Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessa esitetään lapsilisän korottamista 10 eurolla kaikille lapsilisään oikeutetuille lapsille ja samalla siinä myöskin esitetään lapsilisien sitomista indeksiin. Tässä salissa käytiin muutama päivä sitten erittäin laaja, välillä kiivas ja kiihkeäkin keskustelu lapsilisistä. Keskustelun ongelmana oli se, että valtaosin silloin puhuttiin asioista, jotka kyseisessä lakiesityksessä eivät olleet auki. Toki lapsilisän määrä oli, mutta indeksiin sitominen ei.

En ryhdy toistamaan niitä argumentteja, joita siinä keskustelussa puolin ja toisin esitettiin. Totean vain, että tässä lakialoitteessa esitettävä lainmuutos mahdollistaa kaikille lapsille lapsilisän korotuksen, mitä hallitus ei tällä kaudella oletettavasti lainkaan esittänyt, koska lapsilisiin ei ole esitetty yleistä korotusta ja yksinhuoltajakorotuskin suuntautui vain osalle lapsista. Samalla se mahdollistaa myöskin aiempien eduskuntien edustajien enemmistön tahdon toteutumisen siinä mielessä, että lapsilisien indeksiin sitominenhan on saavuttanut laajemmin tehtyjen aloitteitten puitteissa yli sadan edustajan kannatuksen. Aiemmat eduskunnat ovat jopa lausuneet yhteisenä tahtonaan, että lapsilisät pitäisi sitoa indeksiin, ja kuten nyt hyvin muutaman päivän takaa muistamme, niin ainakin yksi, mutta ilmeisesti useammatkin puolueet viime vaalikentillä laajasti lupasivat asettaa lapsilisien sitomisen indeksiin kynnyskysymykseksi. Odotamme, me tämän aloitteen vasemmistoliiton eduskuntaryhmään kuuluvat allekirjoittajat, että kaikki puolueet riemumielin tulevat nyt tämän kynnyksen poistamaan.

Keskustelu päättyi.