Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Pätkä-, osa-aika- ja vuokratyöntekijöiden asema

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Pätkä-, osa-aika- ja vuokratöiden määrä on kasvanut koko ajan. Ihmiset, jotka haluaisivat saada turvallisen, vakituisen ja kokopäiväisen työsuhteen, joutuvat pomppimaan pätkien välissä, tai jos on vielä hankalampi tilanne, odottamaan kotona puhelimen ääressä vuokratyöfirman soittoa, jotta saisi tunnin tai parin päivän vuokratyösuhteen. Vaikka palkka tulisi pätkinä tai osittain, ruokaa pitää syödä joka päivä, vuokra pitää maksaa joka kuukausi. Ennen vaaleja erityisesti vihreät lupasivat olevansa pätkätyöntekijöiden puolue ja parantavansa näiden työelämän kaikkein heikko-osaisimpien asemaa. Nyt vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg on toiminut puoli vuotta työministerinä. Kysynkin ministeri Cronbergilta:

Mihin konkreettisiin toimiin hän ja hallitus on ryhtynyt pätkä-, osa-aika- ja vuokratyöntekijöiden aseman parantamiseksi?

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! On totta, että Suomi johtaa valitettavasti tällä hetkellä Euroopan pätkätyötilastoja. On myös totta, että Suomessa erityisesti nuoret naiset, koulutetut naiset, jotka ovat perheenperustamisiässä, kärsivät pätkätöistä. On tehty hiljattain selvitys, jossa todettiin, että lainsäädäntömme on kunnossa, perusteettomat pätkätyöt ovat laittomia. Kyse on valvonnan lisäämisestä. Tällä hetkellä eduskunnassa on laki, jossa nimenomaan pyritään tehostamaan perusteettomien pätkätöiden valvontaa. Konkreettisesti tämä edellyttää sitä, että henkilöllä, työntekijällä, on oikeus saada tietää, millä perusteella hän on pätkätöissä. Sen lisäksi hänellä on oikeus ottaa työsuojeluviranomaisiin yhteys siten, että hänen asiansa voidaan käsitellä.

On totta, että laki on eräänlainen pelotelaki ja tietoisuuden lisäämislaki, mutta toistaiseksi se on jo toiminut useissa sairaanhoitopiireissä ja kaupungeissa siten, että pätkätyöläisiä on vakinaistettu ja on tapahtunut muutosta.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kyllä ovat aika vähäiset nämä konkreettiset toimenpiteet, jos on nyt päätetty, että voi pyytää apua siinä tapauksessa, jos tuntuu siltä, että osa-aikainen työ tai pätkätyö on perusteeton. Se on tietysti hyvä, se eilen annettu esitys, että kirjallisesti pitää jatkossa saada perusteet sille, jos työ on pätkässä.

Mutta oletteko te, ministeri Cronberg, todella sitä mieltä, että koko pätkätyöongelma hoituu sillä, että nyt on velvollisuus antaa kirjallisesti ohjeet? Miten olisi esimerkiksi ehdotus siitä, että paljon pätkätöitä teettävien yritysten työnantajamaksut olisivat korkeita? Entä siitä, että vuokratyöntekijät saisivat takuupalkan? Nämä olisivat niitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla aidosti pystyttäisiin auttamaan niitä pätkätyöntekijöitä, joita tekin puolustitte vielä ennen vaaleja.

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Pätkätyöläisten ongelmaa ratkaistaan monella eri tasolla, ja tämä tiedonsaantioikeus ja valvonta on yksi tärkeä, ensimmäinen askel. Toinen askel, joka on todettu hallitusohjelmassa, on se, että pätkätyöt johtuvat suurelta osalta siitä, että vanhemmuuden kustannuksia ei tasata Suomessa siten, että äiti ja isä ovat tasa-arvoisessa asemassa. Tässä hallitus ryhtyy toimenpiteisiin. (Välihuuto) — Tähän varmaan palataan hetken kuluttua. — Kolmas asia on se, että sosiaaliturvan uudistuksen yhteydessä tullaan käsittelemään pätkätyöläisten asiaa nimenomaan. On ihmisiä, jotka myös haluavat tehdä pätkissä töitä. Heidän sosiaaliturvansa, mahdollisuutensa lomiin, on selvitettävä.

Lisäksi vuokratyöstä toteaisin sen, että tällä hetkellä istuu asettamani vuokratyötyöryhmä kolmikantaisesti, joka juuri nyt on päätymässä tuloksiin siitä, mitä teemme suhteessa vuokratyöhön. (Puhemies: Minuutti!) Ehdotuksissa on nimenomaan tämä työsuhteen voimassaolo toistaiseksi.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Oli pakko pyytää puheenvuoro, kun huomasin, että ed. Zyskowicz ei tällä kohtaa pyydä puheenvuoroa. Nimittäin ennen vaaleja kokoomuksen vaalilupauksiin kuului puuttuminen kuntien pakkotyötä tosiasiassa tekevien pätkätyöntekijöiden ongelmiin, joita kunnissa on poikkeuksellisen paljon. Ja kokoomushan ennen vaaleja lupasi tällaisen uuden valtionavun, jossa valtion avulla huolehditaan siitä, että kuntien pätktyöt vähenevät. Tiedustelen ministeri Kiviniemeltä:

Joko tämä lakiehdotus on valmiina ja koska saamme sen eduskunnan käsittelyyn? (Ed. Kimmo Kiljunen: Se on siellä Zyskowiczin laatikossa!)

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! En tarkalleen tunne tällaista esitystä, johon ed. Heinäluoma viittaa, mutta valtionosuusuudistusta ollaan parhaillaan valmistelemassa ja se astuu vuonna 2010 voimaan. Ja ne perusperiaatteet, joiden mukaisesti sitä valmistellaan, ovat ne, että siitä tehdään entistä selkeämpi, yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi, mutta tämän tyyppistä elementtiä, joka liittyy pätkätöihin, ei ole tähän suunnitteilla.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Tähän maahan on yhä kiihtyvällä vauhdilla muodostumassa köyhien luokka, joka käy töissä, työssäkäyvien köyhien luokka, ja se vauhti kiihtyy koko ajan, ministeri Cronberg ja koko hallitus. Kyllä teidän pitää se ymmärtää ja nähdä. Vaalien alla jokainen puolue itse asiassa sanoi, että sille asialle tehdään jotakin. Ei se riitä, että neuvotellaan, keskustellaan ja seurustellaan. Sitä tältä hallitukselta on nyt kyllä opittu jo odottamaan, selvityksiä selvityksien perään. Ministeri Cronberg, kaksi työnantajaa, joilla on kaikista eniten pätkätöissä olevia ihmisiä, ovat kunnat ja valtio. Te istutte työnantajana koko porukka siellä.

Mitä te olette tehneet työnantajan asemassa, jotta pätkätyöt loppuvat valtiolta?

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin haluaisin todeta köyhien asemasta sen, että teemme todellakin tällä hetkellä erittäin tärkeätä työtä, jotta kaikki Suomen työttömät työllistyisivät. Joka viides pitkäaikaistyötön on viime vuonna saanut työtä.

Valtio ja kunnat ovat erittäin paljon määräaikaisuuksia käyttäviä. Kuntien kohdalla olemme tehneet tiedottamistyötä siten, että esimerkiksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on siirtynyt vakinaistamaan kaikki sijaisuudet siten, että on olemassa tällainen työntekijäpankki. Valtion kohdalla olemme tekemässä samaa tiedottamistyötä. Tässä omalta kohdaltani haluaisin todeta sen, että työministeriöhän on perinteisesti edellisen hallituksen aikana ollut erittäin pätkätyöläisrikas, ja nyt katsomme sitten, kun uusi työ- ja elinkeinoministeriö syntyy, miten voimme tämän ongelman ratkaista.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​