Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Ulla Karvo /kok:

Arvoisa puhemies! Haluaisin kommentoida kahta pykälää lakiluonnoksessa eli 4 ja 5 §:ää.

4 § koskee kolariautojen siirtoa, ja lähtökohta siinä on hyvä, eli tienpitoviranomainen on velvollinen tekemään siirrot, mutta aikaraja 2 vuorokautta on toisaalta melkoisen pitkä. Eduskunta on useankin kerran pitänyt tärkeänä saada autot mahdollisimman pikaisesti pois tienvarsilta, ja valtaosa autoista on sellaisia, jotka korjataan. Jotenkin ajatusrakennelman tulisi olla sellainen, että kolariosallisen pitäisi viipymättä ilmoittaa poliisille, milloin ja minne hän haluaa autonsa siirrettäväksi vai siirtääkö hän sen itse. Pykälä siis sallii auton 48 tunnin luvallisen säilyttämisen onnettomuuspaikalla, ellei siitä aiheudu 4 §:n 3 momentin mukaista vaaraa. 3 momentissa poliisille tulee velvollisuus siirtää vaaraa aiheuttavat ajoneuvot. Yhtä hyvin siirron perusteeksi joissain tapauksissa käy omaisuuden suojaaminen. Siitähän on yleisluontoisia säännöksiä poliisilaissa. Koska hallituksen esitys käsittelee ajoneuvojen siirtämistä sekä korvauksia siirtokustannuksista, voitaisiin omaisuuden suojaaminen siirtoperusteena sisällyttää tähän lakiin ja korvausperusteet olisivat samat eli määräytyisivät tämän lain mukaan.

5 §:ää koskee sama aikaongelma. Ei esimerkiksi moottoritielle voi jättää autoa 48 tunniksi, vaikka se olisi selvästi pois ajorata-alueelta eikä täten aiheuta vaaraa tai huomattavaa haittaa. Sama koskee piha-aluetta. Lämpöpaikalla voi pitää 2 päivää autoa ilman, että omistaja voisi tehdä asialle mitään.

Lisäksi on myös ongelma: Vanhassa laissa mikäli niin sanotut väärin pysäköidyt autot siirsi poliisi tai pysäköinninvalvoja, pysäköintirikkeestä tuli luonnollisesti pysäköintivirhemaksu. Nyt esityksen mukaan siirtäjänä on ensisijaisesti tieviranomainen, jolla ei ole oikeutta määrätä virhemaksuja. Ehdotetussa muodossa saattaa tulla tilanteita, joissa tienpitoviranomainen siirtää auton väärin pysäköitynä ilman virhemaksua ja vastaavasta tilanteesta jossain muualla seuraa siirto ja virhemaksu, jos siirtäjänä on pysäköinninvalvoja. Pitäisikö harkita virhemaksun määrääjien alaa laajennettavaksi koskemaan myös tienpitoviranomaisia?

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä näyttää olevan niin, että tästä asiasta tulee ikuisuusasia eduskunnassa. Nämä siirtoasiat eivät suinkaan ole ensimmäistä kertaa täällä esillä. Muistan aivan hyvin, kuinka käytin aikaisemmin kerran puheenvuoron samassa tilanteessa, jossa pohdiskeltiin, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on oikea aikamäärä ja mikä vähemmän soveltuva. Palautin silloin itselleni mieleen ja totesin sen pöytäkirjaan, että kun kerran olin saarnareissulla Jugoslaviassa, niin tulin kiinnittäneeksi Zagrebissa huomiota siihen, että kylläpäs tämä on tehokasta. Siellä nimittäin tuli semmoinen nostokurki vaan ja heti, kun oli auto väärään aikaan väärässä paikassa, tempaisi ylös ja nosti sen takakonttiinsa, ja lavalla vietiin autojen parkkeerauspaikalle, josta sai lunastaa autonsa — tai vakuutusyhtiö, jos oli kyse kolariautosta jnp. Asia oli joustava, ja liikenneongelmiakaan ei esiintynyt eikä omaisuudensuojaongelmiakaan esiintynyt sen takia, että se oli suljettu alue. Sieltä sai se, jolle se auto kolarin jälkeen kuului tai väärinpysäköinnin jälkeen kuului, lunastaa sen pois. Tämä voisi olla soveltuvainen Suomessakin.

Keskustelu päättyi.