Täysistunnon pöytäkirja 63/2005 vp

PTK 63/2005 vp

63. TIIS TAINA 31. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman mukaan riita-asioissa tuomioistuimille kehitellään vaihtoehtoisia nopeita ja edullisia menettelyjä, lisätään sovittelutoimintaa, sähköisiä palveluja ja viranomaisneuvontaa. Toistaiseksi tämä hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on jäänyt toteutumatta. Selvitysmies Juhani Iivarin raportti rikos- ja riita-asioiden sovittelun valtakunnallisesta organisoinnista julkaistiin vuoden 2001 alussa. Iivari esitti, että Suomeen säädetään laki sovittelun järjestämisestä. Laissa sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lääninhallitukset vastaisivat siitä, että sovittelupalveluja on riittävästi saatavissa läänin alueilla. Sovittelupalvelujen järjestämisestä huolehtisivat lääninhallitus ja kunnat. Lääninhallitus tekisi kunnan kanssa sopimuksen palveluiden järjestämisestä. Valtio korvaisi erikseen kunnille palvelujen tuottamisesta sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisesti. Jos jokin kunta on täysin haluton tuottamaan sovittelupalvelua, ja koska lähtökohta on se, että valtio maksaa palvelujen tuotannosta, voidaan menetellä siten, että naapurikunta tai yksityinen palveluntuottaja sopii lääninhallituksen kanssa sovittelupalvelun tuottamisesta myös haluttoman kunnan asukkaille.

Arvoisa puhemies! Hallitus on tehnyt esityksen riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi, mutta hallitus on jättänyt tuomatta esityksen kuntien sosiaali- ja terveystoimeen liittyvästä vapaaehtoisesta sovittelutoiminnasta. Nuorten kannalta kuntien tarjoama vapaaehtoinen sovittelutoiminta on osoittautunut tulokselliseksi. Sovittelutoiminta on ollut pitkälti kiinni kuntien omasta aktiivisuudesta. Niinpä monissa kunnissa ei ole laisinkaan tällaista toimintaa. Sovittelutoiminnan käynnistäminen kuntatasolla valtionavustuksen turvin vie tietysti resursseja, mutta mikä hyvää, usein sen ansiosta nuori rikkeen- tai rikoksentekijä ei joudu vankilakierteeseen. Odotan, että hallitus toteuttaa hallitusohjelmaansa ja tuo asiasta laki- ja budjettiesityksen.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa, ja sovittelu merkitsisi vaihtoehtoa oikeudenkäynnille. Menettely perustuisi osapuolten tahtoon ja käytäisiin verraten vapaamuotoisesti sovinnollista ratkaisua osapuolten lähtökohdista etsien. Näin sanotaan tässä esityksen pääasiallisessa sisältökohdassa.

On paljon herätetty kysymystä siitä, sopiiko sovittelumenettely lähisuhde- ja perheväkivaltarikoksiin. On jopa tullut kritiikkiä siitä, että ei sopisi. Mielestäni se kyllä sopii, mutta tietenkin on aina yksilöllisesti arvioitava jokainen tapaus erikseen, tätä olen pohtinut.

On hyvä asia, että tuossa mietinnössä on kiinnitetty huomiota tuomareille järjestettävään koulutukseen, koska sovittelumenettelyn onnistuminen on paljolti kiinni tuomarin osaamisesta ja, aivan totta, tuolla painotetaan sitä, että koulutukseen pitäisi varata resursseja. Kaiken kaikkiaan on hyvä asia tämä sovittelumenettely ja sen kehittäminen, mutta toivoisin, että arvioitaisiin koko ajan tätä sovittelumenettelyä ja mahdollisesti jos siinä on jotain kehittämistä, niin myöskin kehitettäisiin. Mutta vielä kerran: kyllä tämä mielestäni lähisuhde- ja perheväkivaltaan sopii.

Yleiskeskustelu päättyy.