Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Vanhuspalvelulain täytäntöönpano

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Viime kesänä, eli kohta vuosi sitten, astui voimaan vanhuspalvelulaki. Näin korjaantui yksi merkittävä yhteiskunnallinen epäkohta ja samalla toteutui myös vasemmiston pitkäaikainen tavoite, sillä olemme ajaneet vanhuspalvelulakia jo pitkään. Haluaisin tässä yhteydessä kysyä peruspalveluministeriltä tämän lain täytäntöönpanosta. Kun olen kiertänyt eri kuntia, havaintoni vanhuspalvelulain vaikutuksista kentällä ovat hieman ristiriitaisia. Jossakin laki on otettu erittäin tosissaan, ja sen kautta vanhuspalvelut ovat kehittyneet myönteisesti, mutta jossakin toisessa kunnassa lain vaikutukset palveluihin ovat olleet vähäisiä. Mikä näkemys peruspalveluministerillä on lain täytäntöönpanosta, tämän hetken tilanteesta tuolla kunnissa, ja miten vanhuspalvelulain vaikutuksia seurataan?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Edustaja tässä esitti todella tärkeän kysymyksen, joka on ollut kyselytuntien aiheena jo useamminkin. Olen itsekin sitä mieltä, että meillä on vielä tekemistä siinä, miten hyvin eri puolilla maata vanhuspalvelulain toteutuminen etenee. Täytyy kuitenkin muistaa, että se on vasta vajaan vuoden ollut voimassa, joten vielä pitää seurantaakin tehdä. Olemme kyllä yrittäneet myös ministeriöstä käsin tukea kuntia tämän lain toteuttamisessa.

Olemme tehneet seurantaa hyvin laajalla skaalalla muun muassa sen suhteen, miten hyvin nämä mitoituskysymykset erilaisissa hoidon ja hoivan paikoissa toteutuvat. Tämä kysely tullaan uusimaan nyt ensi syksynä, ja sen jälkeen saamme sitten aika hyvän datan jo kasaan, että voimme tulla sitten myös eduskuntaan tarvittaessa niiden muutosten kanssa, joista oli puhetta silloin, kun vanhuspalvelulakia säädettiin. Eli mikäli suositukset eivät toteudu, joudumme arvioimaan sitten, tarvitsemmeko vahvempia keinoja.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Vanhuspalvelulain toimeenpanoon osoitettiin myös rahaa. Kunnat saivat lisärahoitusta lähes 100 miljoonaa euroa. Tällä rahalla haluttiin varmistaa, että vanhuspalvelut ihan oikeasti paranevat ja lain velvoitteet toteutuvat. Haluaisin jatkoksi kysyä peruspalveluministeriltä, miten näitä vanhuspalvelulakiin tarkoitettuja rahoja ja niiden käyttöä seurataan? Ovatko kunnat käyttäneet nämä rahat vanhuksiin ja vanhusten hoidon parantamiseen, vai onko mahdollista, että nämä rahat ovat virranneet täysin muihin kohteisiin?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Niin kuin edustajat hyvin tietävät, on tietenkin niin, että ihan täsmällinen seuranta sen osalta, minne rahoitus sitten menee, voi olla vähän hankalaa. Mutta juuri sen takia me teemme näitä kyselyitä hyvin laajalla skaalalla, ihan toimipistekohtaisesti, jotta saisimme selville sen, missä tilanteessa eri puolilla Suomea tämän asian osalta ollaan.

Korostaisin kyllä sitä, että on toki kyse myös resursseista ja rahasta, mutta on kyse myös osaamisesta ja siitä, miten erilaisissa hoivan ja hoidon paikoissa esimerkiksi johtamiskysymykset on ratkaistu. Tähän työhön on vanhuspalvelulain lisäksi tehty myöskin erittäin kattava laatusuositus, joka on hyvänä tukena ammattilaisille tässä käytännön konkreettisessa työssä. Me tarvitsemme näitä molempia. Mutta resurssikysymys toki näkyy tämän kyselyn mukana siten, että näemme, onko se suositus esimerkiksi toteutunut näissä hoidon ja hoivan paikoissa, ja tästä siis saamme ensi syksynä jälleen lisää informaatiota.

Viron Riigikogun puhemies Eiki Nestorin vierailu eduskuntaan

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisat edustajat! Ilmoitan, että Viron Riigikogun puhemies, suuri Suomen ystävä Eiki Nestor seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämän vanhuspalvelulain piti nimenomaan lisätä käsipareja ja lisätä väkeä tärkeään vanhusten hoitoon. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer teetti äskettäin kyselyn siitä, miten laki on edennyt, ja tuon SuPerin selvityksen mukaan käytännössä ei yhtään mitenkään. Lisää porukkaa ei ole tullut, tuo mitoitus ei täyty. Oletteko te tutustunut tähän selvitykseen, ja mitä mieltä olette siitä? Mitä hallitus aikoo tehdä?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Olen tutustunut tähänkin selvitykseen. Vanhuspalvelulaistahan on käyty erittäin vilkasta keskustelua, ja monet järjestöt ovat osaltaan ottaneet kantaa tähän asiaan. Ja niin kuin tässä jo aiemmin totesin, aiomme hyvin tarkasti seurata tätä mitoituskysymystä juuri näiden kyselyiden kautta. Ensi syksynä tässäkin mielessä meillä on jälleen sen päätöksenteon pohjaksi uutta tietoa, jonka hallitus on luvannut sitten arvioida, kun mietimme, tarvitsemmeko vielä voimakkaampia keinoja vanhuspalvelulain tämän osuuden toteuttamiseksi myös käytännössä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty, ja näin myös kyselytunti on päättynyt.