Täysistunnon pöytäkirja 67/2003 vp

PTK 67/2003 vp

67. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Koska ed. Mustajärvi on maanpuolustuskurssilla, niin käytän pienen puheenvuoron hänen lakialoitteensa perusteluiksi. Kuten perusteluista ilmenee, lakialoite on osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän köyhyydenvastaista kamppailua, jossa tavoitteena on helpottaa kaikkein pienituloisimpien asemaa hallituksen suurituloisille tarjoamien veronalennusten vaihtoehtona.

Työllisyyspolitiikan perusvalinnoissa näkyy tehtävän samat virheet kuin edellistenkin hallitusten aikana. On hyvin todennäköistä, että hallituskauden lopussa elämme edelleen massatyöttömyyden aikaa, samalla kun jotkut toimialat ja yritykset kärsivät työvoimapulasta. Syrjäytyneiden määrä on suurempi ja yhteiskunta epävakaampi ja eriarvoisempi kuin nyt. Myöskään alueelliset kehityserot eivät poistu. Hallituksen työllisyystavoite ei näillä eväillä toteudu. Sen osoittavat viimeiset Tilastokeskuksen seurantaluvut, joiden mukaan työllisyystavoitteissa on tullut takapakkia. Kokonaistyöttömyys siis kääntyy koko ajan nousuun. Tästä syystä on perusteltua huolehtia ennen kaikkea työttömien perusturvasta, ennen kuin voidaan rakentaa pitkäkestoisia pysyviä toimenpidekokonaisuuksia syrjäytymisuhan alla eläville työttömille.

Herra puhemies! Tästä tuli mieleen ed. Taipaleen puheenvuoro ja sen kytkeminen tähän aloitteeseen. Taipaleen malli näyttää olevan nykyisen hallituksen sosiaalipolitiikan ydin, millä ihmisiä siirretään eläkkeelle työelämästä. Se on aika kevyt esitys minusta sikäli, että ikään kuin toinen lääkäri toisen lääkärin virhearviointeja korjaten lisää eläkeläisiä ja mukamas sillä jotakin vaikutetaan. Se ei riitä missään tapauksessa, eikä näytä ensi vuoden budjettikaan ottavan mitenkään vakavasti näitä asioita, kun katselee lukuja, mitä siellä on. Työllistäminen on oikea tapa hoitaa ongelmia, mutta se vaatii rahaa aidosti eikä vaan, sanoisinko, kulisseissa.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Herra puhemies! Työttömyysturvasta on käyty tässä maassa kymmenen vuotta jo melkoisen kovaa vääntöä, ja se tuntuu jatkuvan edelleen. On nimittäin olemassa sellainen mielipide, että liian hyvä työttömyysturva on jopa este työllistymiselle. Tästä väitteestä vedetään sitten johtopäätös, että jos työttömyysturva pidetään huonona tai sitä jopa huononnetaan, niin työllistyminen paranee; semmoinen konttautusteoria on olemassa. Minä näen, että tästä ajattelusta kumpuaa esitys siitä, että työmarkkinatuesta tehdään määräaikainen, jonka jälkeen on sitten pakko, niin kuin ajatellaan, ottaa ihan mitättömällä palkallakin töitä vastaan.

Minä en voi hyväksyä emmekä me vasemmalla voi hyväksyä tämmöistä ajattelua. Työttömänkin pitää pärjätä. Kaikki tilastot osoittavat, että liian heikko työttömyysturva on suomalaisen köyhyyden perussyy. Me lähdemme siitä, että työttömyysturvaa pitää parantaa ja ennen muuta pitää korottaa työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa. Tässä lakialoitteessa on siis ehdotuksena se, että 1 euro 70 senttiä tulisi tähän heikoimpaan työttömyyspäivärahaan korotusta. Ei ole paljon sekään, mutta auttaa se nyt jonkin verran niitä kaikkein vaikeimmassa jamassa olevia ihmisiä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Mustajärvi on puuttunut ihan hyvään asiaan. Sen lisäksi, mitä tässä hän esittää, niin minusta yhä edelleen pitäisi katsoa sitä, millä tavalla tämä työssäoloehtokysymys voitaisiin ratkaista siten, jotta yhä useammat voisivat olla ansiosidonnaisella työttömyysturvalla, jos kerta sitä työtä ei ole olemassa, tai sitten nämä työllistämisjaksot olisivat pitempiä. Tällä hetkellä monet rimpuilee siinä loukussa, että joku lyhyt pätkä on töitä ja sitten ollaan peruspäivärahalla ja ollaan soskun varassa siinä samalla ja on semmoinen kierre valmis. Niitä jonkun tilaston mukaan ilmeisesti on lähemmäs 100 000, jotka ovat rimpuilleet tässä kierteessä jopa lähes kymmenen vuoden ajan.

Sitten yksi juttu, joka pitäisi kanssa hoitaa työttömien osalta, on tämä kunnille maksettava työllistämistuki. Sehän on ollut paikallaan, saman suuruinen, jo hirveän pitkään. Uskon, että sillä on osaltaan ollut se vaikutus, että kunnat eivät ole työllistäneet sillä tavalla, niin kuin odotettaisiin työllistävän.

Itse tästä ajatuksesta, minkä ed. Tennilä totesi siitä, että jotkut tahot luulevat, että on työpaikkoja: Tämähän on hyvä osoitus siitä, että vaikka on oikein palkattu työhönetsijät ja kaikki kellariloukotkin kävivät katsomassa ja nurkat tutkimassa, missä ne työpaikat mahdollisesti ovat piilossa, ja vaikka hekin ovat tarkkanenäisiä porukoita ja koulutettu siihen hommaan, niin he eivät löytäneet työtä. Nekin muutama kymmenen, mitkä löydettiin, todennäköisesti olisivat täyttyneet ihan samalla tavalla ilman tätä työnetsijää. Se kuvastaa sitä, jotta meillä ei ole olemassa yksinkertaisesti työpaikkoja, joihin nämä henkilöt olisivat sijoittuneet. Sen takia tämä on aika kurjimusta, jos vielä työmarkkinatuki tehdään määräaikaiseksi, mitä aiotaan, ja toivon mukaan ministeriö ei koskaan semmoista esitystä tuo tänne eduskuntaan.

Keskustelu päättyy.