Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Yliopistojen pääsykokeet

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime vuosina erilaiset valmennuskursseja järjestävät yritykset ja yhteisöt ovat saaneet vahvan aseman ja suuret liikevaihdot valmentaessaan nuoria yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeisiin. Nuorten ammattiin valmistuminen viivästyy kohtuuttomasti, jos heillä ei ole mahdollisuuksia osallistua valmennuskursseille tai jos he ajautuvat sattuman kautta koulutukseen alalle, joka ei heitä oikeasti kiinnosta. Pääsykokeisiin valmistautuvat nuoret ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä päin Suomea he asuvat ja onko heidän perheillään varaa maksaa kalliita valmennuskursseja. Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä:

Onko yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykoejärjestelmää tarkoitus uudistaa siten, että opiskelemaan haluavat nuoret olisivat nykyistä tasa-arvoisemmassa asemassa?

Opetusministeri  Sari  Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Hyvin tärkeä tavoite on se, että mahdollisimman nopeasti ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen päästäisiin siirtymään jatko-opintoihin, ja tätä tavoitetta tukee muun muassa se asia, johon yliopistoja on kannustettu, että ylioppilastutkintoa, sen tuloksia, käytettäisiin entistä enemmän, sitä huomioitaisiin, kun valitaan opiskelijoita sisälle. Tätä asiaa on käyty läpi tulosneuvotteluissa yliopistojen kanssa. Kaiken kaikkiaan on kovin tärkeää, että lukioissa opintojen ohjausta kehitetään sillä tavalla, että tasavertaiset mahdollisuudet olisi ylioppilailla siirtyä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yhtä lailla tärkeää on se, että myöskin ammatillisessa koulutuksessa tämä opintojen ohjaus on kunnossa. Iso haaste se on juuri toisella asteella. Mutta nämä tavoitteet on kehittämissuunnitelmaan kirjattu ja näiden mukaan tarkoitus on hallituksen toimia.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Monissa maissa nuoret pääsevät opiskelemaan haluamiinsa yliopistoihin ja korkeakouluihin automaattisesti alalle, joka heitä kiinnostaa. Myöhemmin opiskelijoiden karsintaa suoritetaan opintomenestyksen perusteella. Tämä on mielestäni nuorten oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Jotta Suomessa päästäisiin eroon opiskelupaikkoja hakevien nuorten valmennuskurssirahastamisesta ja jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi kokeilemaan alaa, jonka on uskonut itselleen sopivan, kysyn:

Onko ministeriössä ajateltu kehittää sellaista mahdollisuutta, että muutamissa tiedekunnissa otettaisiin sisälle kaikki ne opiskelijat, jotka ovat alasta kiinnostuneita, ja heidän lopullinen karsintansa suoritettaisiin opintomenestyksen perusteella?

Opetusministeri  Sari  Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Tämän tyyppistä pääsykoejärjestelmää ei ole tarkoitus Suomeen ottaa tällä hallituskaudella. Erittäin tärkeää on se, että me säilytämme sen vahvuuden, joka Suomessa on, että meillä on tasapuoliset mahdollisuudet maksuttomaan koulutukseen sieltä esiopetuksesta korkeakouluopetukseen. On tärkeää tuoda niitä toimia, joilla nopeutetaan sitä, että siirrytään korkeakouluihin opiskelemaan. Tarkoitus on siirtyä sähköiseen hakuun vuoteen 2010 mennessä. Silloin samalla sähköisellä haulla voidaan hakea kaikkiin ammattikorkeakouluihin ja kaikkiin yliopistoihin, eli toimia on tulossa sen eteen, että hakeutuminen korkeakouluihin olisi sujuvampaa ja myöskin tasavertaisempaa.

Claes  Andersson  /vas:

Arvoisa puhemies! Moneen tiedekuntaan pääsy edellyttää, että osallistuu erilaisille preppaus-, valmistautumiskursseille. Esimerkiksi lääketieteelliseen tiedekuntaan on miltei mahdotonta päästä, jos ei osallistu kursseille, jotka saattavat maksaa tuhansia euroja.

Onko ministeri tietoinen tästä, ja aikooko hän jollain tavalla puuttua tähän järjestelmään?

Opetusministeri  Sari  Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Olen hyvin tietoinen tästä tilanteesta, ja hallituksella ei ole aikeita puuttua siihen, millä tavalla nuoret valmistautuvat pääsykokeisiin. Mutta pidän hyvin tärkeänä sitä, että tästä asiasta keskustellaan ja ennen kaikkea tehdään niitä toimia, että se ylioppilastutkintotodistus olisi entistä vahvemmin mukana, kun valitaan yliopistoon opiskelijoita. Se on yksi keino vaikuttaa siihen, että tätä valmentautumista ei sillä tavalla tarvita. Mutta hyvin tärkeää on, että kaikin tavoin valtiovallan toimesta puututaan niihin asioihin, joihin on tarkoituksenmukaista puuttua, jotta tasavertaiset mahdollisuudet säilyisivät. Tärkeintä on se, että se koulutus on todellakin maksutonta ja tasavertaiset mahdollisuudet siihen on hakeutua.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​