Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Kielikylpyopetus

Håkan Nordman /r:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Goda språkkunskaper blir allt viktigare i arbetet både här hemma och utomlands. Unga bör därför uppmuntras att lära sig flera språk — finska, svenska och andra språk.

Tämä käsitys kielitaidon, kaksikielisyyden, monikielisyyden tärkeydestä ilmenee hallitusohjelmasta, jossa todetaan muun muassa seuraavaa: "Edistetään monipuolisia kieliohjelmia kouluissa. Toisen kotimaisen kielen koulutusta kehitetään valtioneuvoston tekemien päätösten mukaisesti. Kaksikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun aloitettiin kielikylpytoiminta maassamme kokeiluna, ja selvitykset osoittavat, että toiminta on ollut varsin tuloksellista ja menestyvää. Kielikylpyoppilaat menestyvät muita paremmin, ei vain ruotsin ja suomen kielissä, vaan muissakin aineissa ja kielissä. Voidaan väittää, että kielikylpyopetus edistää muidenkin kielten oppimista." Kysynkin opetusministeriltä:

Kuinka opetusministeriö edistää, rohkaisee kielten oppimista, opetusta ja erityisesti kielikylpyopetusta?

Opetusministeri  Sari  Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Aivan oikein, ed. Nordman, kielikylpy on erinomainen tapa edistää niin toisen kotimaisen kuin vieraiden kielten oppimista. Tällä hetkellä meillä opetussuunnitelman perusteissa niin perusopetuksessa kuin esiopetuksessakin on mahdollisuus käyttää kielikylpyä. Mutta se on ikävää, että sitä ei oteta siinä mittakaavassa käyttöön kuin olisi tarkoituksenmukaista. Hallituksen on tarkoitus kannustaa koulutuksen järjestäjiä ottamaan kielikylpyä käyttöön. Sen takia meillä on Opetushallituksen nettisivuilla selkeät ohjeet siitä, millä tavalla opetussuunnitelma tehdään, jotta kielikylpy otetaan käyttöön.

Iso haaste on ollut se, että meillä ei ole ollut riittävästi päteviä opettajia. Opetusministeriön erillisrahoituksella koulutetaan lisää opettajia, jotta kielikylpyä saadaan kattavasti koko maassa käyttöön. Olemme ottaneet myöskin käyttöön Toki-hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää kielikylpyä erityisesti toisen kotimaisen osalta eli ruotsin kielen oppimisessa. Se on juuri alkuvaiheessa, mutta viemme sitä aktiivisesti eteenpäin.

Håkan Nordman /r:

Arvoisa puhemies! Kielikylpytoiminta edellyttää erityisiä järjestelyjä ja siten maksaa normaalia opetusta enemmän, mutta valtio ei myönnä korotettua valtionavustusta.

Miten ministeri suhtautuu kielikylpyopetuksen rahoitukseen?

Opetusministeri  Sari  Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmaanhan on kirjattu tavoite, että haluamme edistää monipuolisia kielivalintoja. Tosi suuri haaste suomalaisessa koulumaailmassa on se, että kielivalinnat ovat yksipuolistuneet ja englannin kieli on hyvin vallitseva, vaikka me tarvitsemme menestyäksemme venäjän kieltä, saksan kieltä, monen montaa muuta kieltä. Tarkoitus on arvioida tällä hallituskaudella, minkälaisia toimenpiteitä tarvitsemme kielivalintojen monipuolistamiseksi sen lisäksi, että hallitus panostaa hyvin vahvasti koulutuksen voimavaroihin. Tämä luo jo mahdollisuudet kunnissa ja koulutuksen järjestäjille monipuolistaa kielivalintoja. Eri vaihtoja tarkastellaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​