Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun eduskunnassa käsitellään kirkkolakia, niin itse lain sisältöön eduskunta ei voi vaikuttaa. Kirkolliskokous on päättänyt lain sisällöstä. Eduskunta voi vain keskustella, päättää lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Käsiteltävänä oleva laki on mielenkiintoinen. Kirkko on itse päättänyt omassa eduskunnassaan, kirkolliskokouksessa, äänioikeusikärajan alentamisesta 16 vuoteen. Olen vanhemmalta väeltä kuullut paljon kritiikkiä tämän asian osalta. Kirkon ratkaisu on sisällöllisesti tehty kirkolliskokouksessa, mutta katson, että tästä ei ole aiheellista sitten katsoa esimerkkiä muihin vaaleihin. Helposti käy niin, että vielä tuossa 16 vuoden iässä, jossa itse muistan kokeneeni kaiken tietävyyden, niin ei välttämättä vielä tiedä, jos kohta ei aina vanhempanakaan, mutta näen, että meillä muutoin nykyiset äänioikeusrajat ovat aivan hyvät ja riittävät. Meidän on kannustettava siihen, että suomalaiset kokevat demokratian, kansanvallan, omakseen, arvostettava ja puolustettava demokratiaa ja kansanvaltaa, jota 100-vuotias eduskuntakin on viime vuosina juhlinut.

Keskustelu päättyi.