Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

19) Laki rikoslain 2 a luvun 4 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tällä lakialoitteella 46 on tavoitteena turvata se, että meillä säilyy tietty oikeudentunto. Jos ihminen on tuomittu johonkin sakkorangaistukseen, niin muuntorangaistus varmistaa sen, että sakkoja halutaan maksaa.

Nyt on ollut ajatuksia vireillä, että muuntorangaistuksista pitäisi luopua sen takia, että vankilahoitopaikkoja on liian vähän ja vankilat tuottavat menoja. Tämä on yksi puoli asiassa. Toinen puoli asiassa on se, että jos sakkoja ei tarvitse maksaa, niin tässä on se heikkous, että kukapa niitä sitten välttämättä viitsii maksaa, jos ei mitään seuraamusta tuosta sakkomaksujen laiminlyömisestä ole.

Tällä lakialoitteella olen halunnut kiinnittää huomiota siihen, että sanktiot, jotka on määrätty, tulee tavalla taikka toisella suorittaa. Vankilan asemasta voivat olla vaihtoehtoina yhdyskuntapalvelu tai, jos henkilö on sairas, hänen määrääminen niihin hoitoihin, joita terveydentila edellyttää.

Keskustelu päättyi.