Täysistunnon pöytäkirja 63/2005 vp

PTK 63/2005 vp

63. TIIS TAINA 31. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

 

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen lausuman, joka kuuluu: "Eduskunta edellyttää, että selvitetään, olisiko perusteltua nostaa opiskelevan vanhemman tulorajaa hieman muita korkeammaksi, koska perheen toimeentulosta vastaaminen vaatii suurempia tuloja."

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on niin perusteellisesti keskusteltu tämä opintotukiasia, että nyt on varmaan esitysten paikka. Ehdotankin, että eduskunta hylkää opintotukilakiin liittyvät hallituksen esittämät 1., 2., 3. ja 4. lakiehdotuksen.

Vasemmistoliitto ei halua olla mukana siinä joukossa, joka muuttaa meidän opintotukijärjestelmämme entistä enemmän lainapainotteiseksi ja vielä kaiken lisäksi epäoikeudenmukaiseksi opiskelijoille.

Anni  Sinnemäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Kaarina  Dromberg  /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiuran tekemää ehdotusta.

Minna  Sirnö  /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Valpas teki erinomaisen esityksen siitä, että kun tässä vaiheessa ei voi enää ruoria tämän esityksen osalta kääntää nollapisteeseen ja lähettää niin sanotusti uudelleen valmisteltavaksi koko asiaa millään muulla tavalla kuin esittämällä hylkäystä, niin tämä hylkäys on todennäköisesti se ainut tie, jolla ed. Viitaselle, ed. Gustafssonille ja muille tovereille hallituksessa annetaan mahdollisuus siihen, että seuraavassa budjetissa myös nähdään se, että opintorahaan on todellisuudessa tulossa korotus, että se on se linja, jota myös sosialidemokraatit hallituksessa edustavat. Sen takia mielestäni ed. Valppaan esitys on hyvä työkalu, ja toivottavasti se täällä huomisissa äänestyksissä tulee todellisuudeksi ja lähdetään siinä mielessä uudelleen katsomaan tätä tilannetta, eli kannatan ed. Valpasta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kuunneltuani tuon pitkän keskustelun äsken totesin, että kokoomus ja vasemmistoliitto ovat yhtä mieltä tuosta edellisenä listalla olleesta asiasta, mutta tässä nyt käsittelyssä olevassa asiassa sitten mielipiteet menivätkin kovasti vastakkain. Tässä välissä joutuu miettimään, minkälaisen kannan äänestykseen ottaa, ja pieni äänestysselostus sen tähden on paikallaan.

Mielestäni valtiontalouden tilanne on nyt erinomaisen hyvä huolimatta kaikesta mustamaalauksesta, mitä valtiovarainministerin puheenvuoroihin tietysti aina viran puolesta kuuluu. Nyt on mahdollisuus parantaa opiskelijoitten asemaa sillä tavalla, että he kokevat parannuksen välittömästi eivätkä joskus vuosien kuluttua. Kuunneltuani muun muassa ed. Huotarin pohdintoja siitä, mihin tilanteeseen nuoret opiskelun jälkeen joutuvat perheen perustamisessa ja asuntolainojen kanssa, kun ajatellaan Pääkaupunkiseudun asuntojen hintoja ja monia muita asioita, niin tilanne on todella erinomaisen hankala siinä vaiheessa, kun perhe pitää perustaa ja asunto hankkia. Siinä tilanteessa ei kyllä lisävelka opintoajoilta ole mikään hyvä asia, vaan se rasittaa entisestään niissä vaikeuksissa, joissa silloin ollaan.

Tällä perusteella, kun valtiontaloudessa on varaa, katson, että nyt on syytä tämä esitys hylätä ja edellyttää, että hallitus tekee uutta työtä ja parantaa opiskelijoitten toimeentulomahdollisuuksia, kulutuskysyntää ja työllisyyttäkin sitä kautta välittömästi.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kun täällä toveri Sirnö äsken peräänkuulutti opintorahaan korotuksia, niin haluan tässä yhteydessä nyt vaan huomauttaa, että tässä hallituksen esityksessähän on sisällä myös asumislisän korotus ja opintotukihan muodostuu opintorahasta ja asumislisästä. Ihmettelen kyllä suuresti, että vasemmistoliitto vastustaa tätä asumislisän korotusta, joka kuitenkin käsittääkseni täällä eduskunnassa viime syksynä yksimielisesti hyväksyttiin. Tätäkö se vasemmistoliiton opiskelijoiden aseman parantaminen sitten on?

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Urpilainen haluaa liikaa yksinkertaistaa tätä asiaa. Valitettavasti äänestysteknisesti emme voi äänestää niin, että yksi pieni yksityiskohta, joka toki on parannus ja jota olemme myös olleet ajamassa, toteutuisi mahdollisesti tämän kautta. Tämä meidän hylkäysesityksemmehän ei muuta sitä todellisuutta, että eduskunta on yksimielisesti tehnyt päätöksen asumistuen katon korottamisesta, ja se ei myöskään tee mahdottomaksi sitä mahdollisuutta, että erikseen teemme päätöksen siitä kohdasta.

Valitettavasti tämä kokonaisuus, jota hallitus tällä hetkellä tarjoaa niin sanottuna opintososiaalisena pakettina, on sen verran huono, että me emme halua ottaa sitä vastaan. Itse asiassa, jos kuuntelette opiskelijajärjestöjä, niin suurin osa opiskelijajärjestöistäkään ei halua ottaa sitä vastaan. Poikkeuksen ehkä tekevät muutamat sosialidemokraattiset ja kepuvetoiset opiskelijajärjestöt, mutta yleisesti koko opiskelijamaailma ei näe niin paljon hyvää tässä järjestelmässä kuin mitä hallitus on takaamassa niille.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Näin kahdenkymmenen vuoden opettajakokemuksella totean, että meillä on niin paljon toimeentulo-ongelmaisia opiskelijoita, että sitä ei välttämättä edes tämä sali tiedä. Kaikki ne keinot, joilla me voimme edistää toimeentuloa, pitäisi ottaa käyttöön. Mielestäni tällainen lainapainotteinen opintotuki ja lainapainotteinen toimeentulotuki ei ole järkevä ratkaisu. Siis yleensä opiskelijat eivät ole tätä mitenkään noteeranneet hyväksi, eivät myöskään opiskelijajärjestöt. En ymmärrä, miten tällainen on päässyt edes läpi hallitukselta.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! On tietenkin aivan selvää, että vihreä eduskuntaryhmä kannattaa asumislisän korottamista, ja me olemme olleet mukana siinä yhteistä tahtoa muodostamassa, kun se eduskunnassa on viime syksynä päätetty. On myös aivan selvää, että se asia voitaisiin lakiteknisesti hoitaa aivan hyvin irrallaan tästä kokonaisuudesta. Olen itse sitä mieltä, että rakenne, jossa opintotuki koostuu sekä opintorahasta että -lainasta, on aivan oikein, mutta selvää on varmasti tässä vaiheessa se, että näin pientä summaa, kuin tähän nyt on käytetty, ei ole mitään syytä laittaa tällaiseen byrokraattiseen, ylimääräiseen järjestelmään, joka monimutkaistaa opintotuen kokonaisuutta ja joka tulee suunnatuksi sellaisille ihmisille, jotka eivät suinkaan ensimmäisinä tuen tarpeessa ole.

Siksi kannatamme hylkäysehdotusta, ja jokainen, joka lainsäädäntötyöstä mitään tietää, ymmärtää, että totta kai tämä asia 252 voitaisiin hoitaa ilman tätä kokonaisuutta, ja on tarpeellista, että se totta kai hoidetaan.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Urpilainen antaa kyllä nyt väärän todistuksen vasemmistoliiton ehdotuksista. Olitteko salissa silloin, kun tämä asia oli ensimmäisessä käsittelyssä täällä? Emme silloin vastustaneet tätä asumislisän korotusta. Mehän käsittelimme täällä tätä asiaa silloin, ja me olimme ihan samaa mieltä, että asumislisää pitää korottaa. Tällä puheella te vain yritätte nyt vääntää sillä tavalla, että meidän pitäisi lähteä tukemaan tätä teidän heikkoa, lainapainotteista opintotukijärjestelmäänne, joka on teillä kokonaisuus. Se asumislisä on teillä siellä vain syöttinä, ja yritätte saada meidät mukaan, mutta ette kyllä saa.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Todella merkillistä on oppositiopolitiikka nykyään. Ensin otetaan kunnia asumistuen omavastuun korottamisesta ja sitten ryhdytään sitä vastustamaan, eli ei oikein niin kuin toimi. Tosiasia on, että tässä merkittävästi kuitenkin parannetaan opintososiaalisia etuja pitkästä aikaa konkreettisesti. Tämä opintolainajärjestelmä meillä on nytkin. Nyt vain tulee se mahdollisuus, että sitä pääomaa voidaan vähentää verosta tulevaisuudessa, mikä on periaatteessa ainakin edullinen vaihtoehto, tärkeä päänavaus, ja tätä luulisi opposition tukevan eikä vastustavan. Mutta eihän ole perustuslaissa säädetty, että oppositiopolitiikassa pitää jotain johdonmukaisuutta olla.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Valitettavasti missään ei ole myöskään säädetty, että hallitukseen pääsevät tai joutuvat noudattaisivat jotain logiikkaa toiminnassaan. Kuten täällä on monta kertaa mainittu, niin muun muassa asumislisän kokovuotistamisessa meillä on neljä kepulaista ministeriä viime kauden aikana tehnyt esityksiä siitä, ja nyt hallituksessa ollessaan yksikään näistä ministereistä ei aja sitä asiaa, ei edes se ministeri, jonka vastuualueella kyseinen lainsäädäntö on.

Ed. Ala-Nissilä voi varmasti myös kertoa tuleviin hallitusoppaisiin sen, mikä on kepulainen tekniikka tehdä luotettavaa ja päätöksiä kunnioittavaa politiikkaa hallituksessa oppositiokauden jälkeen. Sitä nimittäin kepulta en ole havainnut, että se millään tavalla olisi loogisesti mitenkään johdonmukainen verrattuna siihen, mitä kepu oppositioaikana vaati.

Sitten muistuttaisin myös siitä, että meidän, vasemmistoliiton, pääpaino tässä on opintoraha, se, että mahdollistetaan ihmisille kokopäiväinen opiskelu. Opintolainamahdollisuus ei sitä tee. Minun sukupolveni jo oppi välttämään lainan ottoa tekemällä töitä korvatakseen opintorahaa. Opintoraha on tällä hetkellä 15—17 prosenttia jälkeenjäänyt, ja siihen jälkeenjääneisyyteen on vaikuttanut koko tämä eduskunta, eivät pelkästään ne, jotka olivat edellisessä hallituksessa, eivätkä myöskään varmaankaan ne, jotka ovat tässä hallituksessa. Tätä elintasokuilua, mikä tällä hetkellä opiskelijoitten kohdalla on, olisi pitänyt kuroa kokoon opintorahan korottamisella, ei tarjoamalla jotain kivaa niille, joilla on varaa ottaa lainaa ja jotka tietävät valmistuvansa sellaisille aloille, että on myös varaa maksaa se laina takaisin. Pitää muistaa, että kaikilla aloilla esimerkiksi sitä mahdollisuutta tällä hetkellä ei ole, koska ei ole varmuutta hyvästä palkasta eikä edes varmasta työpaikasta. Valitettavasti köyhät joutuvat ottamaan lainaa, koska heille ei tämä hallitus mitään muuta mahdollisuutta anna. Tätä periaatetta vastaan me olemme tänään esittäneet hylkäysesityksen.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Ala-Nissilälle hieman logiikasta.

Minulla on tässä lakialoite 110/1999, 27.9., ja tähän lakialoitteeseen Olavi Ala-Nissilä on pannut nimensä. Siinä vaadittiin asumislisän maksamista ympärivuotisena. Nyt, ed. Ala-Nissilä, kun tämä asia on täällä salissa, te äänestätte sitä vastaan, sitä omaa esitystänne vastaan. Tämäkö on sitä teidän logiikkaanne?

Pia Viitanen /sd:

Arvoisa puhemies! Ei minulla ole mitään tarvetta nyt ed. Ala-Nissilää ja keskustaa erityisesti puolustaa, mutta sen nyt sanon, että kyllä varmaan täältä löytyy niitäkin esimerkkejä, joissa vasemmistoliittolaiset ovat joutuneet omana hallitusaikanaan omia aloitteitaan vastaan äänestelemään. Nämä ovat sellaisia asioita, että kuka nyt on eduskunnassa tottunut olemaan, niin tietää, että ihan turha tällaisista asioista on yrittää nostaa ikään kuin moraalista keskustelua.

Mutta ihan sen sanon, että tärkeintähän tässä lakiesityksessä on se, että tulee noin 30 euroa kuussa käteen asumislisän vuokrakaton nostona opiskelijoille, mikä on äärimmäisen positiivinen asia. Ikävää, että vasemmistoliitto sitä vastustaa käytännössä.

Sitten toinen on tämä verovähennysoikeus. Kyllä minä nyt siihen sanon, että oli se sitten ihanteellista tai ei, ed. Sirnö, niin se tarkoittaa sitä, että kun opiskelija valmistuu, hänelle tulee kenties perheen perustamista, asuntovelkoja ja muita, niin hän saa sitten helpotusta, hän saa sitten vähentää. Täytyy muistaa nyt sitten opiskelijoille kertoa, että saatte nyt sitten vasemmistoliitosta ja vihreistä huolimatta vähentää, ja uskon, että se silti on parannus olemassa olevaan, ei nyt saa vähentää. Siinä mielessä minä näen senkin positiivisena asiana.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Vielä viimeisen kerran. Jos halutaan mennä arkeologian puolelle kaivelemaan vanhoja, niin ed. Sirnö ja ed. Valpas, te muistatte hyvin, että kun ministeri Andersson, teidän ministerinne, hoiti näitä asioita, silloinhan oli valtiontaloudessa leikkaamisen tarvetta, en sitä kiistä. Mutta teidän historianne on ollut opintotuen leikkaamisen historiaa, silloin kun te olette olleet hallitusvastuussa näistä vastaamassa. Että se siitä teidän uskottavuudestanne.

Puhemies! Vielä haluan sanoa, että tämä oppositiopolitiikka on tällaista ohutta yläpilveä nyt kyllä, koska tässä kiistatta parannetaan asumistukea ja kiistatta annetaan niille opiskelijoille, jotka haluavat valmistua nopeasti, tähän opintolainajärjestelmään parannus, että he voivat pääomaa vähentää tulevaisuudessa veroista. Se on kiistatta etu. Uskon, että opiskelijajärjestöt tämän ymmärtävät ja näkevät tämän, että Suomessa kuitenkin opintotukea kehitetään ja parannetaan. (Ed. Valpas: Jälleen väärä todistus!) — Tämä, ed. Valpas, on faktaa eikä fiktiota.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Eivät opiskelijat ymmärrä tätä hallituksen logiikkaa. Miksi nyt annetaan erinomaiset varallisuusverokevennykset kaikkein rikkaimmille ja samalla opiskelijoille sanotaan, että ottakaa velkaa, kyllä se sitten joskus tulee maksetuksi kaikkien muitten rasitteitten ohella? Ei tätä voi ymmärtää.

Herra puhemies! Ed. Ala-Nissilä ja ed. Viitanen varmaan puheittensa perusteella vastustavat tätä valiokunnan esittämää lausumaehdotusta n:o 2, koska he ovat puhuneet tässä niin kovasti tuon lainan puolesta ja tämä lausumaehdotus edellyttää, että ohjataan varoja vastaisuudessa opintorahan ja opiskelijoiden asumislisän korottamiseen. Minusta tämä on erinomaisen tärkeä ja hyvä lausuma, jota kannatan mielihyvin, vaikkakaan tätä hallituksen huonoa opiskelijoitten velkaannuttamisesitystä en voi pitää hyväksyttävänä. Mielestäni nyt pitää kerta kaikkiaan arvostaa opiskelua, kouluttautumista, ja rakentaa Suomea sen varaan eikä ajaa tilannetta toiseen suuntaan, niin kuin näillä esityksillä nyt hallitus valitettavasti on reaalisesti viemässä. Sen tähden, herra puhemies, kannatan lämpimästi näitä lausumia mutta en tätä esitystä.

Erkki  Virtanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Joukostamme poistuneelle ed. Ala-Nissilälle tietysti voisi sanoa, että arvoisa Utsjoki—Kevo-hallitus — anteeksi nyt, Utsjoen asukkaat — tulisitte nyt pois sieltä pilven reunalta katsomaan tätä todellisuutta. Jos minä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin opetusministeriölläkin on kehys, jossa on tietty määrä rahaa, ja siinä tietenkin joutuu valitsemaan, suunnataanko rahaa tähän tulevaisuudessa tulevaan opintolainan korkojen verohelpotuksiin vai suunnataanko sitä opintososiaalisten etujen, ennen kaikkea opintorahan, korottamiseen nyt, joka puolestaan tietysti poistaa lainanottotarvetta. Tästähän tässä on, ed. Viitanen, kysymys, siitä, mikä on se valinta, mikä on se ensisijainen valinta.

Kun en ole ollut tässä salissa vasemmistoliiton ollessa hallituksessa, niin minulle on tuottanut jonkin verran vaikeuksia ymmärtää sitä, että ainoa syy, mikä näyttää estävän paremman lainsäädännön, on se, että vasemmistoliitto on joskus ollut hallituksessa. Minusta se on kohtuullisen kohtuuton peruste, tai okei, samaa perusteluahan täällä aina tietenkin käytetään, mutta ylipäätään ehkä voisi miettiä, mitä ihmiset, tässä tapauksessa opiskelijat, ajattelevat siitä, kun ensin sanotaan ennen vaaleja, että asiat ovat huonosti ja että kun me emme ole olleet hallituksessa, niin me emme ole voineet tehdä asialle mitään, ja sitten kun vaalien jälkeen päästään sinne hallitukseen, niin sitten sanotaan, että kun me nyt olemme hallituksessa, niin me emme voi tehdä asialle mitään.

Kaarina  Dromberg  /kok:

Arvoisa puhemies! Kun valiokunnassa kävi näitä opiskelijajärjestöjen edustajia, niin he kaikki olivat sitä mieltä, että tämä järjestelmä, mikä nyt luodaan, tämä lainapainotteinen, ei ole se, mitä he ensisijaisesti haluavat. Eli toisin sanoen he olisivat halunneet sitä, että opiskeluaikainen toimeentulo saataisiin paremmalle tasolle. Silloin se tarkoittaa lisäystä asumislisään, joka nyt saatiin yhteisesti täällä eduskunnassa korotettua, se oli kaikkien meidän yhteinen tavoite myöskin valiokunnassa. Sen lisäksi opintoraha on se toimeentulon yksi perusta silloin kun opiskellaan, ja vasta kolmannella sijalla on lainapainotteinen toimeentulotuki, näin voi sanoa. Elikkä kyllä tämä on ollut se järjestys, mitä opiskelijoilla on ollut.

Jos ed. Ala-Nissilä sanoi, että oppositiopolitiikka on ohutta yläpilveä, niin täytyy kyllä sanoa, että keskustan hallituspolitiikka on ollut paksua yläpilveä, (Ed. Vihriälä: Miksi?) sillä he ovat oppositiossa aikanaan nämä asiat asettaneet ykköstavoitteekseen (Ed. Vihriälä: Oppositio on oppositio!) ja nyt hallituksessa tekevät aivan vastakkaisia päätöksiä.

Jutta  Urpilainen  /sd:

Arvoisa puhemies! Haluan ensimmäiseksi todeta ed. Virtaselle, että tämä ensisijainen valinta oli asumislisän korottaminen. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kuuntelivat hyvin tarkasti opiskelijajärjestöjä ja kysyivät, mikä on se ensisijainen tarve, johon halutaan muutosta tässä opintotukijärjestelmässä. Lähes yksimielisesti opiskelijajärjestöt esittivät toiveen, että nostakaa asumislisän vuokrakattoa. Se on se tarve, mikä tuolta opiskelijakentästä nousi esille. Ja niin me teimme. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät esittivät tätä muutosta, ja se vietiin eduskunnassa läpi.

Sitten haluaisin todeta ed. Drombergille, että tässä ei olla luomassa mitään uutta järjestelmää. Tämä on ihan sama järjestelmä, joka teidän kulttuuriministeriaikananne on ollut olemassa. Tähän tehdään vain pieni parannus, että niillä opiskelijoilla, myös kulttuurialan opiskelijoilla, humanisteilla, opiskelijoilla, jotka valmistuvat hyvin epävarmaan työpaikkatilanteeseen, on mahdollisuus vähentää tietty lainaosuus verotuksessa, ja sitä kautta heidän asemaansa helpotetaan. Ei tässä olla luomassa mitään uutta järjestelmää tai mitään lainapainotteista järjestelmää, vaan tähän nykyjärjestelmään tehdään pienen pieni parannus. Siitä tässä on kysymys.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Täytyy yhtyä niihin näkemyksiin, joita ed. Dromberg esitti. Kyllä keskustan politiikka on ollut täydellistä sumutusta näissä ja monissa muissakin asioissa, siis toimitaan aivan eri tavalla kuin ennen vaaleja ja oppositioaikana. Kyllä ed. Ala-Nissilänkin väitteet ovat aika outoja. Hän väittää täällä, että opiskelijajärjestöt ovat nämä hyväksymässä. Mehän näemme näistä valiokuntamietinnöistä ja asiantuntijalausunnoista, että eivät ole hyväksymässä, mutta täällä joku pokkana väittää, että opiskelijat hyväksyvät tämän. Tämä jos mikä on sumutusta.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Edustajatoveri Urpilaiselle: Olen aivan samaa mieltä, että se ykköstavoite oli asumislisä, ja sen takia muun muassa koko eduskunta yksimielisesti oli sen hyväksymässä. Sitä ei hyväksynyt pelkästään sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, sen hyväksyi koko eduskunta. Mutta ongelma on se, että kyseinen lain kohta olisi voitu muuttaa lakiteknisesti ilman, että siihen upotetaan lainapainotteinen järjestelmä, joka takaa sen, että tulevinakaan vuosina opintorahaa ei koroteta, koska tämä vastaus on nyt se, että ei voi olla niin, että samasta pussista annetaan veroalena pois rahaa ja sitten väitetään, että meillä on rahaa yllin kyllin korvata toisaalta opintorahan korotuksilla nämä.

Tämä on arvovalinta, jonka valitettavasti myös sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on ilmeisesti hyväksynyt, että mieluummin otetaan pois valtion pussista kuin taataan se, että opintoaikana oikeasti opintososiaalinen tuki olisi kasvanut opintorahan korotuksen myötä. Siitä tässä vasemmistoliiton hylkäysesityksessä on pohjimmiltaan kyse. Meidän arvovalintamme olisi ollut toinen. Tämä olisi voinut olla lakiteknisesti mahdollista myös, jos sosialidemokraattinen puolue olisi yhtä aktiivisesti kuin ajoi asumistuen korottamista sanonut suoraan sanan "ei" opintolainapainotteisuudelle ja sanonut, että opintorahaan tarvitaan korotus.

Keskustelu päättyy.