Täysistunnon pöytäkirja 60/2005 vp

PTK 60/2005 vp

60. KESKIVIIKKONA 25. TOUKOKUUTA 2005 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässähän on tosiaan kysymys yksityisestä terveydenhuollosta ja siitä rekisteristä, mikä nyt sitten tehdään näitä yksityisiä terveydenhuollon laitoksia varten. Sinänsä tämä on hyvä asia. On kuitenkin esitetty hieman huolta siitä, minkälainen tulee asetuksesta ja tuleeko asetukseen nyt joitain sellaisia asioita, jotka aikaansaavat ongelmia yksityisissä terveydenhuollon laitoksissa, kuten fysioterapeuteille jne. Minä toivoisinkin nyt tällä puheellani, vaikka kello on vaikka mitä ja täällä ei paljon ole muita kuin minä ja ed. Laxell, että tämä kantautuu nyt sitten asetuksentekijöiden korviin, että pitävät huolta siitä, että ei käy niin, että yksityisen terveydenhuollon jotkut organisaatiot, pienyrittäjät, pk-yrittäjät, kärsivät tästä, mitä nyt pelätään.

Keskustelu päättyy.

​​​​