Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Merenkurkun liikenne

Lars Erik Gästgivars /r:

Värderade talman! Min fråga går till minister Kyllönen.

Hallitusohjelmassa on kirjattu seuraavaa: "Hallitus tukee Merenkurkun liikenteen jatkamista ja laatii yhdessä Ruotsin ja Merenkurkun alueen edustajien kanssa yhteisen pitkäjänteisen strategian, jolla turvataan ympärivuotinen henkilö- ja tavaraliikenne Merenkurkussa." Nyt Merenkurkun liikenne on pysähtymässä viime talvien vaikean jäätilanteen aiheuttamien kustannusten vuoksi. Euroopan unioni on nyt ilmoittanut 50 miljardin tuesta Pohjois-Euroopan logistiikkaan ja liikenteen pullonkaulojen poistamiseksi, ja Ruotsin hallitus on ilmoittanut haluavansa tarttua tilaisuuteen ja panostaa liikenteeseen.

Voisiko Suomen hallitus nyt hypätä tähän junaan ja saada aluksi aikaan lyhyemmän ja halvemman lauttayhteyden sekä käynnistää samanaikaisesti Tanskan ja Saksan välille rakennettavan tunnelin kaltaisen yhteyden suunnittelun?

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa herra puhemies! Merenkurkun liikenteen kriittinen tilanne on ministerillä hyvin tiedossa. Parastaikaa tehdään töitä sen eteen, että asia saadaan ratkaistua niin, että Merenkurkun liikenne voidaan turvata ihan kuten hallitusohjelmassa on yhteisesti sovittu ja kirjattu. Mitään näitä tunnelisuunnitelmia meillä ei tässä vaiheessa vielä ole, mutta voin vakuuttaa, että ruotsalaisten kanssa tehdään tässäkin Vaasan ja Uumajan välisessä liikenneyhteydessä kovasti töitä ja tullaan yhteisesti strategisesti pohtimaan sitä, millä tavalla jatkossa tämä meille molemmille osapuolille tärkeä liikenne ja ennen kaikkea tavaraliikenteen kannalta merkittävä logistinen yhteys voidaan säilyttää.

Lars Erik  Gästgivars /r:

Arvoisa puhemies! Haluan muistuttaa ministeriä siitä, että uuden rikkidirektiivin tullessa liikennevirrat tulevat muuttumaan ja koko Keski-Suomen ja Länsi-Suomen teollisuuslaitokset tulevat tarvitsemaan Merenkurkun liikennettä. Näin sen vuoksi, että Uumajan sataman suunnattomat logistiikkakeskukset suorine rautatieyhteyksineen Eurooppaan tulevat tekemään kuljetukset edullisemmiksi. Atlantin rannikolla sijaitseva Narvikin satama, joka ei ole rikkidirektiivin piirissä, tulee auttamaan meidän muutoin tukalaan tilanteeseen joutuvaa teollisuutta huomattavasti halvemmilla kuljetuksilla.

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa herra puhemies! Kuten jo aikaisemmin mainitsin, hallitus tulee pitämään huolen siitä ja erityisesti ministeri Kyllönen, että Merenkurkun liikenne turvataan. Ehkä ei ihan näin yksioikoisesti pysty ajattelemaan myöskään rikkidirektiivikysymyksestä, että kaikki muuttuisi kertalinttuulla. Kyllä hallitus tekee siinäkin työtä, että meidän logistinen kilpailukyky ja yhteistyömahdollisuudet maailmalla jatkossakin säilyvät.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.