Täysistunnon pöytäkirja 67/2007 vp

PTK 67/2007 vp

67. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Poliisipiirijako

Markku  Pakkanen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kysyisin ministeri Holmlundilta: Valtionhallinnon hajasijoituksista tehdään päätöksiä lähiaikoina, muun muassa poliisipiirijaosta. Kun sijoituspäätöksiä tehdään, niin kohdellaanko kaikkia alueita tasavertaisesti ja samoilla kriteereillä, ja mitkä ne kriteerit ovat?

Sisäasiainministeri  Anne  Holmlund

Arvoisa puhemies! Poliisipiirijako ei varsinaisesti ole mikään alueellistamistoimi, vaan se liittyy poliisin hallinnon rakenteen uudistamiseen. Tässähän peruslähtökohtana on nimenomaan ollut poliisin hallinnon rakenne ja se, että se vastaa tämän päivän tilanteeseen ja sitä kautta turvataan riittävät resurssit kaikille alueille. Tässä on katsottu tasapuolisesti erityyppisillä kriteereillä, miten saadaan koko maa jaettua sellaisiin poliisipiireihin, jotka pystyvät itsenäisesti toimimaan myös vaativamman rikostutkinnan osalta ja ylläpitämään riittävää partiomäärää alueellaan. Varsinaisesti alueellistamistoimi tämä ei ole.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Tätä poliisipiiriuudistusta valmisteltiin laaja-alaisessa työryhmässä, jossa oli myös Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja ja poliisin kentän edustus. Itä-Suomen osalta poliisin toiminnallisista operatiivisista tarpeista lähtien päädyttiin seitsemään poliisipiiriin, Lapissa kolmeen. Mikä erityinen syy oli siinä, että tämä yksimielinen valmistelu jätettiin ministeriratkaisussa sivuun?

Sisäasiainministeri  Anne  Holmlund

Arvoisa puhemies! On tietysti hyvin mielenkiintoista, että sama työryhmä, joka oli yksimielinen ed. Rajamäen aikana, on yksimielinen ollut myös minun aikanani, niin että voidaan kysyä, mitä on matkalla muuttunut. Sen voin kuitenkin vakuuttaa, että tämä malli, joka Itä-Suomessa tällä hetkellä on, on toiminnallisesti kaikkein paras ratkaisu, ja tästä on hyvin laaja yksimielinen käsitys poliisikentällä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​