Täysistunnon pöytäkirja 6/2008 vp

PTK 6/2008 vp

6. TIISTAINA 12. HELMIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

 

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Lähinnä halusin nostaa tästä esille semmoisen näkökulman, että meillä viime viikolla oli käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, jossa on tarkoitus niputtaa entistä suurempiin kokonaisuuksiin hankkeita. Yhtä lailla sen lain tarkoitus oli myöskin, että lähdetään keräämään isompia kokonaisuuksia, joissa useammat kunnat lähtevät tekemään yhteistyössä terveydenhuollon puolen hankkeita.

Sinänsä tässä herää kysymys, että nyt kun meillä on esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta liittyen tähän yhteistoimintaan, niin nämä kaksi lakiesitystä alkavat lähestyä toisiansa. Herättäisin tässä pohdintaa hallintovaliokunnalle siitä, millä tavalla jatkossa hallitaan näitä erillisiä valtionosuuslakeja, joissa on erilaisia yhteistoiminta-avustuksia.

Sen sijaan sisällöllisesti täällä on erittäin järkeviä ajatuksia, koska meillä on palvelurakenteissa kehitettävää ja taloudelle on näin ollen myöskin valoa nähtävissä ja veronmaksajille helpotusta. Otetaan esimerkkinä se, että täälläkin mainitaan tukipalvelut, niin kyllä keskittämisellä siellä on mahdollisuus saada säästöjä, kunhan sitten vaan osaaminen kunnissa riittää lähteä näitä organisointeja tekemään.

Keskustelu päättyi.