Täysistunnon pöytäkirja 67/2014 vp

PTK 67/2014 vp

67. TIISTAINA 17. KESÄKUUTA 2014 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille

 

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella internoiduille eli eristetyille siviilihenkilöille. Lain mukaan korvaus voitaisiin myöntää internoiduille, jotka olivat tapahtuma-aikana alle 18-vuotiaita, ja niille, joilla oli tai oli ollut ennen 19. päivää syyskuuta 1944 Suomen kansalaisuus, sekä edellisten 18 vuotta täyttäneille lapsille. Tämä korvauksen määrä on 3 000 euroa. Se maksettaisiin kertakorvauksena, ja se olisi nyt sitten mahdollista hakea.

On hienoa, että vihdoin ja viimein nämä ihmiset, jotka ovat sota-aikaan kokeneet tällaisia järkyttäviä asioita, eristämistä, leireille vientiä, saavat tavallaan Suomen valtion anteeksipyynnön tällä hallituksen esityksellä. Ne kokemukset, joita ihmiset ovat sota-aikaan kärsineet, ovat olleet mittavia ja ovat vaikuttaneet elämään niin nuorena kuin myös aikuisena ja myös ikääntyneenä. On ollut paljon ikäviä muistoja ja surua ja murhetta. Nämä ihmiset menettivät omaisuutensa ja totta kai myös sen rauhan- ja turvallisuudentunteen. Oli pelkoa, että karkotetaan omasta kotimaasta. Se on ollut varmasti hyvin raskasta kantaa. Siinä mielessä on hienoa, että tämä hallituksen esitys on nyt meillä täällä ja nämä ihmiset saavat kokea sen, että heidän asiansa on ollut äärettömän tärkeä ja heiltä pyydetään anteeksi.

Elisabeth Nauclér /r:

Herr talman! I början av 2000 blev det känt att det var finländska myndigheter som på eget initiativ internerat barn med finländsk bakgrund vid slutet av andra världskriget och i vissa fall ända fram till 1947 och inte, som man tidigare antagit, efter krav från kontrollkommissionen.

Lagen om statlig ersättning till dessa barn har fått en snabb och saklig behandling i lagutskottet, och det är det enda rätta med tanke på att de drabbade redan väntat i närmare 70 år och alla hunnit bli pensionärer och samtliga mödrar hunnit avlida utan varken upprättelse eller ersättning.

Lagen är i sig en upprättelse och en ursäkt men, som jag tidigare konstaterat, det hade varit på sin plats om statsministern varit på plats och framfört statens ursäkt. Det enda som egentligen behöver tilläggas nu är att de som är berättigade till den symboliska ersättningen snarast identifieras och får sin ersättning. Eftersom frågan utretts så i detalj torde de flesta som är berättigade till ersättningen vara kända och det borde inte ta lång tid att identifiera dem.

Herr talman! Förhoppningsvis ser den utbetalande myndigheten nu till att ansökningsförfarandet görs så smidigt som möjligt genom att det uppgörs en blankett som kan fyllas i på internet och, som det står i lagutskottets betänkande, de behövande erbjuds stöd. Det finns helt enkelt inget mer att vänta på.

Keskustelu päättyi.

​​​​