Täysistunnon pöytäkirja 63/2005 vp

PTK 63/2005 vp

63. TIIS TAINA 31. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tästä lakiesityksestä: kaiken kaikkiaanhan oli erinomaisen hyvä, että suuhygienistit tulivat siihen nyt mukaan ja hammashuoltajien nimike vaihdettiin. Nyt vielä kyllä korostaisin sitä, että nyt kannattaa miettiä sitten jatkossa näitä, mitä muita tähän ammatinharjoittamislainsäädäntöön pitäisi lisätä. Siellä ovat geronomit, naprapaatit ja osteopaatit. On hyvin monia uusia ammattikorkeakoulututkintoja, joita kannattaisi harkita lisättäväksi tämän lain piiriin. Toivon, että sosiaali- ja terveysministeriö hyvin nopeasti aikaisemmin tehdyn selvityshenkilön raportin perusteella alkaa toimia.

Keskustelu päättyy.