Täysistunnon pöytäkirja 65/2008 vp

PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti tästä kemikaalilain muuttamisesta. Kysymyshän on siitä, että päällekkäisyyksiä Euroopan yhteisön niin sanotun Reach-asetuksen kanssa poistetaan ja toisaalta nostetaan lain tasolle asioita, jotka uuden perustuslain mukaan sinne kuuluvat.

Tässä valiokunta on täsmentänyt valiokuntaneuvoksen toimesta ja hyvällä opastuksella, siis tällaisella lainsäädännön tuntemuksen opastuksella, pykäliä kuten 40 §:ää, jossa on tietojenantovelvollisuus. Tässä todetaan, että terveydelle vaarallisen kemikaalin vastaanottaja on velvollinen antamaan tarvittavat tiedot luovuttajalle kemikaalin vastaanottajasta, käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta. Valiokunnan käsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota yksityisyyden suojaan ja tämä asia katsottiin yhteistyössä perustuslakivaliokunnan kanssa, ettei tässä ole ongelmaa sen suhteen.

Muuten asia, johonka valiokunta on aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota ja nytkin varsin vakavasti, käy ilmi valiokunnan kannanotoista ensimmäisellä sivulla. Tässä viitataan hallituksen esityksen sivulle 10 ja siellä olevaan toteamukseen siitä, että Reach-asetuksen aiheuttama tehtävien hoitamisen lisääntyminen edellyttää vähintään kahdeksan henkilötyövuoden lisäystä keskusvirastoihin, Sttv:hen ja Sykkeeseen. Tässä ovat siis Sttv eli Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Suomen ympäristökeskus kyseessä. Tämä asia on siis hallituksen omassa esityksessä kohdassa Taloudelliset vaikutukset, siellä on tämä selkeästi todettu, eikä ensimmäistä kertaa. Silloin kun Reach-asetus tuli varsinaisesti käsittelyyn tähän saliin, tuossakin hallituksen esityksessä oli samalla tavalla todettu resurssien lisäämisen tarve. Näin kuitenkaan ei ole tapahtunut. On ikään kuin puhuttu siitä, että joskus syksymmällä asiaan palataan eli joskus myöhemmin. Tosiasiassa kuitenkin pitäisi saada Kemikaaliviraston toiminta laadullisesti hyvällä tavalla käyntiin. Onhan Suomi isäntävaltiona, Helsinki isäntäkaupunkina, keskeinen tekijä, joka nimenomaan lisää näitä tehtäviä.

Näin ollen, arvoisa puhemies, tämä valiokunnan huomion kiinnittäminen tähän asiaan on tehty jo toistamiseen. Tässä nyt todella vedotaan hallituksen omaan esitykseen, eikö hallitus pysty sitten pysymään oman esityksensä takana ja siinä esitettyjen resurssilisäysten toteuttajana.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kansallinen lainsäädäntö ei tietenkään voi olla ristiriidassa Reach-asetuksen kanssa, joka on suoraan sovellettavaa oikeutta täällä Suomessakin. Asia on ihan selvä.

Kun tässä juuri käytiin Euroopan unionin Lissabonin sopimusta koskeva keskustelu, niin tämä Reach-asetus nyt on juuri niitä asioita, joissa olisi ollut arviointi siitä, että tällä kahdeksalla henkilötyövuodellako tästä Reach-asetuksesta tulee elävää oikeutta Suomessa vai mitä. Jos pikkuisen vielä lisää tekstiä olisi ollut varastossa valiokunnalla, niin se olisi ollut ihan paikallaan tässä yhteydessä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunta on kiinnittänyt siis toistuvasti siihen huomiota, että hallituksen omat esitykset ovat edellyttäneet lisää työntekijöitä, lisää työvoimaa, käsittelemään Reach-asetuksen kautta tulevia velvoitteita ja tehtäviä. Näin hallitus sitten ei ole kuitenkaan tehnyt.

Kun ed. Pulliainen kysyi tekstiä lisää, niin hallituksen esityksen sivulla 10 ensimmäisessä kappaleessa on nimenomaan tätä tekstiä, ja tähän valiokunnan mietinnössä aivan sivu- ja palstakohtaisesti viitataan. Näin ollen tämä on sellainen kysymys tietysti, että suuretkaan yksiköt, niin kuin nämä kaksi yksikköä ovat, Suomen ympäristökeskus ja sitten tämä toisena toimijana oleva Sttv, ehkä eivät sitten pysty kunnolla vastaamaan tehtävistään, jos strategisesti, keskeisesti puuttuu vaikkapa vain nämä kahdeksan työntekijää yhteensä, neljä per yksikkö. Näin ollen tämä voi olla heikentävä tekijä suurenkin mittakaavan sisällä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Pidän tätä niin tärkeänä asiana, että jos nyt sitten sillä tavalla pääsisi käymään, että hallitus ei ole kuunnellut ympäristövaliokunnan toiveita tässä suhteessa, niin toivon hartaasti, että syksyllä, kun budjettikäsittelyyn paneudutaan, niin tämä asia tulee esille uudestaan.

Yleiskeskustelu päättyi.