Täysistunnon pöytäkirja 63/2005 vp

PTK 63/2005 vp

63. TIIS TAINA 31. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunta on viime vuosina käsitellyt erittäin paljon ilmakehään liittyviä kysymyksiä. Nyt yksi niistä on tässä: liuottimista haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden päästöt ovat eräs ilmakehää rasittava yhdisteryhmä. Mehän tiedämme, että hiilidioksidi on kaikkein vakavin kasvihuonekaasu.

Arvoisa puhemies! Kun tässä ympäristössämme on nyt tuolla ylhäällä vauvoja, niin silloin, kun nuo vauvat ovat keski-iässä, tämän planeetan ympäristö on kyllä hyvin voimakkaasti ilmastonmuutoksen vuoksi muuttunut, jotenka nuo vauvat aikuisiässään todella elävät aika tavalla erilaisessa ympäristössä, ehkä 3—5 astetta lämpimämmässä, ja tämä keskilämpötilan vahva nousu ei ole vain mikään hyvä asia.

Mutta, puhemies, tämä on hallitukselta ihan hyvä esitys. Tässä tapauksessa, kun Euroopan unionista on viime päivinä paljon puhuttu, Euroopan unioni on näissä ympäristöasioissa ollut kyllä hyvä aktivoija myös Suomen lainsäädäntöön nähden, nimenomaan siinä, mikä liittyy ilmakehään kohdistuviin päästöihin. Näin ollen tämä varmasti nopeasti etenee ympäristövaliokunnassa.

Keskustelu päättyy.