Täysistunnon pöytäkirja 67/2002 vp

PTK 67/2002 vp

67. TIISTAINA 28. TOUKOKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

 

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Sinänsä varsin tekniseltä asialta vaikuttava kysymys on tässä valiokunnan kannanotossa saanut hyvin selkeät perustelunsa. Poimin niistä yhden, joka on tärkeätä huomata, Suomessa kun ollaan: "Lakiehdotuksessa olevan olennaisten vaatimusten määritelmän mukaan nyt esitettävä siirtymäsäännös kattaisi kaikki Suomen tarvitsemat poikkeusperusteet. Osittain Suomen teknisistä ominaispiirteistä, kuten raideleveydestä, johtuen läntinen yhdysliikenne on Suomen osalta itäistä pienempi."

Minusta tämä on erittäin tärkeä havainto. Varsinkin siinä osassa Suomea, josta, arvoisa puhemies ja minä itse olemme kotoisin, on hyvin tärkeätä, kun meillä on tämä erikoisuus suhteessa Venäjään, raideleveytemme on sama, että junaliikenne pystyy häiriöttä kulkemaan tämän uudenkin järjestelyn jälkeen.

Yleiskeskustelu päättyy.