Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki lukiolain 29 a §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakialoitteella 44/2008 vp haluan kiinnittää huomiota siihen, että lukioikäisille voitaisiin järjestää tarpeelliset opiskelijaterveydenhuollon sekä psykologiset ja sosiaalityöntekijän terveyspalvelut. Tämä on aloitteeni keskeinen sisältö. Meillähän sivistysvaliokunta on pitkään kevätkaudella pohtinut nuorten syrjäytymistä. Tämä on yksi ongelma, joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Yhden syrjäytyvän nuoren aiheuttamat kulut yhteiskunnalle ovat pelkästään menetettyjen verotulojen muodossa noin yksi miljoona euroa, näin on arvioitu. Näitä syrjäytyviä nuoria on liian paljon. Erilaisia lukemia on tästä esitetty. Mutta samalla toisin esille nimenomaan mielenterveysongelmat, joita on ihmisillä. Se on tietysti osa elämää, niitä on, mutta niitä on nuoruusiässä myös varsin paljon. Lukio on haastava oppilaitos, ja nuorille ahdistus, masennus ovat hyvinkin ongelmia, joista saattaa kehittyä sitten sairautta ja monenlaista haittaa, vieläpä itsetuhonkin vaikutteita.

Olen vakavasti huolissani tästä asiasta, että niin vaativassa oppilaitoksessa kuin lukiossa meillä ei ole välttämättä näitä asioita järjestetty. Saattaa olla paikkakuntia, joissa nämä asiat ovat kunnossa, mutta lukiolaki ei lakina velvoita järjestämään psykologin tai sosiaalityöntekijän palvelua. Varmasti auttaisi myös oppimismenestykseen ja lukiosta selviytymiseen, jos näihin kysymyksiin voitaisiin ihan lukiolainkin velvoittamana kiinnittää huomiota. Myöskin nämä kysymykset ovat olleet meillä esillä sivistysvaliokunnassa, kun käsittelimme tätä syrjäytymisongelmaa. Haluan, että meillä voitaisiin edelleen kehittää toimintoja niin, että lukiolakiin saataisiin tästä selvät määritelmät. Koulupsykologin ja koulun sosiaalityöntekijöitten palvelujen tulisi olla kaikkialla nuorten saatavissa sikäli kuin niitä tarvitaan. Yliopisto-opiskelijoitten osaltahan mielenterveyspalveluita on järjestetty Ylioppilaitten terveydenhoitosäätiön kautta. Ovatko ne riittävät, on eri kysymys, mutta asia on kuitenkin tätä kautta haluttu järjestää. Kaikilla yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla on Ylioppilaitten terveydenhoitosäätiön toimipisteet.

Toivonkin, että jatkossa voitaisiin käynnistää toimet, joilla lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskelijoilla olisi vastaavat oikeudet oppilashuoltoon ja mielenterveyspalveluihin kuin on yliopistopaikkakunnilla ja korkeakoulupaikkakunnilla opiskelijoilla. Tällä hetkellä tämä oikeus lain sallimassa mitassa puuttuu ja tässä on tietty aukko, jonka toivon järjestettävän. Järjestetään koulupsykologi ja -kuraattoripalvelut oppilaitten saataville. Tämä on sijoittaminen terveyteen, tämä on sijoittaminen tulevaisuuteen. Toivon, että opiskelijahuollossa voidaan kiinnittää tähän asiaan riittävä huomio.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Totean ed. Lauri Oinoselle jälleen kerran, että kun kaikki rahat tuli jo käytettyä, verot tuli lakkautettua ja poistettua, niin tähän rahoitukseen ei ole mitään muuta konstia kuin velkaa tehdä ja sehän sopii keskisuomalaisille.

Keskustelu päättyi.