Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Maitokiintiöjärjestelmä

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kysymys maatalousministeri Anttilalle: Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen on Laihialla puhunut ja todennut, että maa- ja metsätalousministeriössä on vahvoja voimia, jotka erittäin kovalla politiikalla ajavat Suomen maitokiintiöjärjestelmää alas jo seuraavien kahden vuoden aikana eli vuoteen 2010 mennessä.

Keskustan verkkolehti Apilan mukaan, suora lainaus Korhoselta ministeri Anttilaa tarkoittaen: "Veikkaan, että hänkin on tässä takana, mutta en lähde arvelemaan syitä siihen, miksi. Ne pitää kysyä ministeriltä itseltään." Näin puoluesihteeri Korhonen. Tämä linja, mitä puoluesihteeri väittää ministeriössä ajettavan, johtaa puoluesihteeri Korhosen mukaan siihen, että tämä kannustaisi tuottajia satsaamaan Keski-Euroopan mallisiin valtaviin maitotehtaisiin. (Puhemies: Minuutti on mennyt!) Se puolestaan tuhoaisi suomalaisen maatalouden perusrungon.

Mikä on vastauksenne Korhoselle ja meille erityisesti?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Jos puoluesihteeri Korhonen olisi vaivautunut soittamaan allekirjoittaneelle, ei olisi tarvinnut tällaista lehtiuutista, epäilyä, saattaa julkisuuteen, mutta voin vakuuttaa, että kahdesta asiasta on käyty keskustelua ja ensimmäinen liittyy rakennetukilainsäädäntöön, joka eilen juuri täällä esiteltiin ja lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Siihen liittyen on pohdittu, vaaditaanko jatkossa navettainvestointien kohdalla välittömästi kiintiön täyttymistä vai annammeko siihen kolmen vuoden siirtymäajan, jonka aikana investoija voisi hankkia sen maitokiintiön ja silloin välttyisi niiltä korkeilta kustannuksilta, jotka syntyvät, noin 30 senttiä litralta, joka on tavattoman iso kustannus.

Toinen kysymys, jota olemme selvittämässä, on se, että kun meillä on vapaina olevia kiintiöitä nyt, miten me niitä jaamme, mutta sen kiistän jyrkästi, että olisin romuttamassa maitokiintiöjärjestelmää. En näin ole tekemässä, ja sen olisi puoluesihteeri saanut tietää, kun olisi soittanut.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa herra puhemies! Herää kysymys, voitteko luottaa siis puoluesihteeriinne, mutta ei siihen tarvitse vastata. Euroopan unionin maitokiintiöjärjestelmä poistuu kuitenkin vuoteen 2015 mennessä (Ed. Pulliaisen välihuuto) — tämän Apila-verkkolehden mukaan — ja tanskalaiskomissaari ei ole valmis sitä jatkamaan, ja tätä pitää miettiä hyvin vakavasti, mihin se sitten johtaa.

Meillä on nyt käsittelyssä ollut onneton sokeripäätös ja vielä onnettomampi 141-päätös ja nyt sitten tämä maitokiintiökysymys. Entinen puheenjohtaja Esko Aho tänä aamuna sanoi, että Suomen pitää panna tämä uudistus, EU:n uudistussopimus, jäihin, ellei näissä saada Suomea tyydyttävää ratkaisua. Kysyn varapääministeri Väyryseltä:

Oletteko sitä mieltä, että Suomen pitäisi tämä uudistussopimus eli perustuslaki panna jäihin?

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Herra puhemies! Suomen hallituksessa ei ole varapääministeriä, enkä ole edes pääministerin sijainen. Meillähän on parhaillaan meneillään EU:n huippukokous, jossa pääministeri Vanhanen on paikalla, ja siellä pyritään aikaansaamaan sopimus, jolla EU:n perussopimuksia uudistetaan. Ja toivotaan tietysti menestystä, että siellä kokouksessa onnistuttaisiin.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Maidon maakiintiöillä on turvattu erityisesti vaikeimman tuotantoalueen eli Itä- ja Pohjois-Suomen maataloustuotanto, ja eduskunta on pitänyt hyvin vahvasti kiinni tästä EU-maakiintiöjärjestelmän säilyttämisestä, koska muussa tapauksessa tuotanto valuu suotuisammille Keski-Euroopan alueille. Tältä osin näyttää, että hallituksessa ja ministeriössä on ollut jo selvästi tappiomielialaa, peräännytään poterosta poteroon, ei pysähdytä ottamaan tätä maatalouspoliittista edunvalvontaa kokonaisuudessaan haltuun.

Ministeri Anttila, teidän ollessanne maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja 1993 vietiin Ahon hallituksen aikana läpi myös kansallisten maitokiintiöiden vapaakauppa, jolla erityisesti luopujien lisäbonusjärjestelmää kehitettiin, mutta tilojaan kehittämään pyrkivien nuorten asemaa vaikeutettiin. Joko te olette nyt 14 vuoden jälkeen valmis tätä tarkistamaan?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Äsken ensimmäisessä vastauksessa juuri totesin, että mietimme nyt sitä, millä tavalla navetan laajentajat ja investoijat eivät joutuisi velkaantumaan, vaan saisivat sen siirtymäajan. Kaiken kaikkiaan kysymys maitokiintiöiden poistamisesta on Euroopan unionissa oleva suunnitelma, se ei ole Suomen hallituksen suunnitelma, ja lähes ensimmäisenä työnä tässä uudessa tehtävässä asetin maitostrategiatyöryhmän, joka parhaillaan valmistelee niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan, jos niin käy, että vuoden 2015 jälkeen EU:ssa maitokiintiöjärjestelmä poistuu. Meidän pitää siihen varautua ja saada korvaavia toimenpiteitä, esimerkiksi lypsylehmäpalkkio tai vastaava, jota on valmistelussa väläytetty, tavoitteena turvata jatkossakin maidon tuotannolle ja naudanlihan tuotannolle tuotantoon sidottu tuki, koska vain se säilyttää tuotannon Suomessa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​