Täysistunnon pöytäkirja 67/2003 vp

PTK 67/2003 vp

67. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki tieliikennelain muuttamisesta

 

Tero Rönni /sd(esittelypuheenvuoro):

Puhemies! Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja parantamiseksi on viime aikoina esitetty monenlaisia keinoja. Viimeisenähän Tiehallinto esitti meille, että otetaan nämä talvinopeudet käyttöön koko maassa jo 1.10. lähtien. Tässäkin konstissa, kuten muissakin viimeaikaisissa nopeuksien laskuissa, on tapahtunut se, että aina mennään niin kuin heikoimman lenkin ehdoilla. Rangaistaan koko porukkaa siitä, että joku ei pysty noudattamaan ohjeita taikka ei pysty toimimaan kuten muut. Silloin kaikki kärsivät siitä töppöilystä.

Vain harvoin näitä toimia, mitä tehdään liikenneturvallisuuden parantamiseksi, kohdistetaan määrättyihin ryhmiin niin, että sieltä poimitaan ne todelliset heikot lenkit pois ja osoitetaan, missä meillä vikoja on. Tässä aloitteessa on nyt tällainen yksi kohdennus siihen, että heikot lenkit otettaisiin liikenteestä pois ja nimenomaan raskaasta liikenteestä, joka on meillä todella sellaista liikennettä, missä vahinkojen sattuessa tapahtuu todella ikäviä asioita, kuolemankolareita, ja niitä voi sattua useitakin samalla kertaa, kun raskas auto ajautuu joko ulos taikka joutuu kolariin.

Tällä hetkellä liikennevaliokunnassa ja eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys tieliikennelain muuttamisesta, jossa puututaan nimenomaan kuljettajan terveyteen ja siihen liittyviin säännöksiin. Ne ovat tarpeellisia, mutta eivät mielestäni riittäviä. Esitänkin tässä aloitteessa, että kun ihminen jää työkyvyttömyyseläkkeelle tai täyttää 65 vuotta jääden kansaneläkkeelle, häneltä poistettaisiin ajokortista D- ja E-kirjaimet, jolloin hänelle vielä jäisi kuorma-auton ajamiseen oikeuttava ajokortti, mutta ei linja-autoon eikä yhdistelmään kohdistuvaa oikeutta.

Viime vuosina näitä onnettomuuksia on muutama sattunut. Muun muassa viime kesänä Lahdessa 66-vuotias papparainen ajoi pakettiauton kylkeen täydellä junioripelaajakuormalla, jolloinka kyydissä oli varmaan viitisenkymmentä nuorta nappulaa pelireissusta tulossa. Onneksi esteenä oli vain pakettiauto, ettei ollut mikään tukkirekka, jolloinka olisi käynyt siinä linja-autossa olevalle väelle todella heikosti.

Toivoisin, että liikennevaliokunta tässä asiassa päätyisi luonnolliseen ratkaisuun ja toteaisi, että voidaan näin tehdä. Tässä myöskin eräällä tavalla harmaata taloutta vastustetaan ja estetään sen tulemista näille markkinoille.

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä olevan aloitteen asia on ollut moneen otteeseen ja ilmeisesti varsin pitkään esillä eri liikennevaliokunnissa ja niin myös viime kaudella. Nyt myös tällä kaudella asia on nostettu esiin parhaillaan käsittelyssä olevan tieliikennelain pykälämuutoksen yhteydessä. Siinä pykälämuutoksessahan puhutaan nimenomaan kuljettajan terveydentilasta, ja tämä olisi sopinut siihen samaan yhteyteen. Kannatan nimittäin lämpimästi tätä edustajien Rönnin ja Wallinin tekemää aloitetta. Olisin mieluusti itsekin allekirjoittanut sen, mutta en ollut tilaisuudessa tehdä sitä.

Otin tämän asian kuitenkin liikennevaliokunnassa esiin tämän tieliikennelain muutoksen yhteydessä, ja virkamiesten vastaus oli, että nämä D- ja E-kirjaimet täytyy säilyttää, jotta tämmöinen henkilö voi tarvittaessa liikuttaa linja-autoa, vaikka on syystä tai toisesta kykenemätön täysipäiväisesti ajamaan sitä. Myöhemmin kuulin, että kuorma-auton ajokortti oikeuttaa tällaiseen liikuttamiseen, eli sekään vastaus ei ilmeisesti ollut sitten ihan perusteltu.

Täytyy sanoa, että ihmeellistä on, jos meillä on terveitä kuljettajia, niin miksi meidän on näitä eläkekuljettajia pidettävä vielä tässä remmissä mukana, ja ihmeellistä erityisesti sen takia, että eduskunta on viitannut tähän asiaan moneen otteeseen. Muun muassa liikenneministeri Heinonen aikoinaan suhtautui muutokseen myönteisesti. Nyt on mukava kertoa, että juuri hetki sitten tapasimme liikenneministeri Leena Luhtasen ja hän sai tämän viestin ed. Wallinilta ja otti erittäin myönteisen kannan tähän asiaan, joten toivottavasti tämän aloitteen kautta ja ministerin antaman myönteisen palautteen kautta tämä eduskunta saa tämän asian järjestykseen.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Karhu tarkensikin asiaa niin, että kuorma-auton ajokortilla on mahdollista ajaa linja-autoa sekä yhdistelmäajoneuvoa tyhjänä. Kun kummatkin ovat tyhjänä, nimenomaan että siellä ei ole tavaraa eikä ihmisiä kyydissä, niin pystytään siirtämään. Myöskin Linja-autoliitto on suhtautunut erittäin positiivisesti tähän aloitteeseen sillä tavalla, että heidänkin mielestään tällaiset turvallisuusriskit tulee poimia tieltä pois ja saada yrittäjät myöskin sille oikealle tasolle ja heidän imagonsa kuntoon, että eivät joudu tällaisen ikävän otsikoinnin kohteeksi.

Keskustelu päättyy.