Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

25) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tänä iltana olemme täysistunnossa puhuneet jo melko pitkään siitä ongelmasta, mitä polttonesteitten korkeat hinnat aiheuttavat. Nämä hinnathan ovat olleet nousussa voimakkaasti viime aikoina. Erityisesti kuljetus- ja koneyrittäjille sekä maa- ja metsätalouden harjoittajille kohonneet polttonesteitten hinnat tuottavat ongelmia. Kyse on näitä aloja uhkaavasta riskitekijästä, jonka seurauksena voi olla yritysten ja työpaikkojen menetyksiä, jos kustannusrakenne nousee kohtuuttomaksi. Polttonesteitten hintojennousulla on myös voimakkaasti inflaatiota korottava suoranainen ja välillinen vaikutus.

Kotimaisen polttoaineen tuottaminen osaltaan toivon mukaan tulevaisuudessa voi vähentää tuontiriippuvuutta ja maailmanmarkkinahintojen vaikutusta. Tätä sopii toivoa, mutta tuo tulevaisuus, näin pelkään, on vielä melko kaukana. Siksi tarvittaisiin välittömästi ja mahdollisimman pikaisesti vaikuttavia toimia polttoaineitten hintojennoususta johtuvien uhkien eliminoimiseksi, ja tämän vuoksi olen tehnyt lakialoitteen 55/2008 vp, jossa esitän, että voitaisiin antaa veronpalautusta sille, joka harjoittaa ammattimaista linja-auto-, auto-, kuorma-auto-, jakelukuljetusvälineliikennettä tai muuta vastaavaa tai muuta yritystoimintaa, samoin maa- ja metsätaloudessa käytettävien traktoreitten ja koneitten osalta tulisi olla vastaava oikeus saada palautusta valmisteverosta 8,75 senttiä litralta.

Toivon, että tämä aloite täällä aiemmin käydyn keskustelun kautta tulisi asianomaisessa valiokunnassa huomioon otetuksi.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran, kun tässä paikalla ollaan, että tässä asiassa näkyy kiitettävästi jopa hallituspuolueiden innovatiivisuus, jota on peräänkuulutettu, niin että siitä vaan lisää tämän suuntaisia lakialoitteita.

Täällä ei näy minun nimeäni, täällä näkyy vain ed. Lauri Oinonen, mutta kannatetaan nyt tässä henkisesti.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Viittaan edelleen tähän Euroopan neuvoston direktiiviin 96 vuodelta 2003, jossa on määritelty energiatuotteitten ja sähkön verotus ja näitten verojen vähimmäistaso. Täällä on tämmöisiä poikkeuksia peräti 34 eri pykälää, ja niistä 9:nnessä todetaan, että "jäsenvaltioille on jätettävä tarvittava joustovara niiden kansallisiin olosuhteisiin mukautetun politiikan määrittelemistä ja täytäntöönpanoa varten".

Täällä tänä iltana aiemmin jo on käyty keskustelua siitä, että kun Suomi on harvaanasuttu ja täällä kuljetustarpeita on enemmän ja täällä kuljetetaan tavaraa enemmän ja pitempiä matkoja kuin missään muualla EU:ssa, niin meillä todellakin ottaen huomioon myöskin nämä ilmasto-olosuhteet tämmöisiä joustovaroja pitäisi käyttää, mutta ilmeisesti Suomen hallituksilla tähän asti ei ole ollut halua käyttää niitä joustovaroja.

Keskustelu päättyi.