Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Lakivaliokunta käsitteli asiaa erittäin hartaasti ja erittäin yksimielisesti myöskin esittää tätä lakia lähes hallituksen esityksen mukaisesti. Poimin vain muutamia asioita, jotka ovat uudistuksia tämän lain käsittelyn ajatuksissa.

Lakivaliokunta pitää hyvänä ehdotusta siitä, että vihkiminen voitaisiin toimittaa myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Tämä on erittäin tervetullut asia, koska maahanmuuttajaryhmiä on erittäin paljon virrannut Suomeen viime aikoina.

Vihkimisoikeuden valvonta ehdotetaan siirrettäväksi opetusministeriöstä maistraatille, ja tämäkin oli hyvin yksimielinen esitys.

Suomessa toimitetaan siviilivihkimisiä vuosittain noin 12 000, ja sen vuoksi siviilivihkimisen toimittamiseen velvollisten virkamiesten piiriä on syytä todellakin laajentaa. Mietittiin myöskin toimialuetta kaikkinensa, että siellä tarvitsee tehdä joustoja. Otettiin esimerkiksi se, että Lapin maistraatin nimittämä vihkijä voisi toimittaa vihkimisen myöskin esimerkiksi Kuusamossa, joka kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maistraatin piiriin.

Vihkimisoikeusmaksuista keskusteltiin myöskin paljon, mutta tämä laki ei siihen antanut kauheasti joustoja tai se ei pureutunut itse asiassa näihin maksuihin. Vihkimisestä ei peritä edelleenkään maksuja, mutta valiokunta halusi kiinnittää huomiota siihen, että virkamiesten aika menee aika lailla ulkomaalaisten vihkiparien oikeuksien ja myöskin asioiden penkomiseen ja sitä tulee jatkossa miettiä, tulisiko avioesteiden tutkinnan maksuttomuudesta joiltakin osin luopua esimerkiksi ulkomaalaisten vihittävien kohdalla.

Yleiskeskustelu päättyi.