Täysistunnon pöytäkirja 61/2009 vp

PTK 61/2009 vp

61. KESKIVIIKKONA 3. KESÄKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

 

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! On tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus ihmisoikeuksien mukaiseen kohteluun. Esimerkiksi päätöstä ei saa joutua odottamaan kuukausia tai jopa vuosia. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävän toimivallan ohella turvapaikka- ja oleskelupaikkahakemusten ripeää käsittelyä. Tämä edellyttää toimivaa järjestelmää sekä riittäviä resursseja, kielitaitoisia henkilöitä ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös maahanmuuttajia myös Maahanmuuttoviraston työntekijöiksi.

On varmasti selvää, että tässäkin yhteydessä asiantuntemusta on tarpeen keskittää tietyille maantieteellisille alueille. Viime vuoden lopun hakijamäärän kasvu ruuhkautti niin turvapaikkatutkinnan kuin päätöksenteon, ja vastaanottokustannukset kasvoivat voimakkaasti. Järjestelmämme tehokkuutta ja joustavuutta onkin lisättävä, jotta myös kustannukset pysyvät kurissa. Kalliin hintansa lisäksi pitkät käsittelyajat ovat myös vetotekijä, mutta toisaalta myös todella turvapaikkaa tarvitsevien kohdalla inhimillisesti väärin.

Arvoisa puhemies! Tuottavuusohjelma puhuttaa myös Maahanmuuttoviraston osalta paljon. Maahanmuutto Suomeen on ollut voimakkaassa kasvussa, ja näin ollen Maahanmuuttoviraston tehtävät sekä asiamäärät ovat lisääntyneet kaiken aikaa, minkä johdosta Maahanmuuttovirastoon palkattiin keväällä ja kesän alussa lisää työvoimaa. Maahanmuuttoviraston henkilöstö on keski-iältään suhteellisen nuorta, joten eläköitymisen kautta tuottavuusohjelman tavoitteisiin ei päästä. Maahanmuuttovirastolle kohdennettu 35 henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2011 mennessä perustuukin pääosin ulkomaalaisprosessien sähköistämiseen liittyviin odotuksiin. Prosessien sähköistäminen parantaa varmasti viranomaisten toimintakykyä, mutta suuren volyymin kasvun ja muutoksen hallinta edellyttää toisaalla myös resurssien lisäämistä. Näihin taustoihin nähden asetetut tuottavuusvähennykset tuntuvat kohtuuttomilta. Yleisestikin ottaen tämän kaltaisissa tilanteissa valtion tuottavuusohjelman henkilöstövähennykset tulisi pystyä arvioimaan uudelleen ja huomioida tapauskohtaiset erityispiirteet.

Keskustelu päättyi.