Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys pitää sisällään sen, että taiteen alan akateemikon arvonimien enimmäismäärä ehdotetaan lisättäväksi nykyisestä 8:sta 11:een.

Kuulimme valiokunnan käsittelyssä Taiteen keskustoimikunnan ajatuksia tästä asiasta, ja se toi esille, että kiveen hakattu tämä 11:kaan ei varmasti olisi, mutta valiokunta yksimielisesti halusi esittää hallituksen esityksen mukaisesti tämän esityksen menevän näin.

Taiteen akateemikon arvonimen enimmäismäärä on ollut 8 vuodesta 1970 lähtien. Valiokunnan mielestä on erittäin tärkeää, että lisätään akateemikon arvonimien määrää. Laissa ei määritellä, mille taiteenalalle akateemikon arvonimet voidaan myöntää, ja tässä toivon, että käytetään laajaa kuulemista ja ajattelua siitä, koska taiteen kenttä on laajentunut viime aikoina erittäin paljon.

Akateemikon arvonimi ei ole elinikäinen, ja siihen ei myöskään valtion toimesta liity minkäänlaisia kustannuksia, joten tätä voidaan pitää kustannusneutraalina esityksenä.

Yleiskeskustelu päättyi.