Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

18) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite, jota nyt käsittelemme, lakialoite 45/2008 vp, on täysin saman sisältöinen kuin edellä ollut lakialoite lukioiden osalta. Tämän tarkoituksena on turvata vastaavat palvelut ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa opiskeleville.

Ed. Pulliaiselle voin todeta sen, että on kysymys siitä, panostammeko me terveyteen osaltaan ennalta ehkäisevästi ja hoitavasti vai maksammeko paljon suurempia menoja niinä haittoina, joita tulee sitten, jos ajoissa ei voida hoitaa terveyttä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ed. Lauri Oinonen, kysymys on siitä, että tehdään järkevää politiikkaa ja kannetaan sellaisia veroja, että pystytään laskut maksamaan.

Keskustelu päättyi.