Täysistunnon pöytäkirja 61/2009 vp

PTK 61/2009 vp

61. KESKIVIIKKONA 3. KESÄKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

 

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämän hetken sekä tulevaisuuden keskeinen tavoite on hallittu maahanmuutto niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Viime ajat ovat osoittaneet sen, miten paljon muiden Euroopan valtioiden ja etenkin naapurimaittemme politiikka vaikuttaa Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrään, vaikka maahanmuuton haasteet ovatkin hyvin erilaisia eri EU-maissa. Tavoitteena tuleekin olla yhtenäiset käytännöt ja toimintaperiaatteet. Tämä edellyttää ennen kaikkea EU:n tasolla yhtenäistä maahanmuuttopolitiikkaa, jonka tavoitteena ovat työperäisen maahanmuuton tukeminen, laittoman maahanmuuton ehkäiseminen sekä onnistunut maahanmuuttajien kotouttaminen.

Suomalaisen turvapaikkapolitiikan on myös pystyttävä vastaamaan paitsi turvapaikan hakijoiden lähtömaiden myös Euroopan maiden olosuhteiden muutoksiin. Lainsäädännöstämme ja käytännöistämme on pyrittävä karsimaan sellaiset vetotekijät, jotka houkuttelevat tänne perusteettomien turvapaikkahakemusten jättäjiä.

Eilen tiistaina ministeri Thorsille luovutetun turvapaikkapolitiikkaselvityksen tavoitteena oli löytää keinoja aiheettomien turvapaikkahakemusten vähentämiseksi. Näillä näkymin selvitykseen pohjautuvia hallituksen esityksiä on odotettavissa eduskuntaan jo syyskauden 2009 aikana.

Kipukohtia on useita: ikä- ja kielimääritykset, turvapaikanhakijoille maksettava toimeentulotuki, turvapaikanhakijan työnteko-oikeus, ylipäänsä turvapaikkaprosessin toimivuus sekä perheen yhdistäminen. Esimerkiksi neljän viime vuoden aikana perheenjäseniksi ilmoitettujen kasvattilasten määrä on noussut Suomessa etenkin somaliperheiden mutta viime vuoden aikana myös afgaaniperheiden kohdalla, sillä voimassa oleva ulkomaalaislaki ei sisällä säännöksiä kasvattilapsista. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että lakimuutokset toteutetaan siten, ettei kansainvälistä suojelua todella tarvitsevien oikeusturva ole missään kohtaa vaarassa.

Arvoisa puhemies! Keskusta haluaa Suomen toimivan aktiivisesti yhtenäisen, kansainvälistä suojelua koskevan eurooppalaisen politiikan edistämiseksi. Yhtenäisellä maahanmuuttopolitiikalla ja toimintatavoilla pyritään takaamaan se, ettei mikään yksittäinen Euroopan maa joudu kohtuuttoman turvapaikanhakijamäärän kohteeksi. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla myönteistä mutta toisaalta realistista ja kansantaloudellisesti kestävälle pohjalle rakentuvaa politiikkaa. Maahanmuuttopolitiikan lähtökohtana tulee kaiken kaikkiaan olla ihmisoikeusnäkökulma, ja sen kautta tulee välittyä inhimillisyys.

Keskustelu päättyi.