Täysistunnon pöytäkirja 65/2011 vp

PTK 65/2011 vp

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta sekä kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

 

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä sanoa oikeastaan yhden ajatuksen tästä käsiteltävänä olevasta asiasta. Kuten koko maa- ja metsätalousvaliokuntakin on mietinnössään tehnyt, haluan myös itse painottaa tämän asian yhteydessä sen tosiasian tärkeyttä, että kiinteistötietojärjestelmään merkityillä tiedoilla on julkinen luotettavuus. Näillä tiedoilla on erittäin keskeinen merkitys kiinteistöjen kaupassa ja kiinteistöjen käytössä vakuutena. Luotettava ja hyvin hoidettu kiinteistötietojärjestelmä, jonka tietojen ylläpidossa keskeisen osan muodostavat kiinteistöjen kirjaamisasiat ja kiinteistötoimitukset, on perusedellytys maamme vakuusjärjestelmän toimivuudelle.

Täällä on tänään keskusteltu paljon vakuuksista tuossa pääministerin ilmoituksen yhteydessä. Jotta suomalaisilla olisivat jatkossakin vakuudet kunnossa, on tärkeää, että meillä on kiinteistörekisteri kunnossa. Siksi on hyvä, että nämä hallituksen esityksen mukaiset parannukset menevät nyt tältä osin lainsäädäntönä eteenpäin.

Yleiskeskustelu päättyi.