Täysistunnon pöytäkirja 60/2005 vp

PTK 60/2005 vp

60. KESKIVIIKKONA 25. TOUKOKUUTA 2005 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

 

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden asemasta on väännetty kättä hyvin pitkään, aivan liian pitkään. Kyllä tämä asia olisi pitänyt viime eduskuntakaudella jo saada päätökseen, mutta silloin tästä salista ei löytynyt ymmärtämystä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. No, nyt on ehditty kuitenkin toiseen käsittelyyn ja lakiin tulevat säännökset ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskelijakunnista eli niistä tulee julkisoikeudellisia yhdistyksiä. Tämä on hyvä asia. Tässä on päästy eteenpäin. Mutta pitää sanoa, että kyllä tässä vähän niin kuin puolitiehen vielä jäätiin. Nimittäin kun perustuslakivaliokunta on tätä asiaa veivannut, heidän mielestään tämä automaatiojäsenyys on semmoinen, että se on täällä yliopistokorkeakoulujen puolella mahdollista perustuslain mukaan, mutta sitten ammattikorkeakouluissa se taas ei olekaan perustuslain mukaan mahdollista. Aika kummallinen on tämä perustuslaki, että se tällä lailla tämmöisen kahden korkeakoulujärjestelmän välistä pystyy määrittelemään ne eri asemaan. Ihan on vaikea maallikkona ymmärtää tämmöistä eriarvoisuutta.

No, tietenkin tämäkin esitys, mikä nyt tänä iltana täällä hyväksytään, on hyvä siinä mielessä, että se on parannus tähän nykytilanteeseen. Ei tämä nykytilannekaan tällaisena olisi voinut jatkua. Mutta kun tätä automaatiojäsenyyttä nyt ei sitten tullut ammattikorkeakouluihin, niin tässä on nyt vaarana se, että esimerkiksi oppilasterveydenhuoltoa, joka on nyt tällä hetkellä rempallaan, ei saada kuntoon sillä tavalla kuin se on esimerkiksi yliopistokorkeakouluissa hoidettu. Tämä on se suuri puute.

Sivistysvaliokunnassa me pystyimme tätä korjaamaan ja saimme sinne mietintöön sellaisia parannuksia, että tämän kanssa voi elää, ja tietenkin on hyvä asia, että myöskin ammattikorkeakoulujen opiskelijat Samok on voinut tämän hyväksyä. Muussa tapauksessa, jos näin ei olisi ollut, olen varma, että täältä salista olisi tullut kyllä tähän vastalause. Mutta kun näin on katsottu nyt parhaaksi menetellä, niin annetaan tämän lain silloin edetä.

Mutta tämä terveydenhuolto on tällä hetkellä hyvin eri tavalla ja eriarvoisesti järjestetty. Se riippuu ihan siitä, minkälaisella paikkakunnalla ammattikorkeakoulu on. Jos siellä on heikot terveyspalvelut, niin myöskin nämä opiskelijaterveyshuoltoasiat ovat siellä rempallaan silloin. Tähän täytyy kyllä saada korjaus. Ei se voi jäädä ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden osalta tällä tavalla eriarvoiseksi. Tähän on palattava ja tästäkin valiokunnassa puhuttiin. Tässähän on yksi keino se, että teemme lainsäädännön sitten erikseen tästä terveydenhuollosta, sellaisen lainsäädännön, että se tasa-arvoistaa sitten ammattikorkeakoulujen opiskelijat samaan arvoon kuin missä ovat yliopistokorkeakoulujen opiskelijat.

Voihan se näinkin nyt mennä sitten, että tätä automaatiojäsenyyttä ei tule ja sitten aina eri lailla paikkailemme nämä puutteet niin, että voidaan sitten jo puhua, että nyt alkavat olla vähän samalla viivalla kaikki korkeakouluopiskelijat. Näinhän oli alun pitäen tarkoitus, ja aikoinaan hallituksen esityksetkin lähtivät tästä automaatiojäsenyydestä, mutta jostakin syystä sitten tämä veivaaminen on tässä tullut mukaan ja on tehty vuosikausia jo tätä samaa viivyttelyä ja veivaamista. Nyt kun tässä kuitenkin päästään kohtuullisen hyvään lopputulokseen, niin antaa palaa.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Valpas kiinnitti todella, jälleen kerran, tärkeään asiaan huomiota eli tähän epäoikeudenmukaisuuteen, joka kohdistuu eri opiskelijakuntiin riippuen siitä, kummasta korkeakoulumuodosta on kysymys.

Tässä oli nyt yksi esimerkki terveydenhuollosta, eli epätasa-arvoisuus tulee niissä palveluissa näkymään, mutta olisi varmasti hyvä seurata myös muita palveluja ja muita asioita, mitkä tästä aiheutuvat ja mitä muuta epätasa-arvoisuutta tästä aiheutuu, ja sitten korjata ne kaikki. Niin, tämänhän se nyt sitten aikaansaa, että me korjaamme niitä pala kerrallaan. Mielestäni ammattikorkeakouluopiskelija ei ole yhtään sen arvottomampi, tai sanotaan positiivisemmin: hän on yhtä arvokas kuin yliopisto-opiskelijakin tälle yhteiskunnalle. Kyllä meidän pitää tasa-arvoiset palvelut heille järjestää, se on meidän tehtävämme.

Keskustelu päättyy.

​​​​