Täysistunnon pöytäkirja 68/2002 vp

PTK 68/2002 vp

68. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2002 kello 17 (17.10)

Tarkistettu versio 2.0

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

 

Matti  Saarinen  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Näiden kertomusten lukeminen kannattaa kyllä kansanedustajien tehdä. Sieltä saa hyvin pelkistetyn, havainnollisen kuvan siitä, mitä kaikkea meidän toimintaedellytystemme hyväksi tehdään, millä tavalla nämä instituutiot toimivat, kuten eduskunta tai Valtiontalouden tarkastusvirasto. Sen vuoksi näiden kertomusten käsittely tarjoaa kyllä jokaiselle edustajalle mahdollisuuden keskustella aiheesta, antaa palautetta ja vaikuttaa myös niihin puitteisiin, joissa Suomen eduskunta tulevaisuudessakin työskentelee. Hieman lyhyemmin kuin äsken totean jotakin tästä uudesta tarkastuskohteesta, joka siis on tarkastuskohteena eduskunnan nimeämien tilintarkastajien tarkastettavana, eli Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Virasto toteuttaa tarkastustehtäväänsä tilintarkastuksella ja toiminnan tarkastuksella, jotka toimivat saman suuntaisesti viraston tarkoitusperän toteuttamiseksi. Virasto tarkastaa joka vuosi kaikki valtion tilivirastot ja valtion tilinpäätöksen. Toiminnan tarkastuksia suunnataan valtiontalouden arvioitujen riskien perusteella alueille, joilla on huomattavaa välitöntä tai välillistä taloudellista merkitystä. Tilintarkastukset ja toiminnan tarkastukset tuottavat yhdessä kattavan kuvan valtion budjettitalouden hoidosta.

Virasto seuraa valtionyhtiöiden, valtion liikelaitosten ja budjetin ulkopuolisten rahastojen toimintaa. Virasto julkaisee vuosittain selvityksen, jossa tarkastellaan konsernitasolla valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden toimintaa. Valtionyhtiöihin ja valtion liikelaitoksiin sekä budjetin ulkopuolisiin rahastoihin kohdistuvista tarkastuksista päätetään erikseen.

Tarkastustoiminnan suuntaamiseksi Tarkastusvirasto on vahvistanut seuraavat kriteerit: asian taloudellinen merkitys, riski valtiontalouden kannalta, uuden tiedon tuottaminen, valtion virastojen ja laitosten taloudenhoidon oikeellisuuden ja toimivuuden sekä talousarvion noudattamisen varmistaminen. Ja hyvin tärkeänä, ei varmaankaan vähäpätöisyyden vuoksi viimeisenä vaan hyvin tärkeänä seikkana, vielä mainitaan kriteereissä asian merkitys eduskunnan kannalta.

Kaiken työnsä Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt 48,7 miljoonan markan budjetilla, tai se on kokonaismenojen toteutuma paremminkin. Henkilöstöä tähän työhön Tarkastusvirasto on tarvinnut 129 virkamiestä.

Kertomusvuonna Tarkastusvirasto antoi 116 vuositilintarkastuskertomusta sekä tämän lisäksi 26 varsinaista toiminnan tarkastuskertomusta, jotka saatettiin siis viime vuonna päätökseen. Näiden toiminnan tarkastusten hinta on laskenut viime vuonna 12,5 prosenttia alemmalle tasolle edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän kaltaisissa puitteissa Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan esittelyn suoritan näin huomattavasti lyhyemmässä ajassa ja pähkinänkuoressa jo siitäkin syystä, että se on eduskunnan toimintaan verrattuna pienimuotoisempaa, mutta ei silti väheksyttävää. Se tekee omaa tärkeää tehtäväänsä suurella vastuulla. Nyt kun se on eduskunnan hallinnon yhteydessä, niin varmaan meidän kansanedustajienkin huomio ja mielenkiinto Tarkastusviraston toimintaa kohtaan kasvaa entisestään.

Mitä tulee sitten tarkastuskertomukseen, arvoisa puhemies, en lähde sitä toistamaan. Se on saman kaavan mukaan tehty kuin äsken lukemani eduskunnan kohdalta eli niin sanottu puhdas kertomus, joten meillä tilintarkastajilla ei ole huomauttamista Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2001 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Ed. Polvi merkitään läsnä olevaksi.

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! On hyvä todeta tämän viraston ensimmäisen toimintavuoden jälkeen näin eduskunnan yhteydessä, että valtiovarainvaliokunnan näkökulmasta tuntuu siltä, että Valtiontalouden tarkastusviraston siirtyminen eduskunnan yhteyteen on ollut oikein hyvä ja tarpeellinen uudistus. Se on kyllä ehdottomasti lisännyt valtiontalouden ulkoisen tarkastuksen painoarvoa. Enemmän tietoa ja informaatiota tarkastuksen tuloksista on välittynyt eduskunnalle. Myöskin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastajia on kuultu aiempaa useammin asiantuntijoina valiokunnan työssä. Kaiken kaikkiaan yhteydenpito on vilkastunut. Uskon, että tämä pitemmän päälle tulee olemaan hyvinkin olennainen tuki eduskunnalle siinä työssä, mitä se tekee valtiontalouden valvonnan alalla.

Keskustelu päättyy.