Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

 

Henna Virkkunen /kok:

Arvoisa puhemies! Sivistysvaliokunnan kannan mukaisesti tämä on erittäin hyvä ja tervetullut uudistus, että teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmää näin selkeytetään. On tärkeää, että käytännöt näin kirjataan nyt lakiin ja lisätään samalla valtionosuusprosessin läpinäkyvyyttä. Uskomme, että tämä parantaa toimijoiden tasapuolista kohtelua ja edistää osaltaan laadun parantamista ja palveluiden saavutettavuutta. Toiminnan tarpeellisuutta harkittaessa tärkeää on myös alueellisen tasapuolisuuden turvaaminen ja erityisesti toiminnan taiteellisten lähtökohtien huomioiminen.

Hiukan keskustelua herätti myös tuo, että nämä valtionapua saavat orkesterit ja teatterit eivät saa taloudellisesti tuottaa voittoa, mutta tämän lain tarkoitushan ei millään tavalla ole estää rahoituspohjan laajentamista, mikä on erittäin tärkeä asia. On merkityksellistä, että jatkossakin taidelaitokset, kuten teatterit ja orkesterit, voivat kasvattaa resurssejaan, hakea ulkopuolista rahoitusta, eikä tämä valtionapu-uudistus millään tavalla muuta tätä seikkaa. Eli dynaaminen toiminta on jatkossakin mahdollista, mutta nyt toiminta on entistä läpinäkyvämpää ja selkeämpää, kun näin saadaan yhtenäistettyä näitä sääntöjä.

Yleiskeskustelu päättyi.