Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Masennuspotilaiden pankkilainan ja vakuutuksen saanti

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Vakuutusyhtiöt ja pankit ovat alkaneet kiristää masennuksesta kärsivien henkilöiden vakuutuksen ja lainan saamisen ehtoja. Masennusdiagnoosi tai psykoterapiakäynti saattaa nykyään olla este sille, saako lainaturvaa tai saako vakuutuksen. Jos masennuksen perusteella aletaan evätä lainaturva tai vakuutus, ollaan pian tilanteessa, jossa ihmiset eivät uskalla turvautua esimerkiksi ennalta ehkäiseviin palveluihin. Myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta on erittäin ongelmallista, jos pankeilla tai vakuutusyhtiöillä on mahdollisuus syrjiä masennuksesta kärsiviä henkilöitä. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, ollaanko hallituksessa tietoisia näistä pankkien ja vakuutuslaitosten ongelmallisista käytännöistä ja miten niihin aiotaan puuttua.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Vastaan nimenomaan vakuutusten näkökulmasta. Lakisääteisissä vakuutuksissa ei ole sellaista mahdollisuutta, että voitaisiin asettaa ehtoja, mutta mikään laki ei estä yksityisiä vakuutusfirmoja asettamasta ehtoja, että esimerkiksi pitää terveystiedot hankkia, ennen kuin sen vakuutuksen saa, ja sitten myöskin arvioidaan, jos terveystiedot paljastavat jotain sellaista, jonka he katsovat niin kovaksi riskiksi, että he eväävät sen. Elikkä laki antaa sen mahdollisuuden yksityisissä vakuutuksissa, mutta lakisääteisissä ei.

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Psykologiliiton mukaan ei ole olemassa mitään tilastotietoa, joka todistaisi, että nimenomaan masennus tai terapiakäynnit aiheuttavat suurempaa sairastavuutta kuin muutkaan terveyden ongelmat, joten tästä näkökulmasta on erittäin kyseenalaista se, että nimenomaan masennusta käytetään syynä siihen, että evätään lainaturva tai vakuutus, varsinkin kun ottaa huomioon, että lainsäädäntö myöntää Kelan kuntoutusterapian nimenomaan sillä perusteella, että terapia edistää tai palauttaa työkyvyn. Tästä näkökulmasta täytyy sanoa, että jos nykyinen lainsäädäntö tällaiset käytännöt sallii, niin todella toivon, että tätä asiaa vielä tutkitaan perinpohjaisemmin, voitaisiinko tätä lainsäädännöllä jollain tavalla ohjata.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa puhemies! Vastaan siis nyt edelleen ainoastaan näihin vakuutusasioihin. Elikkä oikeus todella yksityisen vakuutuksenantajan on rajata sitä, ja se oikeus heillä varmasti tulee olemaan. Nyt on tietysti lohduttavaa kuulla myös se, että eivät kaikki vakuutusyhtiöt millään lailla rajaa masennuspotilasta vakuutuksen ulkopuolelle. Mielestäni se on hyvä asia. Se, että se koskisi kaikkia, ei todellakaan pidä paikkaansa. Tiedän hyvin monia henkilöitä, jotka ovat masennukseen sairastuneet ja siitä huolimatta ovat saaneet vakuutuksen, niin että eri vakuutusyhtiöillä on erilaisia käytäntöjä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​