Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

 

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta käsitteli kyseistä esitystä. Alkolukkokokeilun vakinaistaminen on sinänsä kannatettava ja positiivinen toimenpide. Alkolukkosääntely on pyritty istuttamaan voimassa olevaan seuraamusjärjestelmään, sillä ei ole pyritty korvaamaan nykylain mukaista rattijuopumusseuraamusta. Tällä annetaan siis vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle.

Tämä istuttaminen ei ole sujunut kuitenkaan aivan esityksen mukaisesti, vaan valiokunta on joutunut ratkomaan ongelmia liittyen muun muassa poliisin määräämän väliaikaisen ajokiellon kestoon, henkilötietolakiin ja voimaantulosäännökseen. Johtopäätöksenä tästä mietinnössä annetaankin nuhteita lakiesityksen puutteellisesta valmistelusta. Joudumme varmasti jatkossa palaamaan vielä tähän lainsäädäntöön.

Itse asiasta totean, että kyse on mahdollisuudesta edistää liikenneraittiutta, mutta alkoholionnettomuuksien vähentämiseksi tämä ei ole riittävä keino eikä toimenpide. Todellista merkitystä syntyy mielestäni vasta, kun alkolukko saadaan ajoneuvoihin vakiovarusteeksi, ja tähän edistysaskeleeseen kulunee vielä tovi. Näin ollen sitä odotellessa tämä kyseessä oleva lainsäädäntö on paikallaan, joskaan ei ongelmatonta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Nyt tällä hetkellä on meneillään yksi trendi, joka tulee radikaalisti vaikuttamaan yksityisautoiluun, ja se on polttonesteen hinnannousu. Nyt tämä viimeinen tietohan, että odotetaan hinnan jopa kaksinkertaistuvan muutaman kuukauden sisällä, on aivan mieletön juttu. Ja sehän merkitsee sitä, että vähäkulutuksiset autot, pienet autot, tulevat yleisiksi, ja silloin minusta tämän buumin aikana pitäisi hoitaa, niin kuin ed. Harkimo sanoi, alkolukot automaattisesti näihin ajoneuvoihin elikkä lähteä aivan kerta kaikkiaan siitä, että perusteellinen kulttuurin muutos ja sillä siisti. Elikkä tämä on ylimenokauden lainsäädäntö ja siinä kaikki.

Yleiskeskustelu päättyi.