Täysistunnon pöytäkirja 67/2006 vp

PTK 67/2006 vp

67. KESKIVIIKKONA 7. KESÄKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

18) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikka ed. Hemmilä aloitteen tekijänä itse juuri ei tällä hetkellä ole salissa, olen hänen kanssaan keskustellut, että tulen kannattamaan tätä hyvää lakialoitetta, ja tämän täten haluan julki lausua.

Keskustelu päättyy.