Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen talouspolitiikka

Jari Lindström /ps:

Arvoisa puhemies! Eilen tässä salissa käsiteltiin valtiontalouden kehyksiä seuraavalle neljälle vuodelle. Keskustelun yhteydessä te, tuore valtiovarainministeri Rinne, toitte ilmi näkemyksenne siitä, että hallituksen tulee luoda uusi kasvupaketti, jolla hallituksen toimin tuetaan työllisyyttä ja talouskasvua. Ette siis pidä aiemmin sovittua 600 miljoonan kasvupakettia riittävänä. Muutama viikko sitten, kun vielä kävitte kampanjaa SDP:n puheenjohtajuudesta, arvostelitte kärkevästi hallituksen talouspolitiikkaa myös monilta muilta osin. Perussuomalaiset voivat varsin laajasti yhtyä näihin linjauksiinne. Nyt, kun vastaatte ministerin pallilta, kysyn teiltä, ministeri Rinne: minkä kouluarvosanan antaisitte hallituksen talouspolitiikasta, ja mitä muutoksia meidän on nyt syytä odottaa, kun olette vallan kahvassa ja toimeenne ryhtynyt?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Edustaja Lindström kiinnitti erittäin hyvin huomiota siihen, että totesin eilen, että tämä paketti ei ole riittävä tällä hetkellä. Sen eteen tehdään nyt töitä, että löydetään tuohon minihallitusneuvotteluun mennessä semmoinen paketti, joka varmistaa sen, että talouskasvua ja työpaikkoja saadaan Suomeen luotua.

Hallitukselle kouluarvosanaa en lähde antamaan. On sen verran vähän kokemusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Jari Lindström /ps:

Arvoisa puhemies! Ensi viikonlopun jälkeen, kun kokoomus on valinnut puheenjohtajansa, joka ryhtyy uudeksi pätkäpääministeriksi, aloitetaan vanhojen hallituspuolueiden kesken niin sanotut minihallitusneuvottelut. Näissä neuvotteluissa varmasti käsitellään muun muassa elvytystoimien tarvetta. Ministeri Rinne, on käynyt ilmeiseksi, että toisen päähallituspuolueen, kokoomuksen, puolelta ei jaeta näkemyksiänne elvytyksen tarpeesta, vaan enemminkin ideologisella vimmalla asetetaan kaiken edelle tavoite valtionvelan pienentämisestä — silloinkin, kun se ei ole yhteiskuntamme kannalta järkevintä. Myös valtion omaisuuden myynnistä olette käsittääkseni eri linjoilla, hyvänä esimerkkinä Altian myyminen. Kysynkin, ministeri Rinne: miten todennäköisenä pidätte sitä, että saatte näissä hallitusneuvotteluissa hyväksytettyä näitä tavoitteitanne muun muassa kasvupaketin luomisen suhteen, ja miten arvioitte sitä, kenen pääministeriehdokkaan kanssa yhteisymmärrys voisi helpoiten syntyä? Nythän olemme saaneet kuulla esimerkiksi ministeri Stubbilta sellaisia kannanottoja muun muassa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta, jotka ovat kaukana teidän esittämistänne.

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Arvioisin sillä tavalla, että on mahdollisuuksia saada minihallitusneuvottelut satamaan sillä tavalla, että tämä elvytyspaketti tai lisätyöpaikkojen luominen saadaan syntymään ja toisaalta syntymään tilanne, missä talouskasvu lähtee vauhtiin. Se ei ole pelkästään tästä paketista kiinni, tarvitaan myöskin muita toimenpiteitä.

Totean myöskin tietysti sen, että minä en halua ottaa kantaa kokoomuksen puheenjohtajakysymykseen. Lähtökohta on se, että SDP:n puheenjohtajan on tarpeen tulla toimeen kaikkien puolueitten puheenjohtajien kanssa riippumatta siitä, ollaanko hallituksessa vai ei.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Val- tiovarainministeri Rinne, ette vastannut tähän Altian myyntiasiaan. Valtiovarainvaliokunnassa perussuomalaiset esittivät, että siellä olisi tehty päätös siitä, että Altiaa ei myydä. Sosialidemokraatit siellä äänestivät sitä vastaan. Kysynkin nyt teiltä, valtiovarainministeri Rinne, tämän yhden kysymyksen. Kysymys liittyy Altian myyntiin: kannatatteko te Altian myymistä vai ette?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Totean, että kannatan Altian kehittämistä, ja sillä tavalla kehittämistä, että se alihankintaketju saa työpaikkoja syntymään Suomeen ja pysymään Suomessa ja että sitten varsinaisesti tehtaissa työpaikat pysyvät. Ehkä on järkevää todeta tässä yhteydessä se, että valtiolla ei ole tällä hetkellä voimavaroja kehittää Altiaa tarpeeksi. Täytyy yrittää löytää nyt sellainen yhteistyökumppani, jonka kautta se Altian kehittäminen lähtee oikeaan suuntaan niin, että työpaikat säilyvät ja toivottavasti lisääntyvät Suomessa. Tästä näkökulmasta minun mielestäni on järkevää hakea kumppania, ja se edellyttää sitä myyntivaltuuksien saamista.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Arvoisa varapääministeri Rinne, te johdatte täällä hallitusta pääministeri Kataisen ollessa poissa, koska kokoomustahan ei enää johda kukaan. Mutta ensi lauantaina kyllä joku, siltä osin uskon kokoomuksen päätöksentekokykyyn, vaikken paljon muuten uskokaan.

Arvoisa puhemies! Talouskasvu ja työllisyys ovat tärkeitä. Niin on myös työrauha. Perussuomalaiset kannattavat ay-jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden säilyttämistä. Mutta kysyn teiltä — kun oli ahtaajien vuorokauden mittainen työnseisaus — en kantaa siihen, olitteko te puolesta vai vastaan, vaan siihen, miten on mahdollista, että kukaan ei osaa ottaa siihen kantaa, kun ei ole mitään tietoa. Onko tämä kannaton ja tiedoton hallitus?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Tässä roolissa, jonka edustaja Soini minulle nyt langetti tässä, totean vain, että meillä on tällä hetkellä työmarkkinajärjestöjen kesken käynnissä neuvottelut siitä, miten tätä neuvottelujärjestelmää, työrauhajärjestelmää kehitetään. Siellä on ihan keskeisessä asemassa se, että toisaalta tavoitteena pitääkin olla se, miten saadaan työrauha mahdollisimman tehokkaasti pysymään — se ei tosin tällä hetkellä Suomessa ole millään tavalla keskimääräistä eurooppalaista valtiota heikompi vaan päinvastoin parempi — mutta lähtökohtana pitää olla se, että selvitetään myöskin ne syyt, minkä takia tämmöisiin työtaistelutilanteisiin joudutaan. Käytännössä meidän työtaistelut Suomessa ovat tämmöisiä mielenilmausluontoisia työtaisteluita. Joko sillä tavalla, että siellä työpaikalla on käynyt jonkunnäköinen henkilöstöpoliittinen kämmi työnantajalla tai toisaalta sitten ei päästä yhteisymmärrykseen joistakin yt-menettelyihin liittyvistä asioista. Näistä nämä työtaistelutoimet yleensä syntyvät, ja sitä pitää kehittää.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, ennen valintaanne te julkisuudessa vastustitte Altian myyntiä. Nyt te annatte ymmärtää — ette vain ymmärtää, vaan sanotte sen selvästi — että te hyväksytte tuon myynnin. Nyt minun on pakko kysyä teiltä, kun nyt näin muutatte tällä tavalla tässä asiassa kantaanne ja kun te sekä eilen että tässä olette luonut kuvan siitä, että te olette valmiit erittäin mittaviin elvytystoimiin näissä minihallitusneuvotteluissa — ainakin meille jäi kuva siitä, että kysymys on miljardimittaisista — ja teette sen vielä kehyksen puitteissa: onko odotuksemme edelleenkin oikea? Miljardimittaiset elvytystoimet, joita me kernaasti kannatamme, teettekö sen kaiken sitten kehyksen puitteissa, vai onko vaara pelätä, että tässäkin asiassa muutatte vielä kantanne? Minä toivon, että ette muuta ja menestystä sille linjalle, minkä eilen täällä julki sanoitte. (Välihuuto: Mistä tämä miljardi tuli?)

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Totean, että keskustan puolelta nostettiin esille tämä miljardi. Minä en ole puhunut miljardeista yhtään mitään, se selvyyden vuoksi tässä todettakoon.

Minä kannatan sellaista pakettia, joka lisää työpaikkoja, joka luo talouskasvua, ja sen eteen me teemme nyt kovasti töitä tuolla valtiovarainministeriössä, että tämmöinen paketti voitaisiin kasata tässä hallitusneuvottelujen yhteydessä.

Sitten minun on pakko tuoda tähän tämän Altiankin kohtaan se, että minun henkilökohtainen kantani edelleen on se, että ei ole järkevää myydä, jos on tilanne se, ettei synny työpaikkoja ja ei synny yhtiön kehittämisen mahdollisuuksia. Tästä olen puhunut jatkuvasti.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Palaan tähän eiliseen AKT:n lakkoon. Sehän tarkoitti sitä, että kaikki Suomen satamat seisoivat, vienti pysähtyi, ehkä tuli 10 miljoonan, ehkä isommatkin kulut, ja luottamuspääoma sitä kohtaan, että suomalainen tavara tulee täsmällisesti paikalle, vaurioitui. Haluankin kysyä teiltä, valtiovarainministeri Rinne: miten te arvioitte tämän lakon vaikutusta Suomen talouteen ja suomalaisten luotettavuuteen kauppakumppanina? Haluan kysyä myös ministeri Ihalaiselta: kun jo aiemmin kehysneuvotteluissa on päätetty, että tämän neuvottelujärjestelmän kehittämistä edistetään, niin onko hallitus valmis patistamaan, jotta neuvottelutulos syntyy ja jotta vastaavilta lakoilta jatkossa vältytään?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Totean, että minulla ei ole tietoa siitä, mitä tämän lakon taloudelliset vaikutukset ovat. Haluan vain todeta sen, että meistä kai kukaan ei täällä tarkkaan tiedä, mistä syystä tuo lakko lähti päälle, meistä ei kukaan osaa arvioida, onko se laiton työtaistelu vai onko siinä kysymys työtaistelusta, joka on sallittu työehtosopimusten voimassa ollessa — niitäkin on olemassa — ja tästä näkökulmasta en osaa arvioida sitä.

Ymmärrän, että tilanne on hankala, ja sen takia minun mielestäni tämmöisiä tilanteita pitäisi, juuri niin kuin äsken vastasin, yrittää estää sillä, että löydetään ratkaisuja niihin syihin, mistä tämmöiset työtaistelut syntyvät.

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Onhan se niin, että tässäkin asiassa olisi tietysti hyvä, että siellä paikallisesti — kiistahan on jo viikon jatkunut — olisi voinut syntyä ratkaisu, johon osapuolet olisivat voineet olla tyytyväisiä. Tämä ei ollut nyt mahdollista, ja siinä on monia syitä, ei vain kysymys itse työtaistelusta. Sen takana oli monia ongelmia.

No, totta kai järjestöillä on nyt ollut vastuullaan neuvotella neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän ja siihen liittyen työrauhajärjestelmän toimivuudesta, ja he ovat näitä neuvotteluja minusta asiallisesti ottaen käyneet. Toivon, että tämä tapahtuma, joka nyt aamulla päättyi, mikä on hyvä asia, ei luo sellaista ilmapiiriä, etteikö näitä neuvotteluja voitaisi käydä, koska kyllä tätä järjestelmää pitää kehittää. Ja on nyt kuitenkin hyvä sanoa lopuksi, että tässä maassa aina kuitenkin pääosin neuvotellen ja sopien näitä asioita on hoidettu, ja siihen tässä pitää tietysti pyrkiä, kun tätä järjestelmää kehitetään. (Puhemies koputtaa) Jos tarvitaan lainsäädännöllisiä muutoksia tämän järjestöjen neuvottelutuloksen pohjalta, hallitus on valmis osaltaan ja totta kai niitä sitten voidaan viedä eteenpäin.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen ei laske leikkaamalla, vaan se laskee ennen muuta sillä, että saadaan työtä ja talouskasvua. Sen vuoksi se, että kasvupakettia ollaan kasvattamassa, on hyvä asia. Me kannatamme ja olemme vaatineet elvyttämistä, mutta samaan aikaan pitää katsoa toista puolta, leikkausten vaikutusta talouskasvuun, katsoa eurooppalaisia esimerkkejä. Mitä kovempaa on leikattu, sitä kauemmaksi velkatavoitteet ovat karanneet, sitä kurjempi on ollut tilanne. Valtiovarainministeri Rinne, te kritisoitte ennen valintaanne muun muassa lapsilisäleikkauksia, työttömyyskorvauksien leikkaamista sekä indeksileikkauksia. Jotta saadaan talous nousuun, meidän pitää huolehtia siitä, että leikkaukset eivät kotimaista kysyntää heikennä. Oletteko valmis myös purkamaan hallitusneuvotteluissa näitä pahimpia leikkauksia? Sitä esimerkiksi STTK:n vasta tulleen tutkimuksen mukaan kansa haluaa.

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Tuossa kehyspäätöksen yhteydessä todettiin, että tämän kehyspäätöksen vaikutukset kokonaisuudessaan pitää arvioida lapsiperheiden näkökulmasta, tulonjako- ja muitten sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Tällä hetkellä asiat, jotka ovat tiedossa liittyen tuohon selvitykseen, puoltavat sitä, että lapsiperheitten tilannetta pitää tarkastella nyt uudelleen tämän kehyspäätösten osalta. Minusta tämä tarkastelu näyttää selkeästi pysyvän kehyksen puitteissa, ja se täytyy tehdä niitten päätösten mukaisesti. Indeksien osalta totean sen, että myös niistä on järkevää käydä keskustelua ja arvioida niitten vaikutuksia ja hakea semmoista mallia, jossa erityisesti pienituloiset ihmiset eivät kärsi tässä tilanteessa.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Keskustalle ja perussuomalaisille todettakoon, että toisin kuin te, jotka teette vain vastalauseita, niin valtiovarainministeri Rinteen linjalla sosialidemokraatit estivät valtiovarainvaliokunnassa tänään minkään avoimen valtakirjan antamisen Altian myyntiin. Nimenomaan valtiovarainvaliokunta edellytti, ja eduskunta toivon mukaan sen mukaisesti, että ennen lopullisen myyntipäätöksen tekemistä on annettava selvitys, miten työllisyys ja suomalaisen viljan käyttö ja tuotto-odotus suhteessa käyttökohteeseen on varmistettu sekä mahdollisuudet yleisöantiin myös selvitetty. Tältä osin myöskin tulee selvittää valtion mahdollisuus säilyä osaomistajana Altia Oy:ssä ja vaikuttaa Altia Oy:n päätöksentekoon. Kyseessä on myös sellaisia kansallisia näkökohtia, ja olen tyytyväinen siihen, että hallituspuolueet sosialidemokraattien paineessa ja puheenjohtajan viitoittamalla tiellä saivat tämän asian vielä katsottavaksi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siitä ei ilmeisesti kukaan löytänyt kysymystä. (Naurua) Siinä oli ennen se, että "eikö niin?". Edustaja Sinnemäki, olkaa hyvä.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Maailmassa on huutava tarve sille, että saisimme taloutemme muutettua sellaiseksi, että elämme ympäristön kantokyvyn mukaisesti. 2000-luvulla maailmalla suurimmat kasvualat ovat olleet energiatehokkuus ja uusiutuva energia. Myös te, valtiovarainministeri Rinne, olette puhunut näistä kansainvälisistä megatrendeistä. Oletteko jo tässä vaiheessa, ennen hallitusneuvotteluja, pohtinut sitä, millä keinoin — joko rahaa lisäämällä tai jollain muulla tavalla — Suomessakin vahvat uusiutuva energia ja energiatehokkuus voisivat saada apua siihen, että suomalaiset yritykset ottaisivat näistä kasvavista kansainvälisistä markkinoista suuremman osuuden?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Kiitos kysymyksestä, edustaja Sinnemäki. Tämä on erittäin tärkeä asia, ja siihen täytyy paneutua. Minä olen käynyt nyt tässä ministeripestin saatuani erilaisia keskusteluja yrityksien kanssa, ja selkeästi näkyy kiinnostusta energiateknologiayrityksissä, selkeästi näkyy kiinnostusta energiatuoteteollisuudessa ja selkeästi näkyy kiinnostusta myös metsäsektorilla lähteä liikkeelle jonkunnäköisellä hankkeella siitä, että saadaan syntymään uusia työpaikkoja energiateknologian ja energiatehokkuuden ympärille. Minä toivon, että tätä kautta löydetään tämän kesän kuluessa semmoinen hanke, joka sitten alkusyksystä voisi lähteä liikkeelle.

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ministeri Rinne arvioi kovin sanoin kehyspäätöstä silloin, kun hän ei vielä ollut ministeri, ja sitä on toki syytä monilta osin arvioidakin. Eräs tärkeä asia, johon kiinnititte huomiota, on se, että työmatkavähennykset eivät lisää intoa ottaa työpaikkaa vastaan kauempaa tai mahdollista kauempana kotoa työpaikalla kulkemista, vaan se jossain vaiheessa rupeaa kääntymään jopa negatiivisen puolelle, jos palkka on pieni. Aiotteko, ministeri Rinne, ottaa tämän asian esille seuraavissa hallitusneuvotteluissa, jotka todellakaan eivät taida ihan pienet olla?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Työn vastaanottaminen ja se, millä tavalla sitä voidaan taloudellisesti järkevällä tavalla tehdä, on tärkeä asia, työvoiman liikkuvuus on tärkeä asia ja erityisesti asuntopolitiikka on sellainen asia, jossa meidän täytyy löytää ratkaisuja tässä tulevien vuosien aikana siihen, miten työ ja työtä tarvitseva ihminen kohtaavat. Tästä näkökulmasta minusta täytyy löytää ratkaisuja. Minihallitusneuvotteluissa on varmasti tulossa esille asuntopolitiikkaan liittyviä asioita, jotka myöskin vaikuttavat tähän tilanteeseen.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Olen saanut pikaisesti tutustua Altian viime vuoden toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, ja olen sitä mieltä, että yhtiö ei ole myyntikunnossa. Eräät asiantuntijat arvioivat hinnaksi tänä päivänä 250—300 miljoonaa euroa, mikä on todella vähän. Kysyn teiltä, arvoisa valtiovarainministeri: olisiko oikein ja kohtuullista, että tätä 60 miljoonan osakepääomaa nostettaisiin esimerkiksi siten, että kohdennettaisiin Suomen kansalaisille osakeanti nimeltään yleisöosakeanti, jonka avulla voitaisiin peruspääomaa korottaa ja saada niitä euroja, joita tarvitaan tänä päivänä Altian kuntoon saamiseksi?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni tuon Altian suhteen täytyy käydä läpi kaikki mahdolliset keinot, joilla saadaan yhtiö kehittymään ja syntymään uusia työpaikkoja Suomeen, ja myöskin siihen alihankintaketjuun viljapuolelle täytyy saada lisäpotkua. Totean vain, että myöskin tämä vaihtoehto tullaan selvittämään.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.