa. On erinomainen asia, että etuosto-oikeus tulee tämän lainmuutoksen myötä koskemaan myös valtion omistamia alueita. Tähän saakka valtiolla on ollut tarpeeton etuoikeus yksityisten tekemiin kauppoihin verrattuna, ja valitettavasti on kokemuksesta todettava, että valtion asianomaiset organisaatiot ovat maapolitiikan käytännön hoidossa olleet aivan liian usein se vaikea osapuoli.

Arvoisa puhemies! Lopuksi haluan korostaa, ehkä toisin kuin täällä ed. Tiusanen, kuinka suuri merkitys kuntien kehitykselle on riittävän ajoissa tehdyillä vapaaehtoisilla kaupoilla. Kuntien kiinteistösektoreilla tulisi olla aikaisempaa enemmän hyviä kauppamiehiä ja -naisia, jotka varmistavat sen, että erilaista rakennusmaata on oikeasta paikasta oikeaan aikaan ja kohtuuhinnoilla tarjottavana. On esimerkkejä siitä, että on 10—15 vuotta aikaisemmin hoidettu tämä kaupankäynti ja suunnittelujärjestelmä tulee perässä ja sen jälkeen rakentaminen menee kuin juna ilman vaikeuksia, joita tänä päivänä on aivan liian monessa kunnassa.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! On pakko oikaista sitä, mitä ed. Vielma sanoi. Itse totesin yksinkertaisesti sen asian, ed. Vielma, että on saatava lisää rakennusmaata nimenomaan Pääkaupunkiseudulla asuinrakentamista varten ja tämä instrumentti, mitä me nyt käsittelemme, on ehkä 1 prosentin luokkaa asiantuntijakuulemisen mukaan sillä vaikuttavuusalueella, mutta on tärkeää, että se on mukana yhtenä instrumenttina kalupakissa. Tämä oli se, mitä sanoin. Te vain sanoitte jotenkin niin, että en olisi painottanut tätä näkökulmaa. Kyllä painotin.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​