Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

 

Matti Kangas /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä jo tänä iltana harmaasta taloudesta keskusteltiin ja siitä, millä se pystyttäisiin torjumaan. Tässä on nyt sitten vasemmistoliiton ryhmän lakialoite, jonka ensimmäinen allekirjoittaja olen. Tässä voisi konkreettisesti ruveta eduskunta toteuttamaan sitä.

Helsingin Sanomissa kerrottiin, että poliitikot ovat veltostuneet talousrikollisten edessä. Sen voin vakuuttaa, ettei ainakaan vasemmistoliitto ole näin menetellyt. Se on jo vuodesta 2005 alkaen esittänyt käännetyn arvonlisäverolain voimaan saattamista. Valtiovarainministeriön harmaan talouden asiantuntija Markku Hirvonen yhdistää rakennusliikkeitten vaalituen ja poliitikkojen torjuvan suhtautumisen käännettyyn arvonlisäveroon. Yhdentoista talousrikossyyttäjän avoimessa kirjeessä esitetään, että kuittikauppaan tulee puuttua käännetyllä arvonlisäverotuksella. Käännetyllä arvonlisäverolla saataisiin kuriin kertakäyttöisten pikkufirmojen välisellä kuittikaupalla hoidetut veronkierrot. Rakennusalan epäterve tilanne pakottaa työntekijät pimeään ja suojattomaan työhön. Suojatonta on helppo riistää.

Rakennusalan villinä rehottava rikollisuus poikii epäterveitä käytäntöjä myös muualle yhteiskuntaan. Juuri nyt keskustellaan vaalirahoituksesta. Juuri nyt keskustellaan veronkierrosta. Pimeästä työstä hyötyvät alan kytköksissä siihen liittyvät erilaiset yhteiskuntatahot, myös tämä eduskunta ja politiikka.

Arvoisa puhemies! Tämä sali ja tämän salin luottamusta nauttiva hallitus eivät voi välttyä epäilyksiltä, että vaalirahoituksella ja käännetyn arvonlisäveron vastustamisella olisi jotain yhteistä, ellei tätä vasemmistoliiton huolella valmistelemaa lakia saada vihdoin säädettyä.

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Tietysti pitää todeta, ettei nyt vasemmistoliiton historia tässä ole ollut ihan puhdaskaulainen sinänsä. On syytä todeta, että ministeri Siimes aikoinaan ei ollut mitenkään tässä innokas, ja se tuntui välillä vähän pahalta, kun sanottiin vaan, että se on niin mutkikasta, ettei voi näin tehdä.

No nyt kuitenkin eduskuntaryhmä on tehnyt tämän lakialoitteen, jonka ed. Kangas tässä juuri esitteli, ja aikakin on vähän toinen, ainakin sillä tavalla toinen, että yhä enemmän tunnustetaan harmaan talouden ongelmat. Ne painavat päälle. Ja silloin kun ministerinä valtiovarainministeriössä oli myös puhemies, oli vähän erilaiset haasteet tässä maassa, (Ed. Kangas: Veroja kierrettiin silloinkin!) mutta keskellä keskustelua on ollut tämä erilaisten yrittäjien, jotka tähtäävät rakentamiseen, vaalituki. On kyllä osoitettu eri vaalipiireissä, että myös rakentajat suorastaan tukevat tiettyjä kansanedustajia vaaliavustuksin. En nyt itse yhdistä välttämättä toinen toisiinsa tätä suhtautumista, mihinkä ed. Kangas viittasi, tähän lakialoitteeseen, mutta totean, että rahaa puuttuu ja harmaa talous on se, josta sitä saadaan otettua. Tähän ed. Pulliaisella on kyllä vankka tieto. Hän on puhunut vuosia tästä asiasta.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Minusta tässä vasemmistoliiton ryhmäaloite on ajan tasalla ja tämä pitäisi nyt saada äkkiä toteutettua. Tästä käännetystä arvonlisäverostahan on kokemuksia useammista maista, ja vaikka ne kokeilut eivät ole pitkään vielä käytössä olleet, niin ilmeisesti se järjestelmä kuitenkin toimii jollakin tavalla ja sillä on saatu nyt kitkettyä tätä pimeätä ja harmaata taloutta pois ja saatu niitä vilunkiyrittäjiä ja -firmoja sitä kautta lopettamaan toimintansa, koska se ei ole oikein mahdollistakaan tässä järjestelmässä. Sen takia odotan nyt, jotta hallitus tekisi tässä mahdollisimman nopeita päätöksiä ja toisi esityksen, jotta meillä olisi jo jopa ensi vuoden alusta mahdollisesti tämmöinen järjestelmä, jota tässä ed. Kankaan ensimmäisenä allekirjoittama aloite esittää. Tärkeää olisi saada Suomessa sillä tavalla tämä järjestelmä toimimaan, jotta rehelliset yrittäjät voisivat tehdä työtä ja kilpailla samoilla ehdoilla eikä olisi semmoisia, mitkä maksavat pimeästi ja käyvät kuittikauppaa, ja yhteiskunta menettää kaikki tulot, jotka sille sivukuluina ja veroina kuuluisivat.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Asiaa koskeva keskustelu käytiin jo kertaalleen iltapäivän myöhäistunteina. Totean erään esimerkin, hyvin tuoreen laskelman, että tilanne on ajautunut niin pahaksi, että rakennusfirmassa, jossa on viisi työntekijää, pitää olla kaksi pimeätä työntekijää, jotta se nykytilanteessa voisi teoriassa pärjätä. Elikkä ei ole olemassa rehellisen yrittäjyyden säilyttämiseksi mitään muuta mahdollisuutta kuin siirtyä käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään. Erinomaista on, että vasemmistoliittoryhmä taitaa olla nyt tällä kertaa yksimielinen asiasta. Aikaisemmin ei asianlaita näin ollut. Elikkä toivotaan, että nokanvalkaisu johtaa tulokseen.

Erkki  Virtanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Huolimatta siitä, että olen saanut rakennusyrityksiltä vaalitukea — tosin en näissä vaaleissa ja silloinkin alle 1 700 euroa — kannatan lämpimästi tätä esitystä, kun olen sen allekirjoittanutkin. Johdin rakennuttajayritystä ja totesin jo silloin, että aivan hyvin joko rakennuttajille tai pääurakoitsijoille pitäisi panna velvollisuus huolehtia koko sen ketjun arvonlisä- ja muistakin verovelvoitteista niissä tapauksissa käännetysti ja periä ne sitten sieltä alhaaltapäin. Näin saataisiin tämä kilpailua erittäin vakavasti vääristävä ja kaikenlaisia muitakin haittoja aiheuttava toiminta kuriin. Vähäisin niistä haitoista ei tietenkään ole se, että yhteiskunta menettää oman toimintansa rahoittamiseen tarvittavia verotuloja todella huomattavia määriä. Olemme valmiita ed. Pulliaisen kanssa laajaan yhteisrintamaan tässä asiassa.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan tuen edellisen edustajan puheenvuoroa, vaikka nimeäni ei aloitteesta löydykään. Tämä on ollut pitkän aikaa ajankohtainen lakiesitys, joten ei tästä sen pitempiä puheita. Ed. Tiusanen voi olla vähän pitempisanainen.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Totean vielä tuosta esityksestä, että se on hyvin valmisteltu. Se on perusteellisesti mietitty. Siinä on ryhmäkansliamme tehnyt hyvää työtä.

Ed. Pulliainen viittasi, että nokanvalkaisu on tapahtunut, saadaan ryhmä kokoon. No, täytyy todeta tässä tietysti se, että silloin kun ministerinä oli Siimes, olimme hallitusryhmä. Tässä talossa on kyllä sellainen tauti, että jos eduskuntaryhmä on hallituspuolueen eduskuntaryhmä, niin sen käyttäytymiseen liittyy ongelmia. Ne ovat aina sitten nähtävissä kyllä jopa niin, että ollaan valmiita ummistamaan silmät sellaisissa asioissa, jotka ovat hyvin fundamentaalisia kunkin ryhmän toiminnan kannalta. Tässä tapauksessa sitten oltiin hissukseen, ei ollut oikein pontta. Tietysti ministeri olisi voinut oma-aloitteisesti toimia, mutta hallitus varmasti ei oikein syttynyt kokonaisuudessaankaan tuolloin tähän tilanteeseen. Toivon mukaan syttyy nyt. Ed. Pulliainen on tehnyt työtä tämän asian puolesta myös hallitusneuvotteluissa. Odotamme nyt tosiaan toimenpiteitä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä asia on nimenomaan hallitusohjelmassa erikoiskohteitten oliko se vitonen vai kutonen, elikkä se on siis hallituksen tavoitteena. Mikä koskee vihreitten toimintaa tässä, niin asia oli valtioneuvostossa juuri. Siellä me ilmoitimme, että me olemme hallitusohjelman kannalla. Pääministeri totesi, että vihreät ovat omalla kannallaan ja nyt tällä kertaa ja tällä hetkellä muu hallitus on omalla kannallaan.

Keskustelu päättyi.