Täysistunnon pöytäkirja 65/2011 vp

PTK 65/2011 vp

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2010

 

Jussi Niinistö /ps:

Arvoisa puhemies! Kirjaston hallituksen puheenjohtajana haluan esittää kiitokseni sivistysvaliokunnan mietinnössään antamalle tuelle koskien Eduskunnan kirjaston toimintaa. Kirjastomme korkeatasoinen palvelu eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon saralla on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua. Henkilöstövähennyksistä huolimatta kirjaston palvelujen laatu on parantunut entisestään, mistä kiitos kirjaston ammattitaitoiselle ja joustavalle henkilökunnalle.

Niin kuin nimi kertoo, Eduskunnan kirjasto välittää tietoa eduskunnasta ja sen toiminnasta. Kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön Suomen eduskunnan ja muiden maiden parlamenttien asiakirjoja sekä kirjallisuutta eduskunnasta, parlamenteista, parlamentarismista ja edustuksellisesta demokratiasta. Eduskunnan kirjasto välittää tietoa lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä sekä suomalaisesta yhteiskunnasta. Kirjastossa on laaja kokoelma kotimaisia ja ulkomaisia säädöksiä, lakikirjoja, lainvalmisteluaineistoa, oikeustapauskokoelmia ja oikeustieteellistä kirjallisuutta. Sieltä löytyy myös tietoa historiasta, politiikasta, kansainvälisistä suhteista ja talouselämästä.

On hienoa, että kirjastomme on kaikille kansalaisille avoin. Sen palvelut ovat olleet kaikkien käytössä pian jo sadan vuoden ajan, mikä ei ole aivan tavanomaista maailman mittakaavassa. Eduskunnan lisäksi kirjaston asiakkaita ovat muun muassa tutkijat, opiskelijat, kansalaiset, valtion virastot, yritykset ja tiedotusvälineet. Suurin osa kirjaston aineistosta on vapaasti lainattavissa. Kirjasto tarjoaa myös kaikille avointa ja maksutonta tiedonhallinnan koulutusta.

Kansanedustajalle Eduskunnan kirjasto on hyödyllinen työväline. Kirjaston palveluiden ja aineiston valinnan lähtökohtana on aina kansanedustajan työn tukeminen. Kaikkia eduskunnassa työskenteleviä palvellaan mahdollisimman nopeasti ja ammattitaidolla.

Arvoisa puhemies! Sivistysvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota myös veteraanikansanedustajien muistitietoarkistoon, jonka aineiston keruu käynnistettiin jälleen kertomusvuonna 2010. Tämän mahdollisti eduskunnan arkiston tutkijan viran täyttö vuoden tauon jälkeen. Olen tuota ainutlaatuista aineistoa itsekin historiantutkijana hyödyntäneenä mietinnön kanssa yhtä mieltä siitä, että sen keruu ja kehittäminen on tärkeää suomalaisen kansanvallan historian tallennuksen kannalta. Lähivuosina on perusteltua siirtää nauhoituksia digitaaliseen muotoon säilyvyyden takaamiseksi.

Yhdyn valiokunnan kannanottoon siitä, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2010 hoidettu hyvin. Pienemmilläkin resursseilla kirjasto on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan kiitettävästi, toteuttanut tehtäviään hyvin ja panostanut myös tulevaisuuteen strategiatyön kautta sekä kehittänyt toimintaansa, eritoten sähköisiä palveluja.

Keskustelu päättyi.