Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Lapsilisien leikkaukset

Tuomo  Puumala  /kesk:

Herra puhemies! Jatkan kehyksellä, jotta saamme mahdollisimman selkeitä vastauksia.

Valtiovarainministeri Antti Rinne, kehyspäätöksessä on päätetty leikata lapsilisiä. Perutteko te lapsilisien leikkaukset, kuten olette luvannut?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Yhtä selvästi totean, että lapsiperheisiin liittyen täytyy jotakin tuossa kehyspaketissa tehdä sen takia, että sen tulonjakovaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset ovat sellaiset, että se kehyspäätöksen mukaan on mahdollista ja järkevää toteuttaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Kimmo  Tiilikainen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallitus on viemässä perheiltä päätösvallan omien lasten hoidosta ja leikkaa kotihoidon tuen kestoa kiintiöimällä sen isille ja äideille. Te, ministeri Rinne, olette puhunut perhepolitiikasta ja olette myös sanonut, ettette usko työvoiman tarjonnan automaattisesti parantavan työllisyyttä. Palautatteko kokoomuksen perheiltä viemän päätösvallan lasten hoidosta takaisin perheille ja estättekö lasta kotona hoitavien vanhempien häädön työttömien joukon jatkeeksi, kun työllisyystilanne on heikko? Teettekö nämä muutokset hallitusneuvotteluissa?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Tämä miesten ja naisten välinen tasa-arvo työelämässä on monista asioista kiinni. Tällä hetkellä meillä on tilanne, jossa naiset tienaavat 18 prosenttia vähemmän kuin miehet työelämässä, ja on selkeätä, tutkittua dataa siitä, että työelämässä palkkaerot lähtevät kasvamaan erityisesti perheiden perustamisen jälkeen. Tästä näkökulmasta on todella tärkeää miettiä kaikenlaisten asioitten vaikutusta siihen, miten tämä ero pystytään kuromaan umpeen.

Entisessä työssä pystyin siihen vaikuttamaan muuttamalla palkkapolitiikan sisältöä euromääräisin korotuksin. Se johti siihen, että siellä on 8 prosenttia miesten ja naisten välinen palkkaepätasa-arvo, joka on sekin liikaa. Tästä näkökulmasta minun mielestäni tätäkin asiaa pitää arvioida. Se tulee tähän koko pakettiin mietittäväksi.

Juha Sipilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä salissa käytiin erillinen keskustelu lapsilisistä välikysymyksen muodossa, ja silloin keskusta esitti neljä eri vaihtoehtoa tämän lapsilisäleikkauksen tilalle. Me tiedämme, että tämä kehyksen raami on hyvin tiukka ja liikkumavara on pieni. Esitimme muun muassa tätä oppivelvollisuusiän nostamista, sen päätöksen perumista. Se on noin 118 miljoonaa euroa Kuntaliiton arvion mukaan. Julkiselle sektorille tämä lapsilisäleikkaus on 110 miljoonaa euroa.

Me kävimme täällä tiiviin keskustelun, ja minä vetäisin siitä keskustelusta sellaisen loppupäätelmän, että tupakkaveron korotuksella tämä sali olisi aika yksimielisesti ollut valmiina tä-män lapsilisäpäätöksen perumaan ja kompensoimaan, lukuun ottamatta SDP:tä. Vasemmistoliiton kanta jäi vähän epäselväksi, mutta muut täällä olivat tämän päätöksen kannalla. Oletteko te valmiita perumaan lapsilisäleikkauksen (Puhemies koputtaa) ja kompensoimaan sen tupakkiaskin hinnan korottamisella noin 85 senttiä?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Minä totean, että saamani tämän päivän selvityksen mukaan Kuntaliiton ja opetusministeriön välinen haarukka on pienentynyt aika paljon, että puhutaan noin 50 miljoonan euron arviosta Kuntaliitossa ja 15 miljoonan euron arviosta opetusministeriössä. (Eduskunnasta: On sekin aika paljon!) — Se on aika vähän tämmöisessä tilanteessa verrattuna aikaisempiin arvioihin elikkä 118 miljoonaan euroon. Ja se on myöskin sillä tavalla vähän, että yleensä etujärjestöjen ja ministeriöitten välillä on aika paljon isompi haarukka.

Minä totean sen, että tämä lapsiperheiden kokonaisuus tullaan arvioimaan kehysriihen pohjalta sillä tavalla nyt minihallitusneuvotteluissa, että löydetään ratkaisu, jolla lapsiperheitten tulonjakokysymykset ja sosiaalinen asema paranevat verrattuna nykytilaan. (Eduskunnasta: Mielenkiintoista!)

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Minusta on hyvä, että eduskuntaa kiinnostaa se, kuinka paljon oppivelvollisuusiän pidentäminen tulee maksamaan, koska nyt on sitten faktaa pöydällä. Sitä varten käydään lausuntokierros, ja todetaan nyt vielä kerran, että minä tulen mielelläni keskustan eduskuntaryhmään heti, kun pyydätte, käymään näitä erilaisia kustannusarvioita läpi.

Mutta on hienoa, että myöskin edunvalvontajärjestö Kuntaliitto on nyt päättänytkin, että oppivelvollisuusiän pidentäminen ei maksa 115 miljoonaa — niin kuin eduskunta, oppositio, vieläkin tässä äsken käytti tätä lukua — vaan aivan toista. (Eduskunnasta: Vanhaa lukua!) — Esittää vanhaa lukua, esitettiin täällä nyt, ja nyt on uusi luku pöydällä, ja nyt pitää muistaa, että tässäkin luvussa on vielä virheellisyyksiä liittyen siihen, että toisella asteella ei kierrätettäisi vieläkään oppikirjoja, ja siellä on myös muita erilaisia isoja asioita, jotka on laitettu sinne, jotka eivät pidä paikkaansa. Mielelläni esittelen näitä lukuja, ja me pysymme siinä hallituksen kannassa, että oppivelvollisuuden pidentäminen maksaa 15 miljoonaa, ja olen valmis sitä esittelemään. Eli noin 20 nuoren, mahdollisen syrjäytyvän nuoren, hinnalla oppivelvollisuutta kun pidennetään, niin aika, minusta, edullisena voi pitää kuitenkin oppivelvollisuuden pidentämistä.

Kimmo  Tiilikainen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Hyviä vastauksia ministereiltä. Mutta kun kysymys oli siitä, että oletteko valmiit korottamaan tupakkaveroa sen verran, ettei tarvitse lapsilisiä leikata, niin kaksi ministeriä vastaa oppivelvollisuusiästä laveasti. Entä se tupakkavero? Oletteko valmiita, kuten tämän salin enemmistö lähetekeskustelussa oli, korottamaan tupakkaveroa, jotta lapsilisäleikkaukset voidaan estää?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Minä totean uudelleen sen, että lapsiperheitten osalta on mahdollisuus kehyspäätösten mukaisesti tehdä jotakin noissa minihallitusneuvotteluissa, ja tullaan tekemään. (Mauri Pekkarinen: Me luotetaan ministeriin!)

Arja Juvonen /ps:

Herra puhemies! Täällä eduskunnan salissa on tehty liikaa lapsiperheitä kurjistavaa politiikkaa. Ensin lapsilisien indeksijäädytykset toteutettiin, sitten lapsilisiä leikattiin, ja nyt kolmantena kotihoidon tukea ollaan leikkaamassa siten, että se jaetaan molempien vanhempien kesken.

Perhevapaat 2013 -kysely, jonka järjesti THL ja Kela, selvitti, että vanhemmat vastustavat tätä kotihoidon tuen jakamista. Siellä oli peräti 69 prosenttia äideistä ja 51 isistä, jotka eivät pitäneet tästä asiasta. Kysynkin teiltä, ministeri: Aiotteko tehdä jotakin tälle asialle? Ja entäpä sitten informaatio lapsiperheitä kohtaan? Saan todella paljon yhteydenottoja vanhemmilta, jotka eivät tiedä, mitenkä asiassa pitäisi toimia. Milloin nämä mahdolliset toteutukset ja suunnitelmat käynnistyvät?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! On totta, että lapsiperheiden asemasta on käyty eduskunnan salissa paljon keskustelua johtuen juuri näistä mainitsemistanne päätöksistä. Samaan aikaan on muistettava se, että valtiontalouden tila on ollut hyvin vakava, ja sekin on ollut koko tämän salin tiedossa.

Se, mikä on mielestäni erittäin tärkeää, kun puhumme lapsiperheiden tilanteesta Suomessa, on se, että nyt esimerkiksi pystyimme suojaamaan palvelujen kehittämistä. Emme leikanneet sieltä esimerkiksi valtio-osuuksien kautta tuossa keväisessä kehyspäätöksessä, ja tämä on tärkeää juuri sen vuoksi, että tässäkin salissa olemme puhuneet valtavan paljon siitä, että lapsiperheitä tulee kyetä auttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä etenee esimerkiksi parhaillaan lausunnolla olevan sosiaalihuoltolain kautta, jonka tuomme tänne eduskunnan käsittelyyn tulevana syksynä, ja uskon, että tälläkin lainsäädännöllä pystymme paneutumaan nimenomaan lapsiperheiden kysymyksiin entistä paremmin.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kun puhutaan lapsilisistä, pitäisi muistaa se, että se ei näköjään olekaan tarkoitettu lapsia varten. Lapsilisäthän tänä päivänä ovat tarkoitetut perheitä varten, ja tämä nimenomaisesti silloin, jos perhe sattuu olemaan köyhä. Eli jos perhe elää toimeentulotuella, niin lapsilisät leikkaavat toimeentulotukea määrällään. Kun tällä hetkellä kuitenkin lapsilisiä maksetaan kaikille perheille tulotasosta huolimatta, tuntuu aika kohtuuttomalta, että te, arvoisa ministeri, olette, ja minä olen aikoinani, saanut lapsilisiä, lapseni ovat saaneet, vaikka perheeni ei oikeastaan olisi niitä tarvinnut, mutta niiltä perheiltä, jotka tarvitsevat lapsilisiä elääkseen, se vähennetään toisesta päästä. Oletteko valmiit puuttumaan tähän asiaan ja tekemään tätä asiaa oikeudenmukaisemmaksi?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Nyt täytyy vielä kertaalleen korjata se, jos jollekin jää tästä esitetystä kysymyksestä semmoinen mielikuva, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet olisivat jotenkin tässä päätöksessä erityisesti joutuneet leikkausten kohteeksi. Tämähän ei pidä paikkaansa, vaan tuossa vaikeassa päätöksessä, joka kehysriihessä tehtiin ja joka tullaan nyt sitten, niin kuin valtiovarainministeri täällä totesi, myös ensi viikon minihallitusneuvotteluissa varmasti käymään läpi, pyrimme suojaamaan nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Yksinhuoltajakorotus on edelleen sama, toimeentulotuen varassa olevat lapsiperheet eivät joudu tästä samalla tavalla kärsimään. Lisäksi muistutan niistä tärkeistä palveluista jotka ovat juuri näille perheille varmasti monesti paljon arvokkaampia, vaikka se rahallinen tuki on toki tärkeä.

Me olemme katsoneet suomalaisessa yhteiskunnassa, että lapsilisä on tällainen universaali etuus, ja jos me tuota periaatetta haluamme lähteä muuttamaan ja murtamaan, niin se vaatisi erittäin laajan ja mittavan kansalaiskeskustelun.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa ministeri! Haluaisin tarkentaa: oletteko todellakin tehneet päätöksen, että lapsilisät eivät enää pienennä toimeentulotukea määrällään? Tähän ihan yksinkertainen vastaus, kyllä vai ei? Pieneneekö toimeentulotuki saman verran kuin toimeentulotuen saajan lapsesta maksetaan lapsilisää?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Me olemme pyrkineet tässä päätöksessä suojaamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, ja nämä päätökset, niin kuin täällä todettiin, tullaan nyt käymään läpi juuri siltä osin, kun katsomme, minkälaisia vaikutuksia lapsiperheisiin tällä päätöksellä on ollut. Silloin kun kehyspäätös tehtiin, luvattiin vaikutukset arvioida, ja sitä työtä on nyt tehty, ja näihin tulemme palaamaan muun muassa ensi viikolla. Niin kuin hyvin tiedätte, yhtään näistä esityksistä ei ole vielä tuotu eduskunnan käsittelyyn.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Oppositio ei näköjään pidä kovin tärkeänä velkaantumisen hillitsemistä, vaikka jo monta vuotta valtio on ottanut miljarditolkulla velkaa joka vuosi. Me kokoomuksessa sen sijaan pidämme epäoikeudenmukaisena sitä, että jatkuvasti elämme lastemme ja tulevien sukupolvien kustannuksella. (Välihuutoja) Sen vuoksi on jouduttu tekemään ikäviäkin säästöpäätöksiä, jotka koskevat kaikkia kansalaispiirejä. Ja arvoisat ministerit, kovin kevyesti ei kannattaisi eduskunnan edessä luvata, että kaikkiin näihin säästöpäätöksiin vielä palataan, koska niihin ei palata. (Välihuutoja)

Mitä sitten tulee tähän tupakkaveron korottamiseen, niin ehdotan sellaista kompromissia, että pidetään nämä lapsilisäpäätökset ennallaan ja siitä huolimatta korotetaan tupakkaveroa. Se on mielestäni järkevää. (Timo Soini: Kuka johtaa kokoomusta?)

Mutta, ministeri Rinne, kysyn, kun olette sanonut, että vähemmän näitä myyntituloja käytettäisiin velan lyhentämiseen: oletteko sitä mieltä, että kun tästä seuraa se, että velkaantumisen taittamistavoite siirtyy, niin se on perusteltua?

Valtiovarainministeri  Antti  Rinne

Edustaja Zyskowiczille haluan todeta sen, että meidän isoin ongelma tällä hetkellä on se, että meillä on 307 000 ihmistä työttömänä ja meidän talous ei tahdo lähteä kasvuun. Se jäytää tällä hetkellä Suomen kykyä tuottaa palveluita ja huolehtia niistä tulonsiirroista, jotka tavallisten suomalaisten näkökulmasta ovat todella tärkeitä. Tästä syystä minun mielestäni meidän pitää käyttää kaikki mahdolliset järkevät, tarkoituksenmukaiset keinot siihen, että me saamme syntymään Suomeen uutta työtä, työpaikkoja niille tavallisille suomalaisille, jotka tällä hetkellä työttömyyden kurimuksessa joutuvat olemaan.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Siinä kehysriihessä, joka aiheutti sen, että vasemmistoliitto ei sitä voinut hyväksyä, oli useampikin huono päätös, ja olen todella tyytyväinen nyt, jos esimerkiksi näitä lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia käydään uudelleen läpi. Siinähän oli nimenomaan nämä lapsilisät mutta myös se, että erilaiset kunnallisten maksujen korotukset, vaikkapa päivähoitomaksujen korotukset, kiinteistöveron korotukset, ne kaikki, kohdistuvat niihin samoihin lapsiperheisiin. Aiotteko nyt myös näitä käydä läpi? (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Sen lisäksi oli kaksi hyvää asiaa lapsiperheille. Toinen oli nimenomaan oppivelvollisuusiän korottaminen 16:sta 17 vuoteen, jotta niitä koulupudokkaita ei tule. Juuri näinä päivinä on tullut monelle perheelle tieto, että lapsi ei pääsekään peruskoulun jälkeen sinne toisen asteen koulutukseen. Niin että kai te nyt pidätte kiinni siitä oppivelvollisuuden korottamisesta? Sen lisäksi aikaisemmin on todettu, että...

Puhemies Eero Heinäluoma:

 (koputtaa)

Jaha, aika on täynnä.

Puhuja

...koululuokkien pienentämiseen varataan erillinen määräraha. Älkää leikatko sitä.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Kaikki isot yhteiskunnalliset uudistukset puhuttavat, ja ymmärrän hyvin sen, että moni katsoo, että 16-vuotiaana voi vieläkin jäädä kotiin. Mutta itse minä koen, että yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia, niin että 16-vuotiaana ei ole vielä sellaisia työllisyysnäkymiä, että olisi mahdollisuus valita opiskelun sijasta toimettomuus sillä tavalla, jos sitä työtä ei löydy. Sen takia on tärkeää, että jokainen nuori päästäisiin vielä 16-vuotiaana saamaan koulunpenkille. Ja meillä tulee olemaan aina se nuorisojoukko, joka sinne ei mene, jos ei ole vielä sen jälkeen yhteiskunnan puolelta ohjattua järjestelmää, jossa oppivelvollisuus jatkuu myöskin toisella asteella. Siksi on erittäin tärkeää, että se iso joukko, 4 000—8 000 nuorta, joka vuosi voisi päästä kouluun.

Se liittyy myöskin siihen, että kun me jatkuvasti puhumme siitä, voitaisiinko eläkeikää nostaa täältä varttuneemmasta päästä, niin samaan aikaan jätetään samojen puhujien puolesta jatkuvasti huomiotta se, että myöskin täällä nuorten ikäluokassa pitäisi pystyä tekemään työuraa pidentäviä vaikutuksia. Sen takia on tärkeää, että me pystymme nostamaan oppivelvollisuusikää, (Puhemies koputtaa) jotta saadaan myöskin sieltä päästä työuraa pidentymään.

Antti Lindtman /sd:

Arvoisa puhemies! Uskon, että tässä monia katsojiakin mietityttää se, että kun minihallitusneuvottelut käydään ensi viikolla ja vielä ei ole edes tiedossa, kenen kanssa valtiovarainministeri neuvottelee, niin nyt jo oppositio sanoo, että nyt pitäisi olla valmiit vastaukset, että mitä sieltä ulos tulee. (Välihuutoja) Käydään rauhassa läpi ja katsotaan kaikki asiat.

Mitä tulee tähän veropolitiikkaan ja tupakkiveroon, niin täytyy muistaa, että veropolitiikka on kokonaisuus. Se, mikä on hallituksen linja ollut, on se, että lisätään oikeudenmukaisuutta, lisätään veroja heille, joilla on varaa maksaa, ja helpotetaan pienituloisten verotusta. Niin on myös tehty, ja tästä täytyy pitää kiinni. Sen sijaan oppositiopuolue keskustalle ei ole käynyt edes rikkaiden verotuksen kiristäminen. Oikeudenmukaisuus on se, mistä pitää pitää kiinni. (Välihuutoja)

Ja mitä tulee näihin vaikutusarvioihin, arvoisa valtiovarainministeri: onko olemassa jotain muita keinoja, joilla voitaisiin esimerkiksi tulevissa neuvotteluissa kohdentaa toimia pieni- ja keskituloisien lapsiperheiden aseman helpottamiseksi?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä on valmistelussa monenlaisia erilaisia keinoja, jotka vaikuttavat lapsiperheitten asemaan ja joilla saa korjattua sitä tilannetta, joka nyt kehyspäätöksen osalta näyttää negatiiviselta heidän osaltaan. Esimerkiksi päivähoitomaksut ovat yksi semmoinen osa-alue, jossa voidaan edetä sillä tavalla, että saadaan tilannetta korjattua. (Mauri Pekkarinen: Oikein!)

Tuomo Puumala /kesk:

Herra puhemies! Olin jo sanomassa, että tämä oli merkittävä päivä lapsiperheiden kannalta, kun ministeri Rinne antoi selvän lupauksen eduskunnan istuntosalin edessä, että lapsilisien leikkaus perutaan. Mutta kokoomus ei hyväksy lapsilisien leikkauksen perumista, (Välihuutoja) vaikka se korvattaisiin tupakkaveron nostolla, kuten keskusta on esittänyt. Kokoomus ei hyväksy, Rinne on luvannut — ketä meidän pitäisi uskoa? Ketä suomalaisten lapsiperheitten pitää tässä tilanteessa uskoa: valtiovarainministeri Rinnettä, joka lupasi äsken eduskunnalle, että lapsilisien leikkaukset perutaan, vai edustaja Zyskowiczia, joka sanoi, että niitä ei peruta, ja kokoomusta, joka ei peru lapsilisien leikkausta? Ketä me uskomme, ministeri Rinne?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Arvoisa edustaja Puumala, minä en kuullut äsken omasta suustani tuollaisia sanoja, minä en kuullut sillä tavalla, mutta teillä on ilmeisesti jonkunnäköinen toisenlainen kuulo tässä suhteessa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.