Täysistunnon pöytäkirja 61/2012 vp

PTK 61/2012 vp

61. TIISTAINA 5. KESÄKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

 

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Viitaten lakivaliokunnan mietintöön ja etenkin sen loppukappaleeseen sekä myös tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä niin yli puoluerajojen kuin myös yli hallitus- ja oppositiorajojen käytyyn laajaan keskusteluun ehdotan asiaan seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että vesiliikennejuopumuksen promillerajan yleistä laskemista valmistellaan siten, että poliisien ja Rajavartiolaitoksen käytettävissä olevien tarkkuusalkometrien määrää lisätään ja rangaistusmääräysmenettelyn käyttöönottoa laajennetaan."

Arto Pirttilahti /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ari Torniaisen erinomaista lausumaesitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​