Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

 

Lenita Toivakka /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä esityksen tavoitteenahan on lähinnä organisatorisin muutoksin tehostaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaa ja lyhentää näitä valtavan pitkiä, noin 15 kuukaudenkin pituisia käsittelyaikoja. Eli siis tosiaan 479 päivää voivat jopa olla nämä odotusajat. Nyt on erittäin hyvä, että hallitus on tälle kehyskaudelle resursoinut 300 000 euroa vuositasolla ja vielä tälle vuodelle lisätalousarviossa 200 000 euroa lisää.

Nämä resurssit ovat tarpeeseen, mutta erityisen tärkeätä olisi tarkastella tätä koko muutoksenhakua prosessina. Minusta tärkeätä olisi keskittyä myös tarkastelemaan tätä valitusten syntyä eli prosessin alkuvaihetta, Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelua, toimintatapoja ja ohjeistusta. Sillä on varmasti suuri vaikutus näiden valitusten määrään. Tätä Kelan itseoikaisua on tarkasteltava, päätösten perusteluja ja asiakkaiden informointia tulee lisätä, koska yleensähän tässäkin tilanteessa siellä Kelan toimistolla on kyse face to face -asiakaspalvelutilanteesta. Varmasti siellä alkuvaiheessa voitaisiin tälle asialle tehdä enemmän.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Toivakan puheenvuoroon viitaten haluaisin jatkaa, että taustalla on kylläkin edellisen hallituksen aikana tehty virheellinen päätös, joka johti siihen, että nämä valitukset kasautuivat tähän lautakuntaan, kun perustettiin sitten yksi yksikkö, kun aikaisemmin oli useampia. Tietysti jonkinlainen valuvika on, että ihmiset joutuvat kaiken kaikkiaan valittamaan, se on selvää, ja tämä valituksen kesto loppujen lopuksi lopulliseen päätökseen voi olla paljon pitempi, jos asia menee vielä vakuutusoikeuteen, jossa on yli 12 kuukauden käsittelyajat.

Keskustelu päättyi.