Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Eläkeläisten ostovoiman kehitys

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Viime vuosien kuumimpia keskustelunaiheita politiikassa on ollut eläkeläisten ostovoima ja sen kehittyminen. Eläkeläiset ovat ymmärrettävistä syistä olleet huolissaan ostovoimansa kehittymisestä, ja kuten tunnettua, eläkkeiden korotukset on sidottu palkkojen ja elinkustannusten kehitystä kuvaavaan kiisteltyyn indeksiin. Yleisin keskustelunaihe onkin ollut eläkkeiden taso suhteessa palkankorotuksiin. Nyt saatiin laskelmia lähipäivinä, että työeläkkeet nousisivat ensi vuoden alussa 3,6 prosenttia ja kansaneläkkeet 3,8 prosenttia. Mikäli työmarkkinajärjestöjen saavuttama sopimus toteutuu, palkansaajat saavat noin 2,4 prosentin palkankorotukset.

Nyt näyttää siis siltä, että tämä kiistelty indeksi toimiikin eläkeläisten näkökulmasta paremmin ja indeksin vaikutuksesta eläkkeet nousisivat enemmän kuin palkansaajilla. Haluaisin kysyä ministeri Risikolta, onko tämä todellakin näin ja millä aikavälillä ja koska nämä korotukset alkavat näkyä.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tämä tieto, joka tosiaan oli tiedotusvälineistä jo luettavissa, koska analyysiä oli tehty, todella pitää paikkansa. Todella, jos raamisopimus saadaan, jota todella itsekin toivon, niin näinhän siinä juuri käy tällä kertaa todella. Meillä on ollut sellaisia vuosia, jolloin tämä indeksi ei ole lisännyt sitä eläkeläisten toimeentuloa, mutta nyt käy niin, että näin todella tapahtuu. Tämän indeksin tehtäväkin on nimenomaan ylläpitää ostovoimaa, ja nyt se kyllä sitten toteutuisi.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa luvataan asettaa työryhmä arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita. Ohjelmassa luvataan myös, että eläkkeensaajien edustus tulee mukaan tähän selvitystyöhön. Kysyisin edelleen ministeri Risikolta: milloin tämä työryhmä asetetaan, ja onhan niin, että eläkeläisjärjestöt ovat mukana tässä työssä?

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kyllä todellakin hallitusohjelmaneuvotteluissa jo pohdimme sitä, että tällainen ihan työryhmä perustettaisiin. Todellakin on niin, että sen työryhmän tehtävä on miettiä sitä, tarvitseeko tehdä muutoksia indeksijärjestelmään, miten pystytään ylläpitämään eläkkeiden ostovoima, miten taataan rahoitus ja miten varmistetaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Kun edustaja kysyi, onko siellä eläkeläisten edustus, niin kyllä vahvasti tulee olemaan, ja myöskin muita sidosryhmiä, keitä tämä koskee, tullaan vahvasti liittämään ja sitouttamaan tähän työhön.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Suomessa on 1,4 miljoonaa eläkeläistä, 25 prosenttia meidän väestöstä, työeläkeläisiä on reipas miljoona. Se, että tänä vuonna ja vuonna 2008 ministeri Risikon esittämä käytäntö oli parempi kuin tämä nykyinen taitettu indeksi, pitää paikkansa, mutta tästä on 15 vuotta. Olisiko syytä sen sijaan, että hallitus joskus hallituskauden lopulla perustaa työryhmän, toteuttaa esimerkiksi minun lakialoitteeni siitä, että homma hoidetaan jo 2012 kuntoon? Tähän on tarkoitus varata 100 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia myös tästä kysymyksestä. Minä vielä palaan tuohon edustaja Orvon kysymykseen siitä, koska tämä työryhmä perustetaan. Se on todella nyt valmisteilla, ja tarkoitus on, että ensi vuoden alusta se sitten lähtee.

Tähän kysymykseen: Todellakin tämän työryhmän tehtävä on arvioida sitä, mitä mahdollisuuksia on ja onko tarvetta tehdä indeksijärjestelmään muutoksia. Kyllä aivan varmasti kaikkien edustajien, jotka aloitteita tekevät, aloitteet otetaan erittäin vakavasti ja arvioidaan niitä.

Juha  Rehula  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Siellä ministeriaitiossakin istuu aika monta sellaista ministeriä, jotka muutama kuukausi sitten vaalien alla lupasivat eläkeläisille paljon: suoraa rahaa kymmeniä, satojakin euroja, osa prosentteja, ei kaikki, ministeri Niinistö, mutta osa ministereistä lupasi.

Tämän päivän akuutti asia on se, että meillä on hallitusohjelma ja meillä on ensi vuoden budjetti, joka kertoo ensi vuoden osalta, että on pikkuisen hiljaisemman oloista eläkeläisten toimeentulon parantamisen, ainakin tasokorotusten, osalta. Oleellinen asia tänä päivänä on se, että meillä on noin 125—130 miljardin eläkerahastot. Työeläkeyhtiöillä on omat ongelmansa siinä, että sijoitustoiminta on tuottavaa. Ministeri Risikko, voivatko eläkeläiset niin tänä päivänä kuin ennen kaikkea tulevat eläkeläiset, joita muuten tämä indeksikeskustelu erityisesti koskee — ei niinkään tämän päivän eläkeläisiä, toki on toimeentulosta kysymys heilläkin, mutta erityisesti tulevia — nukkua yönsä rauhassa sen suhteen, että heidän säästämänsä eläkkeet, heidän maksamansa eläkkeet tulevat aikanaan maksuun riippumatta siitä, miten tässä nyt esimerkiksi euron kanssa käy?

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Nyt kun on kovasti keskusteltu taloudesta viime aikoina, niin totta kai eläkeläisiltä on tullut hyvin paljon huolestuneita kysymyksiä, mutta voin vakuuttaa, että meillä jatkuvasti arvioidaan eläkeyhtiöitten vakavaraisuutta, ja myöskin eläkeyhtiöitten tehtävä on varmistaa, että niillä on vakavaraisuus kunnossa. Siinä on myöskin ministeriön taholta jatkuvaa eräänlaista arviointia ja valvontaa. Myöskin sitä vakavaraisuutta halutaan nyt kehittää, koska totta kai me ymmärrämme sen, että maailman tuulet ovat kovat, ja siitä syystä myös tähän meillä satsataan kovasti.

Tällä hetkellä ei ole mitään huolta siitä, etteikö meillä olisi varaa maksaa eläkkeitä myös tulevaisuudessa. Meillä on vahva eläkejärjestelmä, mutta meidän pitää yhdessä pitää siitä huolta. Yksi keino on se, että me todella pystymme esimerkiksi työuria pidentämään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Eläkekysymykset ovat olleet paljon esillä tämän syksyn aikana ja tietenkin myös vaalikentillä. Eläketurvakeskuksen osalta on yritetty rauhoittaa suomalaisia siitä, että heidän eläkkeensä ovat tulevaisuudessa myös maksussa.

Nyt työryhmä on perustettu selvittämään, kuinka suomalaisten eläkkeet ovat sijoitettuna ja mitenkä ne tullaan tulevaisuudessa turvaamaan. Kysyisin ministeriltä: mitenkä tämä työryhmä on raporttinsa nyt toteuttanut, ja mitä tuloksia mahdollisesti on tulossa?

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Meillähän on hyvin monia aktiviteetteja tämän asian tiimoilta. Eläkeneuvotteluryhmä Jukka Rantalan johdolla tekee arviota siitä, tarvitseeko tehdä jotain nyt sen eteen, että me pystymme varmistamaan eläkkeet tulevaisuudessa. Sen lisäksi Eläketurvakeskus tekee koko ajan analyysiä. Sen lisäksi meillä on vakavaraisuustyöryhmä, joka pohtii ja aivan varmasti tekee kaikkensa, että meillä ei ole huolta siitä, ettemmekö me voisi turvallisin mielin nukkua.

On arvioitu näin, että ensi vuoden alusta meillä on paljon enemmän tietoa siitä, millainen tilanne on. Voi sanoa, että jatkuvasti arvioidaan. Eläketurvakeskus on tänä päivänä juuri julkaissut tällaisen arvion, että on pelko siitä, että eläkemaksut nousisivat. Mutta me emme ota siihen nyt vielä kantaa, ennen kuin nämä työryhmät saavat työnsä loppuun. Eli vastauksena teille: ennen joulua varmasti jo tiedän enemmän, mutta helmikuussa viimeistään.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.