Täysistunnon pöytäkirja 61/2014 vp

PTK 61/2014 vp

61. KESKIVIIKKONA 4. KESÄKUUTA 2014 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

 

Tytti Tuppurainen /sd:

Arvoisa puhemies! Muutama viikko sitten pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien tulosanalyysissä on erääksi johtopäätökseksi muodostumassa se näkemys, jonka mukaan unionin toimivaltaa pitäisi siirtää takaisin jäsenmaille. Tällaiselle päätelmälle on varmasti perusteita, se on epäilemättä ihan kannatettava ajatus. Kun tällaista ajatusta alkaa kehitellä eteenpäin ja kysellä, mitä nämä siirrettävät asiat olisivat, vastaus on yleensä varsin ylimalkainen. Sen sijaan nyt käsittelyssä oleva laki arvonlisäverotuksen muuttamisesta uuden direktiivin mukaiseksi on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, mitä hyötyä tällaisesta yhteisestä eurooppalaisesta päätöksenteosta on.

Ehdotettu direktiivin toimeenpaneva laki siirtää eräiden sähköisten palveluiden verotuspaikan myyjän kotivaltiosta ostajan kotivaltioon. Lain tarkoittamista palveluista erityisen mielenkiintoisia ovat sähköiset palvelut. Niitä hankitaan Suomeen noin 130 miljoonan euron arvosta. Tuo 130 miljoonan euron luku on viime vuodelta, ja tänä vuonna ostot ovat tätäkin suuremmat.

Myyntiä meiltä ulospäin on vähemmän, joten direktiivi tuo valtion kassaan ainakin 10—15 miljoonaa euroa. Yksinään 15 miljoonalla eurolla ei valtiontaloutta tasapainoteta, mutta oikein mielellään tällaisen varainsiirron lain nojalla vahvistaa, etenkin kun summa kasvaa tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies! Verotuspaikan siirrolla ostajan kotivaltioon on verotuottojen nettosaannon lisäksi muitakin etuja. Sähköisten palveluiden tuottaminen ei aina vaadi suuria investointeja kiinteään toimipaikkaan. Tällaisen palvelun tuottajalla on sen vuoksi tilaisuus asettua paikkaan, jossa verotus on edullisinta. Ja koska Suomessa alv on verrattain korkea, ei tänne tulla veroshoppailumielessä. Esitetty muutos torjuu siten veron laillista kiertämistä.

Eurooppalaista yhteistyötä vastustavat voisivat nyt kertoa, miten tämä nyt käsiteltävä uudistus saataisiin aikaan ilman EU:ta, keskenään verotuksella kilpailevien valtioiden sopimuksella. Miten tämä tulos saavutettaisiin ilman yhteistä päätöstä verotuspaikkadirektiivistä? Tämä on, ei suinkaan 1 000 dollarin kysymys, vaan 15 miljoonan euron kysymys. (Timo Soini: Tämä EU:han on taivas!)

Yleiskeskustelu päättyi.